چرا کودکان باید در مورد جنسیت و تمایلات جنسی بیاموزند

متن سخنرانی :
خُب بیایید شروع کنیم.
(صدای موسیقی)
(آواز خواندن)همجنس‌گرا بودن اشکالی ندارد. ما از بسیاری جهات متفاوت هستیم. مهم نیست که پسر باشی، یا دخترو یا چیزی بین این‌ها، همه ما جزئی از یک خانواده بزرگ هستیم. همجنس‌گرایی به معنای «شادی» است. مسائل بدون‌جنسیت کودک. به قدر کافی خوب هستید. اینجا وقتی در برنامه«مسائل بدون‌جنسیت کودک» هستید
(تشویق)
افتتاحیه یک اجرا با شعری مثل«همجنس‌گرا بودن اشکالی ندارد» برای اتاقی پر از آدم‌ بزرگ یک چیز است، اما برای یک اتاق پر از بچه‌های مهدکودکیبه کل متفاوت است. چیزی که الان شنیدید آهنگ تیتراژ مجموعهاینترنتی من «مسائل بدون‌جنسیت کودک» بود که برای تمام سنین ویدئوهای دگرباشیِ طیفهایمختلف جنسیتی و عدالت اجتماعی می‌سازم. و وقتی می‌گویم همه سنینیعنی واقعا از نوزاد گرفته تا مادربزرگ ِ مادربزرگتان.
خُب، می‌دانم دارید به چی فکر می‌کنید: «وای، آن‌ها دارند در مورد چیزهایهم‌جنس‌گرایی با کودکان صحبت می‌کنند.» اما صحبت کردن با کودکان دربارهمسائل همجنس گرایی واقعا حیاتی است. انجمن امراض کودکان آمریکا دریافته است که کودکان درک کاملی از هویت جنسیتی خود در سن چهار سالگی دارند. این زمانی است که کودکاندر حال توسعه «حس‌ ازخود» هستند. دنیای اطراف‌شان را تماشا می‌کنند و آن اطلاعات را جذب وآنها را درونی می‌کنند. امروزه، اغلب والدینمی‌خواهند بچه‌هایشان مهربان، همدل، و بزرگسالانی بااعتماد به نفس شوند، و قرار گرفتن درمعرض گوناگونی و تنوع، بخش مهمی از همان نوعرشد اجتماعی و احساسی است. و این‌که -- کودکان غیرقابل انطباق جنسیتی و کودکان تراجنسیتی و کودکانی با والدینتراجنسیتی یا خارج از جنسیت و کوییر همه جا هستند.
در این مجموعه، من و مهمان برنامه‌ام خرسیدرباره جامعه هم‌جنس‌گرایان، فعالیت و کنش‌گری، جنسیت و ضمائرش، رضایتمندی و صراحت بدنصحبت می‌کنیم. ما با این موضوعات از راهآهنگ‌ها برخورد می‌کنیم، نه فقط شبیه آنچه که شنیدید، تعاریف ساده و استعاره‌ها. ما به این ایده‌ها نزدیک می‌شویم،از استاد پیر من گرفته تا کسانی که حداقل سطح دانشی را دارند -- پایین آوردن آن (معانی) بلندبه قدر یک کودک نوپا و نگریستن به عظمت آن دنیای بزرگبا چشمان ریز و کوچکشان، گرفتن این ایده‌های پیچیدهو ساده کردن آن‌ها -- نه اینکه ساده‌سازی‌شان کنیم، بلکه به سوی مفهوم اصلی رهنمودشان کنیم. جنسیت، درباره چگونگی احساسو چگونگی بیانِ خودمان است. تمایلات جنسی درباره عشقو جنسیت و خانواده است، نه فقط درباره رابطه جنسی. و اینها همه ایده‌هایی هستند کهکودکان می‌توانند درک کنند. در یکی از اولین قسمت‌های برنامه‌امدرباره جنسیت، من از ایده ضمایراستفاده کردم برای تاکید بر تعریف و معرفی ضمایر خنثی مانند «آن‌ها» و «به آنها، آنها را.» من بچه‌ها را تشویق می‌کنم کهدر مورد ضمایر خود فکر کنند و از دیگران ضمایرشان را بپرسند. در قسمت‌های بعدی،من این بنیاد را بنا می‌کنم و کلمات فانتزی بزرگی مثل «خارج از جنسیت»و «تراجنسیتی» را معرفی می‌کنم. از بینندگان ۲۰ ساله ایمیل‌هایی گرفتم که از ویدیوهایم برای توضیح جنسیت بدون جنسیتبه پدربزرگ و مادربزرگ‌شان استفاده می‌کنند.
اما، من یکی از آن‌ها رابارها و بارها تکرار می‌کنم: «بگذارید کودکان، کودکی کنند.»
