آشنایی با نرم افزار اکسس Access

آشنایی با نرم افزار اکسس Access

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
جداول در نرم افزار اکسس Access

جداول در نرم افزار اکسس Access

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
داده ها در نرم افزار اکسس Access

داده ها در نرم افزار اکسس Access

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
فیلد های در نرم افزار اکسس Access

فیلد های در نرم افزار اکسس Access

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
فرم ها در اکسس Access

فرم ها در اکسس Access

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
چاپ یا پرینت Print در اکسس 2016

چاپ یا پرینت Print در اکسس 2016

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی

آموزش اکسس

آموزش اکسس – access آشنایی با محیط نرم افزار ، دانلود آموزش اکسس ، فیلم آموزش اکسس 2007

مقدمه ای بر Access ، باز کردن و بستن Access ، ساخت یک پایگاه داده خالی
ساخت پایگاه داده ها با استفاده از الگوها ، باز کردن یک پایگاه داده ، بستن یک پایگاه داده
آشنایی با واسط کاربری اکسس ، سفارشی کردن نوار ابزار دسترسی سریع ، سفارشی سازی نوار
تغییر نمای ناحیه پیمایش (Navigation Pane) ، باز و بسته کردن یک شیء ، تغییر نمای یک شیء

 کار با جداول و کلید اصلی

برنامه ریزی برای جدول های موثر ، ایجاد یک جدول در نمای Datasheet
ایجاد گزارش ها و تنظیمات

آشنایی با نماهای گزارش ، ساخت یک گزارش ساده ، اعمال تم روی گزارش
گروه بندی و مرتب سازی داده ها

آشنایی با گروه بندی و خلاصه سازی ، گروه بندی نتایج گزارش
ویرایش فرم ها

نمایش سرصفحه و پاصفحه ، تغییر اندازه بخش های فرم ، انتخاب بخش های مختلف فرم
 ایجاد و ویرایش ارتباط ها

آشنایی با ارتباط ها ، ایجاد ارتباط میان دو جدول ، ویرایش یک ارتباط ، چیدمان پنجره ارتباط ها
وارد کردن و ویرایش داده ها

وارد کردن رکورد جدید ، پیمایش و ویرایش رکوردها ، پیوست کردن فیلدها به یک رکورد ، باز کردن

آشنایی با ویژگی های فیلد ، آشنایی با اندازه فیلدها ، تغییر اندازه فیلد
 جست و جو و فیلتر کردن داده ها

آشنایی با جست و جو و جایگزین کردن ، جست و جوی داده ها ، جایگزینی داده ها
 ساخت کوئری های ساده 

آشنایی با کوئری ها ، ساخت کوئری باSimple Query Wizard  ، ساخت کوئری جدید در نمای طراحی کوئری
 ایجاد کوئری های پیچیده 

آشنایی با کوئری های خلاصه ساز ، ساخت یک کوئری خلاصه ساز با استفاده از Simple Query Wizard
 ساخت فرم ها

آشنایی با فرم ها ، ایجاد و ذخیره فرم ، ساخت فرم با Form Wizard
ساخت فرم در نمای جانمایی

کار با داده های خارجی

وارد کردن یک کاربرگ Excel ، پیوند به یک کاربرگ Excel ، پیوند به یک پوشه Outlook
نگهداری پایگاه داده ها

تعیین یک مکان امن ، ذخیره با قالب نسخه های قدیمی ، تبدیل به قالب اکسس 2007 و 2016

مشهد سئو