آیا این لیزر می‌تواند مالاریا را در هم بکوبد؟

متن سخنرانی :
ما اختراع می‌کنیم. شرکتم انواع فناوری‌های جدید را در حوزه‌های مختلف اختراع می‌کند. و به چند دلیل آن را انجام می‌دهیم. برای تفریح اختراع می‌کنیم -- اختراع بسیار سرگرم کننده است -- و نیز برای سود اختراع می‌کنیم. این دو به این دلیل مرتبط هستند اگر سرگرم کننده نباشد سودآوری طول می‌کشد. شما هم وقت انجامش را ندارید. بنابراین ما این لذت و سود ناشی از اختراع را برای بیشترآنچه که انجام می‌دهیم به کار می‌بریم. اما همچنین یک برنامه را برای بشریتاختراع کردیم -- آنجا که با بهترین مخترع‌های خود جمع شدیم و می‌گوییم، « آیا مشکلی وجود دارد آنجا که یک ایده خوب داریم برای حل مشکلی که جهان دارد؟»-- و برای حل این مهم در مسیری که سعی می‌کنیممشکلات را حل کنیم، که همراه با راه حل‌های دراماتیک، دیوانه‌ کننده و غیرمعقول است. و بیل گیتس یکی از باهوش‌ترین افراد ما است که بر روی این مشکلات کار می‌کند و همچنین سرمایه مالی این کاررا تامین می‌کند. ممنونم. بنابراین قصد دارم به طور خلاصه به بحث در مورد چند مشکلی که داریم و چند مشکلی که برای آنها تعدادی راه حل‌ داریم بپردازم.
واکسیناسیون یکی از تکنیک‌های کلیدی در بهداشت عمومی است، چیز فوق العاده‌ای است. اما در کشور‌های در حال توسعه بسیاریاز واکسن‌ها قبل از استعمال خراب می‌شوند. به این دلیل که آن‌ها باید در محیط سردنگه داشته شوند. تقریباً همه واکسن‌ها نیاز به نگه داریدر دمای یخچال را دارند. اگر این کار را نکنید خیلی زودفاسد می‌شوند. و اگر شبکه برق پایدار نداشته باشیداین اتفاق نمی‌افتد. بنابراین بچه‌ها می‌میرند. فقط از دست دادن واکسن نیست کهمهم است: این بچه‌ها هستند که واکسینه نمی‌شوند. این یکی از راه‌هایی است که واکسن‌ها حمل می‌شوند: اینها صندوق‌های فومی است. توسط افرادحمل می‌شوند، اما پشت وانت هم گذاشته می‌شوند. ما راه حلی متفاوت داریم. حال، یکی از این صندوق‌های فوم پلیمری حدود چهار ساعت با یخ در آن دوام می‌آورد.
و ما فکر کردیم، خوب، این به اندازهکافی خوب نیست. پس این چیزها را ساختیم. این بدون برق شش ماه دوام می‌آورد؛ کاملاً بدون برق، زیرا کمتر از نصف وات از دست می‌دهد. حال، این نمونه اولیه نسل دوم ما است. نمونه اولیه نسل سوم، اکنون درحال حاضر، در آزمایشگاه اوگاندا در حال تست است. حال، اینکه توانستیم این موضوع رامطرح کنیم بخاطر دو ایده کلیدی است: یک، این که شبیهمخزن کرایوژنیک دئور است. چیزی که می‌توانید در نیتروژن مایع یاهلیوم مایع نگه دارید. آن‌ها دارای عایق باور نکردنی هستند، پس اینجا از این عایق‌ها استفاده می‌کنیم. ایده جالب دیگر این است که دستیابی به داخل قطع می شود. چون که اگر آن را باز کنید و به داخل برسید، گرما را وارد آن می‌کنید، و بازی تمام است. بنابراین داخل این چیزی مانند ماشین فروشنوشابه به نظر می‌رسد. این ویال‌های کوچک فردی را می‌فروشد. بنابراین یک ایده ساده، که امیدواریم نحوه توزیع واکسن را در آفریقا و سراسر جهان تغییر دهد.
خب برسیم به مالاریا. مالاریا یکی از بزرگترین مشکلاتبهداشت عمومی است. ایستر دفلو کمی درباره آن صحبت کرد. دویست میلیون نفر در سال. هر ۴۳ ثانیه یک کودک در آفریقا می‌میرد؛ ۲۷ نفر در خلال صحبتم می‌میرند. و هیچ راهی برای ما در اینجا در اینکشور وجود ندارد که واقعاً درک کنیم که برایمردم درگیر آن به چه معنایی است. یکی دیگر از اظهار نظر‌های ایستر این بود که در مورد امثال فاجعه هائیتی واکنش نشان می‌دهیم. در حالی که این فاجعه ادامه‌ دار است. پس چه کاری می‌توانیم در مورد آنانجام دهیم؟ خب. مردم سال‌ها چیز‌های زیادی را برای حل مالاریا امتحان کرده‌اند. می‌توانید اسپری کنید؛ اما مشکل مسائل زیست محیطی ناشی از آن است. می‌توانید سعی کنید به افراد آموزش دهیدو آگاهی ایجاد کنید. عالیه، به جز مکانهایی که مالاریاواقعاً بدی دارند. آن‌ها سیستم‌های مراقبت بهداشتی ندارند. واکسن چیز فوق العاده است، فقط هنوز موثر نیستند. مردم برای مدت طولانی تلاش کرده‌اند. چندین گزینه جالب وجود دارد. واکسن ساختن برای آن بسیار دشوار است. می‌توانید پشه بند پخش کنید، استفاده از پشه بند‌ها بسیار موثر است. البته نه همیشه. مردم با آنها ماهی می‌گیرند. همیشه به همه نمی‌رسند. و پشه بندها بر این مرض همه گیر تاثیر دارد، اما هرگز قرار نیست با پشه بند نابودش کنید.
حال، مالاریا بیماری بسیار پیچیده‌ای است. می‌توانیم ساعت‌ها درباره آن حرف بزنیم. شیوه زندگی آن به سریال‌های آبکی می‌ماند؛ آن‌ها رابطه جنسی دارند، داخلکبد شما می‌شوند. به سلول‌های خون شما تونل می‌زنند… بیماری بسیار پیچیده‌ای است. اما در واقع این یکی از مواردجالب در مورد آنها است و این که چرا بر روی مالاریا کار می‌کنیم: راه‌های بالقوه بسیاری وجود دارد. یکی از این روش‌ها ممکن استتشخیص بهتر باشد. بنابراین امسال امیدواریم نمونه‌ای از هر یک از ایندستگاه‌ها را تولید کنیم. یکی تشخیص خودکار مالاریا را انجام می‌دهد، به همان شیوه‌ای که گلوکزسنج دیابتی کار می‌کند: یک قطره خون می‌گیرید، در آنجا قرار داده و اتومات به شما می‌گوید. امروزه، باید یک فرایندآزمایشگاهی پیچیده را انجام دهید، یک دسته از اسلاید‌های میکروسکوپ ایجاد کنید و فردی آموزش دیده آن را بررسی کند.
چیز دیگر، می‌دانید، بهتر می‌شد حتی اگر شما مجبور نباشیدخون بگیرید. وتوی چشم را نگاه کنید، یا به عروق روی صلبیه نگاه کنید، در حقیقت، ممکن است بتوانید این کار را به طور مستقیم انجام دهید، بدون کشیدن خون، و یا از طریق صدف ناخن‌تان. چون اگر به ناخنهای خود نگاه کنید، می‌توانید رگهای خونی را ببینید. و با دیدن رگهای خونی فکرمی‌کنیم می‌توانیم مالاریا را ببینیم. به دلیل مولکولی به نام هموزوئین می‌توانیم آن را ببینیم. مولکول توسط انگل مالاریا تولید می‌شود و ماده کریستالی بسیار جالبی است. خب برای یک فیزیکدان جامدات جالب است. چیز‌های جالبی وجود دارد که می‌توانیمبا آن کار کنیم.