خوب، این احساس خیلی خوبی است، اما تنها در صورتی کهواقعا شامل همه کودکان شود. همین چند هفته پیش، یک پسر ۱۵ ساله در هانتس‌ویل، آلاباما بعد از اینکه به خاطر همجنسگرا بودنمورد تهدید قرار گرفت، براثر خودکشی مرد. در سال ۲۰۱۸ این یک کودکِ هفت‌ساله در دنور کلرادو. موارد بسیار دیگری بوده و هست. هم‌جنس‌گرایان دختر و پسرو نوجوانان دو جنسیتی بیش از سه برابر بیشتر ازاز همسالانِ ناهمجنس خواهِ خود دست به خودکشی می‌زنند، و نوجوانان تغییر جنسیت داده تقریبا شش برابر بیشتر. بر اساس یک مطالعهحدود یک سوم از جوانان بی‌خانمان به عنوان همجنس‌گرای زن یا مردیا هر دو جنس‌گرا یا بلاتکلیف جنسیتی، و حدود چهار درصد از جوانان بی‌خانمانتغییر جنسیت داده‌شده، شناسایی شده‌اند، در مقایسه با یک درصد از جمعیت کلجوانانی که مورد نظرسنجی قرار گرفته‌‌بودند. براساس گزارش کمپین حقوق بشر، ۱۲۸ فقره قتل از افراد تراجنسی در ۸۷ شهر از ۳۲ ایالت از ۲۰۱۳ اتفاق افتاده است. و اینها تنها مواردی هستندکه گزارش‌شده است. و ۸۰ درصد از مقتولینزنان رنگین پوست تراجنسی بودند. وضعیت کوییرها (خارج از جنسیت) جانفرسا است بدون اغراق.
نظرات یوتیوب در مورد ویدئو من چندان هم بهتر نیست. من به آزار و اذیت عادت دارم. روزانه پیام‌هایی می‌گیرمکه به من می‌گویند که بچه‌باز هستم. و باید خودم را باروش‌های بسیار خلاقانه‌ای بکشم. یک‌ بارمجبور شدم کلمه «کامیون» رادر لیست مسدودی‌هایم بگذارم چون کسی می‌خواست با کامیون از رویم رد شود. «دوش» و «اجاق» هم در همان لیست‌هستند، از مرجع هولوکاستکم ابتکارتر و آزاردهنده‌تر است! هنگامی که نئونازی‌هادر شارلوتزویل راهپیمایی کردند، تعجبی نکردم که بفهمم که خالق یک مم خشن رِددیتدر مورد یکی از قسمت‌های برنامه‌ام در میان جمعیت مشعل به‌دست بود. این رگبار منفی چیزی استکه ما با آن مواجه هستیم: آمار خرد کننده، خشونت، خطرات سلامت روانی، واکنشی با نیت خوب اما ناقص که پدر ومادرم به من دادند، وقتی معلوم شد که آن‌ها نمی‌خواستندمن زندگی سخت‌تری داشته باشم. این چیزهایی‌استکه ما با آن مواجهیم.
اما در برابر آن همه، من شادی را انتخاب کردم. رنگین‌کمان و تک‌شاخو درخشندگی را انتخاب می‌کنم، وبا آن عروسک دوران کودکی‌ام آواز می‌خوانمکه «اشکالی ندارد اگر هم‌جنس‌گرا باشی». من برای بچه‌ها رسانه‌های بی‌جنسیت می‌سازم چون کاش وقتی همسن آن‌ها بودماین رسانه‌ها را داشتم. آنها را می‌سازم تا دیگران مجبور نباشنددرگیرهای من را داشته باشند اینکه هویتم را درک نکنند چون هیچ رسانه‌ای از اینکهچه کسی می‌توانستم باشم نداشتم. من این پیام را از طریق شادی و مثبت‌‌نگری به جای چارچوب‌بندی پیرامون دشواری‌های زندگی کوییری (بی‌جنسیت) تدریس و پخش می‌کنم من می‌خواهم که کودکان بزرگ شوند و به خودشان افتخار کنند که چه کسیهستند و چه کسی می‌توانند باشند، فارغ از اینکه عاشق که هستند و یا چهمی‌پوشند یا با چه ضمیری خطاب می‌شوند. و از آن‌ها می‌خواهم که دیگران رابه خاطر تفاوت‌هایشان دوست داشته باشند، نه به رغم آن‌ها. من فکر می‌کنم تقویت این غرور و همدلی باعث می‌شود دنیا به مکانی بهترو عادلانه تری تبدیل شود و با تعصب و نفرتی کهدر دنیای ما وجود دارد مبارزه کند.
بنابراین، با یک کودک در موردِجنسیت صحبت کنید. با یک کودک درباره تمایلات جنسی صحبت کنید. درباره رضایت (جنسی) به آنها بیاموزید. به آن‌ها بگویید اشکالی نداردکه پسرها پیراهن بپوشند و دخترها آزادانه عقاید خود را بیان کنند. بیایید این شادی بدون‌جنسیتِ اصیل راپخش کنیم.
متشکرم.
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *