آموزش کریر

آموزش کریر – کتاب آموزش کریر به زبان فارسی – دانلود کتاب آموزش نرم افزار کریر (Carrier)

آموزش نرم افزار hap4.5

جزوه کریر  ،دانلود نرم افزار کریر فارسی ، آموزش نرم افزار hap

آموزش طراحی سیستم های تهویه و طراحی مطبوع با نرم افزار کریر

آموزش نرم افزار کریر – تهویه مطبوع با نرم افزار کریر

مجموعه آموزشی نرم افزار تاسیسات Carrier HAP

آموزش نرم افزار تهویه مطبوع CARRIER

کتاب آموزش نرم افزار کریر به همراه تحلیل گزارش گیری سیستم ها

آموزش کریر هپ Carrier Hap

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار کریر Carrier

محاسبات دقیق بارهای حرارتی و برودتی HAP30

محاسبات کانال های انتقال هوا DCT31

محاسبات لوله های سیال PIP30

محاسبات کلی بار ساختمان BLL10

محاسبات ناحیه ای بار کل ساختمان BLK20

نمایش گرافیکی چارت سایکرومتریک PSY11

محاسبات بر روی چارت سایکرومتریک PSY12

تجهیزات و دستگاه های ساختمان RUT12

محاسبه ضریب هدایت حرارتی UVC11

دوره آموزشی تخصصی و کلاس اموزش نرم افزار کریر CARRIER ،

این نرم‌افزار جامع، جهت محاسبات بارهای سرمایشی و گرمایشی یک ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

از آنجاییکه بخش عمده زندگی بشر در داخل ساختمان می گذرد، ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، اهمیت بسیاری دارد

که مهمترین بخش آن تهیه هوای مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آنها می باشد.

زیباترین و گرانبهاترین ساختمانها در صورتی که فاقد سیستم تهویه مطبوع مناسب باشند، قابل سکونت نخواهد بود.

گزینش صحیح نوع سیستم تهویه برای یک فضا یا ساختمان تصمیم بسیار مهمی است که باید توسط مهندس طراح سیستم اتخاذ شود.

سرفصل دوره آموزش آموزش نرم افزار CARRIER (نسخه 4/34)

آشنایی با سیستمهای مختلف تهویه مطبوع، مشخصات جزیی هر سیستم، تعیین ظرفیت واحدهای یكپارچه

آشنایی با ساعات كاركرد- مدل سازی چیار- بویلر- بدست آوردن ساعت پیك مصرف انرژی-مدل سازی ساختمان از لحاظ مصرف انرژی با توجه به هزینه های برق و گاز و سوخت

آشنایی با شرایط اقلیمی شهرهای ایران

مشخصات فیزیكی فضای طرح: مشخصات جغرافیایی طرح ( طول و عرض جغرافیایی ودمای خشك و تر تابستانی و زمستانی دمای طرح داخل و خارج-آشنایی با نرم افزار محاسبات سایكرومتریك

آشنایی با انواع سیستمهای تهویه مطبوع: جدارهای خارجی ساختمان (سقف – كف – دیوار – در- پنجره- سایبان- پارتیشن) سیستمهای مركزی حرارتی- برودتی ساختمان: بارهای داخلی ساختمان ( دستگاهها و تجهیزات روشنایی ها – بارهای متفرقه- سطح فعالیت افراد)

مشهد سئو