آموزش مینی تب

آموزش مینی تب – minitab آشنایی با نرم افزار ، آشنایی با محیط ، معرفی منوهای

معرفی نوار ابزار ، معرفی پنجره های کاربردی – رگرسیون در مینی تب

انواع داده و فایل در نرم افرار مینی تب ، وارد کردن داده ها

تنظیمات ستون ها و ردیف ها و سلول ها ، تنظیمات اختصاصی پنجره ورک شیت

آموزش مینی تب+ppt ، آموزش مینی تب 18 ، فیلم آموزش مینی تب ، آموزش رسم نمودار در مینی تب ، دانلود آموزش تصویری نرم افزار مینی تب

آموزش minitab 17 pdf، آموزش گام به گام نرم افزار مینی تب ، دانلود فیلم آموزشی minitab

آموزش Minitab – شروع به کار و توصیف محیط مینی تب – آپارات

آموزش Minitab – وارد کردن و سازمان دهی داده در مینی تب

دانلود رایگان کتاب آموزش نرم افزار آماری مینی تب (Minitab)

آموزش نرم افزار مینی تب

دانلود رایگان فیلم آموزشی نرم افزار Minitab به زبان فارسی

ویدیوهای آموزشی نرم افزار مینی تب / Minitab (کاملا رایگان)

آموزش فارسی مینی تب Minitab بهترین برنامه کنترل کیفیت آماری

صفر تا صد آموزش مینی تب – آموزش مرحله به مرحله رگرسیون با نرم افزار MINITAB (مینی تب)

آموزش مقدمات مینی تب

نرم افزار Minitab و انجام تحليل های آماری با ميني تب

تعیین فرمت ستون ها ، فرمول ها در ستون های پنجره ورک شیت

استفاده از ماشین حساب (calculator) برای معکوس کردن مقادیر مقیاس لیکرت و محاسبه میانگین وزنی و انحراف از معیار

آشنایی با توابع calculator ، توابع ستونی و توابع تاریخی و زمانی calculator

توابع لگاریتمی و توابع منطقی calculator ، توابع آماری

توابع متنی ، توابع مثلثاتی ، توابع آماری ردیفی و توابع ثابت

استاندارد کردن و مشخص کردن گزینه های ورودی و ذخیره سازی در آمار ستونی و آمار ردیفی

ایجاد الگویی از داده ها ، وارد کردن سریع داده ها با استفاده از autofill

تولید داده های تصادفی ، توزیع های احتمالی (توابع PDF-CDF-ICDF)

ماتریس ها و گراف ها

بررسی رابطه بین دو متغیر از یک نمودار ، مش بندی داده ها

آمار توصیفی ، مدل های سمپل در آمار (1-sample z)

آزمون 1-sample t ، آزمون 2-sample t

آزمون paired t ، آزمون 1-proportion

آزمون 2-proportion ، آزمون 1-sample Poisson rate

 آزمون 2-sample Poisson rate ، آزمون 1-variance

آزمون 2-variance ، آزمون نرمالیتی

رگرسیون  (مدل fit regression) ، رگرسیون (مدل best subset regression)

رگرسیون (مدل fitted line plot) ، مدل رگرسیون غیرخطی

مدل سری های زمانی ، تجزیه و تحلیل داده ها (استفاده از مدل ANOVA)

ارزیابی کیفیت و کنترل قابلیت کیفیت ، طراحی یک آزمایش (DOE)

طراحی یک آزمایش (DOE)-آنالیز طرح ، ماکرونویسی و استفاده از خط فرمان

تجزیه و تحلیل با استفاده از خط فرملن پنجره session ، ایجاد فایل exec و تکرار آنالیزها

بهترین برنامه کنترل کیفیت آماری

این برنامه یكی از نرم افزار های تخصصی آمار و به خصوص كنترل كیفیت می باشد كه در بسیاری از واحد های صنعتی بزرگ و كوچك استفاده می گردد.

آموزش مینی تب Minitab یادگیری این نرم افزار همزمان با اخذ واحد آمار مهندسی در رشته مهندسی صنایع و پس از آن در واحد كنترل كیفیت از طرف اساتید و آشنایان با صنعت اكیداً توصیه می شود.

آمار توضیحی و توزیع احتمالهای گسسته و پیوست

شبیه سازی داده های تصادفی بر پایه توزیع ها مختلف

برآورد نقطه ای و فاصله ای و آمارهای آنها

روشهای گرافیکی جهت تشریح داده ها

آزمونهای فرضیه با توجه به اطلاعات در دسترس از جوامع

مشهد سئو