آموزش میپل

آموزش میپل maple – آشنایی با نرم افزار

  • اعداد
  • عملیات جبری
  • رسم نمودار
  • تعریف دنباله، بردار و ماتریس
  • محاسبه معکوس ماتریس MatrixInverse
  • حساب دیفرانسیل و انتگرال
  • سری‌ها
  • حل معادلات دیفرانسیل
  • برنامه نویسی

آموزش میپل pdf، آموزش تصویری میپل ، فیلم آموزش نرم افزار maple ، آموزش نرم افزار میپل  ،آموزش maple 2015

رسم نمودار در میپل ، حل معادله دیفرانسیل در میپل ، آموزش میپل 2016

میپل نرم افزار بسیار قدرتمندی برای انواع مختلف محاسبات ریاضی از مقدماتی تا پیشرفته است.

میپل قادر است کلیه محاسبات ریاضی را از اعمال چهارگانه، توان و ریشه گرفتن

محاسبه فاکتوریل اعداد، محاسبات ساده و پیشرفته مثلثاتی و لگاریتمی تا محاسبه حد

مشتق و انتگرال توابع، رسم توابع دو بعدی و سه بعدی

انواع محاسبات ماتریسی و حل معادلات معمولی و دیفرانسیلی را انجام دهد

لازم به ذکر است که این نرم افزار به وسیله گروه تحقیقاتی دانشگاه های “واترلو” و “درکسل” و نیز موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس در زوریخ در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسعه یافت و اخیراً نسخه ۲۰۱۶ آن برای کاربران ارائه گردیده است.

تفاوت میپل با متلب:

چون نرم افزار متلب نرم افزاری معروف می باشد ما در اینجا میپل را با متلب محک می زنیم؛ این نرم افزار با متلب چند فرق اساسی دارد:

تمام دستورات نوشته شده در هر صفحه را می توان در همان صفحه ذخیره یا ویرایش نمود.

آموزش میپل صفحات M-file ندارد و احتیاجی به آن ندارد.

چون شما می توانید تمام توابع را در همان صفحه ای که با آن کار می کنید تعریف کنید و از آنها همان جا استفاده کنید.

نرم افزاری است که می تواند به همان خوبی که با اعداد سر و کار دارد به همان خوبی با فرمول ها سروکار داشته باشد.

کار با help آن راحت تر است.

برخی از عبارات ریاضی را در سمت چپ خود تحت عنوان pallets به صورت آماده دارد

و با انتخاب هر کدام شما نیاز به نوشتن عبارت مورد نظر ندارید و کار را راحت تر و جذاب تر می کند.

بر خلاف نرم افزار متلب که در زمینه حل های عددی توانمندتر است، میپل توانمندی بالایی در حل های تحلیلی دارد.

محاسبات حد، مشتق، انتگرال و دیگر مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع یک، دو و چند متغیره

محاسبات فیزیک جامدات و سیالات

حل مسائل بهینه سازی و پیدا کردن نقاط ماکزیمم و مینیمم و نیز رسم نمودار توابع

رسم و متحرک سازی رویه ها در فضای سه بعدی

حل مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی و پیدا کردن جواب عمومی و خصوصی آن ها

انجام عملیات سطری و ستونی در ماتریس ها و پیدا کردن بردارها و مقادیر ویژه ی متناظر آن ها

انجام کلیه محاسبات جبری مربوط به چندجمله ای ها و توابع گویا

محاسبات مربوط به اعداد و توابع مختلط

قابلیت محاسبه سریع مربوط به توابع خاص مانند توابع بسل و گاما و غیره

آموزش میپل محاسبه سریع سری های فوریه و تبدیلات انتگرالی

انجام محاسبات آماری نظیر پیدا کردن میانگین، پراش، امید ریاضی و نیز تحلیل داده ها و رگرسیون خطی و …

آموزش نصب نرم افزار میپل ، آموزش تصویری نرم افزار میپل

آموزش گام به گام نرم افزار میپل ، فیلم نرم افزار میپل

بهترین نسخه نرم افزار میپل ، آخرین نسخه نرم افزار میپل

دانلود نرم افزار میپل ، جزوه متمتیکا

صفر تا صد میپل ، Pdf آموزش میپل

فیلم فارسی میپل ، تکنیک های پیشرفته میپل

فیلم رایگان میپل ، کتاب آموزش میپل

انتگرال در میپل ، نرم افزار میپل برای اندروید

راهنمای نصب نرم افزار میپل ، رسم دایره در میپل

دانلود کتاب آموزش نرم افزار میپل ، عدد نپر در میپل

برنامه نویسی در میپل ، آموزش نرم افزار ریاضی

میپل یک موتور قدرتمند برای پوشش حوزه وسیعی از محاسبات عددی دارد، در این نرم افزار شما …

آموزش میپل در میان تعداد زیادی از نرم افزارهای کاربردی ریاضی، میتوان از نرم افزار میپل (maple)  به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای موجود نام برد.

این نرم افزار به دلیل توانایی در انجام محاسبات ریاضی و همچنین سادگی کار با آن و محیط آن و همچنین خروجی های برنامه از محبوبیت خاصی برخوردار است

دستورات مهم میپل در بعضی از شاخه های ریاضی، برای نمایش قدرت این نرم افزار، ارائه می شود.

عمداً توضیح فارسی خاصی در آن نمی بینید، در جلسات بعد، درباره ی بسیاری از این دستورات، توضیح لازم داده خواهد شد. سعی کنید آنها را اجرا و نتیجه را خودتان روی رایانه مشاهده کنید.