این آزمایشگاه لیزر فمتو ثانیه ما است. به این ترتیب پالس‌های نوری را ایجاد می‌کند که یک فمتو ثانیه طول می‌کشد. که واقعاً واقعاً کوتاه است. این یک پالس نور است که فقط یک طول موج طولانی نور است، بنابراین یک مجموعه کامل فوتون است که می‌آیند و خود به خود ضربه می‌زنند. اوج بسیار بالای نیرو را ایجاد می‌کند و اجازه انجام همه چیزهای جالب را می‌دهد؛ بخصوص، اجازه می‌دهدهموزوئین را پیدا کنید. بنابراین در اینجا یک تصویر ازگلبول‌های قرمز وجود دارد، و در حال حاضر می‌توانیم جایی که هموزوئین و جایی کهانگل مالاریا داخل سلول‌های قرمز خون استرا ردیابی کنیم. و با استفاده از هر دو تکنیک و سایر تکنیک‌های نوری، فکر می‌کنیم که قادر به این تشخیص‌ها هستیم. همچنین یک هموزوئین درمانی دیگر برای مالاریا داریم: یک راه، در موارد حاد، در واقع برای گرفتن انگل مالاریا و فیلتر آن بهخارج از سیستم خون انجام دیالیز است. اما برای کاهش بار انگل.
این ابرکامپیوتر هزار هسته ای ما است. ما بچه‌های نرم افزاری هستیم، و تقریباً هر مشکلی که مطرح می‌کنید، دوست داریم سعی کنیم با برخی ازنرم افزارها حلش کنیم. یکی از مشکلاتی که شما در تلاش برایریشه کن کردن مالاریا و یا کاهش آن هستید این است که نمی‌دانید چه کاریباید انجام شود. خوب، ما در مورد پشه بند پیش‌تر شنیدیم. مقدار مشخصی را برای هر پشه بندصرف می‌کنید. یا می‌توانید اسپری کنید. می‌توانید از مواد مخدر استفاده کنید. همه این مداخلات متفاوت وجود دارد اما آن‌ها دارای اثربخشی متفاوت هستند. چطور می توانید بگوید؟ بنابراین با استفاده از ابر رایانهٰ‌های خو، بهترین مدل کامپیوتری مالاریا جهان را که به شما نشان خواهیم داد ایجاد کرده‌ایم.
ما ماداگاسکار را انتخاب کردیم. ما هر جاده، هر روستا، هر، تقریبا، متر مربع ماداگاسکار داریم. تمام اطلاعات بارش و داده‌های دما را داریم که بسیار مهم است. ، زیرا رطوبت و بارش به شما آب و هوایی را می‌گوید که برای پرورش پشه‌ها آب‌های راکدلازم است. صحنه‌ای کاری کهانجام می‌دهید را تنظیم می‌کند. پس از آن باید پشه‌ها را معرفی کنید. و نحوه آن را مدل سازی کنید و این که چگونه می‌آیند و می‌روند. در نهایت، به شما این را می‌دهد. این مالاریا است که در سراسر ماداگاسکار پخش می‌شود. و این قسمت دوم فصل بارانی است. به فصل خشک نزدیک می‌شویم. تقریباً در فصل خشک از بین می‌رود، زیرا مکانی برای پرورش پشه‌ها وجود ندارد. و سپس، البته در سال بعد با سر و صدابر می‌گردد. با انجام این نوع از شبیه سازی‌ها، می‌خواهیم هزاران بار در نرم افزار مالاریا را از بین ببریم یا کنترل کنیم، قبل از اینکه واقعاً مجبور باشیم آن رادر زندگی واقعی انجام دهیم؛ برای قادر بودن به شبیه‌سازی هر دوتبادلات اقتصادی -- چه تعداد پشه بند در مقابل چه مقداراسپری کردن؟ یابده بستان های اجتماعی -- چه اتفاقی می‌افتد اگر نا آرامی‌هاییرخ دهد؟
همچنین سعی در مطالعه دشمن‌ما‌ن داریم. این یک نمایش سرعت بالا از یک پشه است. و، در یک لحظه، یک صحنه از جریان هوارا در اینجا می‌بینیم، تلاش می‌کنیم جریان هوا در اطراف بال‌های پشه با ذرات کوچکی که با لیزر روشنمی‌کنیم را تجسم کنیم. با درک اینکه چگونه پشه‌ها پرواز می‌کنند. امیدواریم که بفهمیم چطور مانع پروازشان شویم. یکی از راه‌ها استفاده از ددت است. این تبلیغ واقعی است. ز جمله چیز‌هایی است که نمی‌توانیداز خودتان دربیاورید. روزگاری، این تکنیک اولیه بود، و، درحقیقت، بسیاری از کشورها از طریق ددتاز مالاریا خلاص شدند. ایالات متحده انجام داد. در سال ۱۹۳۵، در ایالات متحده ۱۵۰.۰۰۰ مورد مالاریا وجود داشت. اما ددت و یک اقدام عظیم بهداشت عمومی توانستند آن را سرکوب کنند.
