آموزش مندلی

آموزش مندلی – mendeley – ، دانلود مندلی ، رفرنس دهی با مندلی ، نرم افزار mendeley چیست؟ ، معرفی نرم افزار mendeley

نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley
آموزش نرم افزار مندلی Mendeley
آموزش مدیریت مقالات و رفرنس دهی

از آنجایی که در پژوهش ضرورت دسترسی به مقالات ، کنفرانس ها و کتابهای به روز، اجتناب ناپذیر می باشد.
استفاده آکادمیک درجمع آوری و به کارگیری آن ها بسیار مهم است
که زمان پژوهش را به هدر نخواهد داد. مندلی (MENDELEY) رشد زیادی در مدیریت مراجع و رفرنس نویسی
جمع آوری مطالب علمی و ارتباط با منابع اطلاعاتی از قبیل مجلات معتبر دنیا داشته است.
از مهم ترین مزایای مندلی، رایگان بودن، ارتباط ساده با نرم افزار Word، ارتباط با Scholar Google و … می باشد.

آموزش کامل ویدئویی نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley

فیلم آموزشی مدیریت منابع و مراجع علمی با استفاده از نرم افزار مندلی

دانلود رایگان فیلم آموزشی فارسی نرم افزار مدیریت رفرنس Mendeley

مدیریت منابع و مراجع یا در اصطلاح «رفرنس نویسی» امری ضروری برای متون علمی و آکادمیک است
که در روند پژوهش، بدون شک با آن برخورد خواهیم داشت.
به همین دلیل در این آموزش با نرم افزار مندلی به این مهم دست پیدا می کنیم.
در ضمن تا حدودی با نحوه دریافت برگه های اطلاعاتی متون علمی نیز آشنا می شویم
و سپس به شخصی سازی کتابخانه خود می پردازیم و در نهایت در نرم افزار نظیر Word و LaTeX و نحوه استفاده از آن را می بینیم.

مشهد سئو