دستورات میپل، برای محاسبات مقدماتی مانند جمع و ضرب اعدادحقیقی و مختلط، به توان رسانی

آموزش میپل – کار با کسرها و فاکتوریل همراه با بعضی از خطاهای محاسباتی

تبدیل دستورات میپل به فرمول های معمولی ریاضی

معرفی چند نماد در میپل

نوشتن سطری و ستونی و نوشتن چند دستور در یک بلوک

معرفی دو تابع evalf و subs که اولی برای تقریب اعشاری اعداد و دومی برای جایگذاری مقادیر

دستور restart برای بازگرداندن میپل به حالت پیش فرض

معرفی توابع قدر مطلق، ریشه ی دوم، نمایی، فاکتوریل، لگاریتم، مثلثاتی، مثلثاتی معکوس،

هذلولوی، دوجمله ای، جزءصحیح بالا ،جزءصحیح پایین و تابع قسمت کسری اعداد

دستور simplify

علامت ditto یا %

دستور convert

محاسبه ی خارج قسمت و باقی مانده ی تقسیم ها با دستورات modp و irem

محاسبه ی بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک چند عدد.

بسط و تجزیه ی عبارات جبری

محاسبه ی باقی مانده و خارج قسمت یک چندجمله ای بر چند جمله ای دیگر

آموزش میپل – کار با چند جمله ای ها: به دست آوردن درجه، ضرایب و استاندارد کردن آن ها

ساده کردن عبارات گویا و به دست آوردن صورت و مخرج آن ها

حل معادلات جبری و مثلثاتی

حل نامعادلات

معرفی یک لیست و نیز یک مجموعه به میپل

تعریف توابع در میپل

دستور map

محاسبه ی کم ترین و بیش ترین مقدار تابع

توابع دو متغیره و چند متغیره

توابع چند ضابطه ای

ترکیب توابع و محاسبه ی معکوس آن ها

11 تمرین همراه با حل

دستور plot برای توابع ۲ بعدی دکارتی و پارامتری

روش های علامت گذاری روی محورهای x و y

دستور مقید سازی scaling=constrained برای رسم بهتر اشکال

توضیحاتی درباره ی بسته های میپل (packages)

آموزش میپل – رسم اشکال در مختصات قطبی

رسم تابع و معکوس آن در یک دستگاه همراه با نیم ساز ربع اول و سوم

رسم چند تابع در یک دستگاه با شرایط مختلف با استفاده از دستور display

رسم توابع ضمنی با دستور implicitplot و توضیحاتی درباره ی قضیه ی آخر فرما

رسم جواب دستگاه های نامعادله ی خطی

رسم بردارهای دو بعدی

دستور plot3d برای رسم توابع ۳ بعدی دکارتی و پارامتری

رسم اشکال سه بعدی در مختصات کروی و استوانه ای

رسم چند تابع سه بعدی در یک دستگاه مختصات

رسم دقیق تر اشکال سه بعدی با دستورات grid و numpoints

سایه زنی و نوردهی به اشکال سه بعدی برای زیبایی و دقت بیشتر

رسم منحنی های سه بعدی و متورم سازی آن ها برای ایجاد اشکال پیچیده تر

رسم توابع ضمنی سه متغیره و بحثی پیرامون سطوح درجه ی دوم مقدماتی بیضی گون و هذلولوی های یک پارچه و دوپارچه

آموزش میپل – انواع فونت ها در میپل برای درج متون مختلف

دستور animate برای متحرک سازی اشکال دو بعدی

دستورات frames و numpoints برای تغییر سرعت و همواری بیشتر اشکال متحرک

متحرک سازی سه بعدی با استفاده از دستور animate3d

متون متحرک دو بعدی و سه بعدی

آموزش میپل – آنالیز برداری دو بعدی و سه بعدی

انتقال دو بعدی و سه بعدی با استفاده از ماتریس ها

مثال هایی از برنامه های طولانی میپل برای خلق اشکال پیچیده ی متحرک

رسم هم زمان اشکال با شرایط پیچیده در یک دستگاه

ایجاد اشکال متحرک

ایجاد متون در مکان های مناسب صفحه و فضا همراه با دستور align

رسم اشکال برداری دو بعدی و سه بعدی، ضرب خارجی دو بردار

رسم دایره، کره، نیم کره، چند وجهی های منتظم افلاطونی، استوانه، مخروط و مکعب مستطیل

برنامه Maple میپل یکی از چند نرم افزاری می‌باشد که برای انجام بهتر و راحت تر محاسبات ریاضی از آن استفاده کرد.

در این فیلم های آموزشی سعی میشود که به دستورات مهم و کلیدی به منظور کار با این نرم افزار قدرتمند اشاره شود.

وقتی Maple اجرا می‌شود، هسته که شامل برنامه‌های پایه و اساسی میپل می‌باشد

و به زبان C نوشته شده‌اند به حافظه منتقل می‌شوند.

هسته ۱۰% از کل Maple را تشکیل می‌دهد و ۹۰% بقیه شامل دستورات میپل می‌باشد که در کتابخانه میپل نگهداری می‌شوند.

آموزش میپل با رویکرد حل مسئله

آﻣﻮزش ﻧﺮم اﻓﺰار maple

آموزش نرم افزار میپل از مقدماتی تا پیشرفته – برنامه نویسی به زبان میپل

دانلود آموزش نرم افزار Maple به زبان فارسی

دانلود کتاب آموزش Maple

پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی – آموزش نرم افزار میپل