بنابراین ما فکر کردیم، «خب، ما همه چیزهایی را که بر پلاسمودیوم انگلی شامل شده است، انجام داده‌ایم. چه کاری می‌توانیم برای پشه انجام دهیم؟ خب، بیایید سعی کنیم آن را با لوازمالکترونیکی متداول بکشیم.» حالا، این به نظر احمقانه است. اما هر یک از این دستگاه‌ها چیزی جالب دارند که شاید بتوانیداز آن استفاده کنید. بلوری پلیرتان، یک لیزر آبی بسیار ارزان دارد. پرینتر لیزری شما گالوانومتر آینه‌ای دارد که قبلا برای هدایت یک پرتو لیزربسیار دقیق استفاده می‌شد: این چیزی است که این نقاط کوچک را درصفحه ایجاد می‌کند. و، البته، پردازش سیگنال و دوربین‌های دیجیتال وجود دارد. چه می‌شد اگر می‌توانستیم همه این‌ها رابا هم ترکیب کنیم تا آن‌ها را با لیزر از آسمان خارج کنیم؟
(خنده)
(تشویق)
در حال حاضر، در شرکت ما، این همان چیزیاست که آن را 'لحن مبهم صورتی" می نامیم.
(خنده)
اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم چه؟ حالا، فقط برای یک لحظه ناباوری راتعلیق کنید. و بیایید فکر کنید چه اتفاقی می‌افتد اگر بتوانیم آن را انجام دهیم. خب، می‌توانیم اهداف بسیار ارزشمندیمانند کلینیک‌ها را حفظ کنیم درمانگاه‌ها پر از افرادی هستند کهمالاریا دارند. آنها مریض هستند، و کمترتوانایی دفاع از خود را از پشه‌ها دارند. شما واقعاً می‌خواهید از آن‌ها محافظت کنید. البته، اگر این کار را انجام دهید. می‌توانید از حیاط خلوت خود هم محافظت کنید. کشاورزان می‌توانند از محصولات خود که می‌خواهند به هولفودز بفروشند، محافظت کنند. زیرا فوتون‌های ما ۱۰۰ درصد ارگانیک هستند. (خنده) آنها کاملاً طبیعی هستند.
حالا، واقعاً بهتر از این می‌شود. شما می‌توانید، اگر واقعاً باهوش هستید، یک لیزر ایمن را بر رویحشره بتابانید قبل از این که آن را بکشید. و می‌توانید به فرکانس بال زدن گوش کنید و سایز آن را اندازه گیری کنید. و سپس می‌توانید تصمیم بگیرید: «آیا این یک حشره است که می‌خواهم بکشم؟ یا حشره ای که نمی‌خواهم بکشم؟» قانون مور ارزان محاسبه کرد: بسیار ارزان می‌توانیم زندگی فردی حشرات را وزن کنیم. و تصمیم بگیریم که قبول کنیم یا رد کنیم. (خنده) اکنون، معلوم است که ما فقط پشه‌هایماده را می‌کشیم. آن‌ا تنها کسانی هستند که خطرناک هستند. پشه‌ها فقط خون را برای تخم گذاری می‌مکند. پشه‌ها در واقع زندگی خود راتغذیه روز به روز از شهد گلها می‌گذرانند-- در حقیقت، در آزمایشگاه، ما کشمش‌هارا به آنها می‌خورانیم -- اما ماده‌ها نیاز به خون دارند. خب واقعاً دیوانگی است، درسته؟ دوست دارید آن را ببینید؟
حاضرین: بله!
ناتان مایرولد: خب، بخش حقوقی مایک سلب مسئولیت تهیه کرد، و اینجا است. (خنده) بعد از این که راجع به این کمی فکر کردیم، نتیجه گرفتیم احتمالاً ساده‌تر باشد این کار را با لیزر غیرمرگبار انجام دهیم. خب، اریک جانسون، که این وسیله را ساخت. در واقع، با قطعات الکترونیکی ازeBay: و پابلوس هولمن در اینجا. او پشه‌ها را در مخزن می‌گیرد. این دستگاه را در اینجا داریم. و قصد داریم به جای لیزر کشنده به شما نشان دهیم. که پالس لحظه‌ای، بسیار کوتاه است، قصد داریم یک نشانگر لیزری سبز داشته باشیم که قرار است در پشه برای، یک دوره طولانی مدت باقی بماند: والا نمی‌توانید آنرا به خوبی ببینید. برش دار اریک.
اریک جانسون: آنچه که اینجا داریم مخزن در طرف دیگر مرحله است. و این صفحه رایانه را داریم که درواقع می‌تواند پشه‌ها را در حین پرواز ببیند. و پابلوس، اگر کمی پشه‌ها را تحریک کند می‌بینیم که آنها در اطراف پرواز می‌کنند. حال، این روش پردازشتصویر نسبتا ساده است، و اجازه دهید کارکرد آن را نشان دهم. در اینجا می‌توانید ببینید که حشرات در حال پرواز هستند. که نوعی سرگرمی است. بعد می‌توان آ‌نها را با لیزر روشن کرد. حال این یک لیزر با قدرت پایین است و می‌توانیم فرکانس ضربانبال را انتخاب کنیم. بنابراین شاید قادر به شنیدن پروازبرخی پشه‌ها در اطراف باشید.
ن م: این یک ضربان بال پشه است کهمی‌شنوید.
ا ج: در نهایت، بیایید ببینیم اینچیست. در آنجا می‌توانید پرواز پشه‌ها رادر اطراف ببینید. که به آرامی پایین می‌آیند طوریکه فرصت دیدن آنچه رخ می‌دهد را دارید. در اینجا آن را با سرعت بالا اجرا می‌کنیم. این سیستم که برای TEDساخته شد،نشان می‌دهد که از لحاظ فنی امکان گسترش واقعی سیستمیاین چنینی وجود دارد. و ما به شدت دنبال بالا بردن کارایی بیشتر آن در مکانهایی مانند آفریقا و سایرنقاط جهان بودیم.
(تشویق)
ن م: بنابراین نشان دادن آن به شما اصلا جالب نمی‌باشد اگر نشان ندهیم در زمانشلیک به آنها چه اتفاقی میفتد. (خنده) (خنده) بسیار رضایت‌بخش است. (خنده) از اولین اقداماتی است که انجام دادیم. انرژی اینجا کمی بالاست. (خنده) چند ثانیه‌ای دیگر هستیم، و یکی دیگر را خواهید دید. این هم یکی دیگر. بنگ. نکته جالب این است که ما همهآنها را می‌کشیم؛ هرگز بال‌ها را در هوا از بین نمی‌بریم. موتور بال بسیار فنری است. منظورم، در اینجا تخلیه بال‌ها را داریم. اما موتور بال آن تمام راه را حفظ می‌کند.
خب آن چیزی است که دارم. بسیار ممنونم.
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *