هانور هارگر : تاریخچه جهان از صدا

متن سخنرانی :
فضا، همه ما می دانیم که چه شکلی است. ما با تصاویری از فضا در تمامی عمرمان احاطه شدیم، از تصاویر سوداگرانه از داستانهای تخیلی علمی با چشم اندازهای الهام بخش هنرمندان تصاویر به شکل فزاینده ای زیبا که توسط تکنولوژی های پیچیده امکان پذیر شده است. اما در حالی که ما درک بصری خیلی واضحی از فضا داریم، هیچ احساسی ازاینکه صدا ی فضا چیست را نداریم.
و اقعا"، بیشتر مردم فضا را با سکوت پیوند می دهند. اما داستان چگونگی درک ما از جهان از راه گوش دادن به اندازه ی نگاه کردن به آن است. و با این وجود این، به ندرت یکی از ما صدای فضا را شنیده باشیم. چند نفر از شما می تواند صدای یک سیاره یا ستاره را شرح دهید؟ خوب در صورتی که شما تا بحال فکر کرده باشید ، این همان چیزی است که از خورشید می رسد.
( ایستا) (تق تق کردن) (ایستا) ( تق تق کردن)
این سیاره مشتری است.
(آرام تق تق کردن)
و این کاوشگر کاسینی در میان حلقه های یخ زحل می چرخد.
(تق تق کردن)
این چگالی انبوهی از ماده خنثی است، که در حال چرخش در جهان دوردست.
(ضربه زدن)
خوب عملکرد هنری من همه در مورد گوش دادن به صداهای عجیب و شگفت انگیز خارج شده از اجسام با شکوه آسمانی که جهان ما را تشکیل می دهند. و شاید شما تعجب کنید، چگونه ما می دانیم که این صدا چه هستند؟ چگونه می توان تفاوتها را میان صدای خورشید و صدای پالستار بیان کرد؟ خوب جواب علم نجوم رادیویی است. ستاره شناسان رادیویی امواج رادیویی را با استفاده از آنتن های حساس گیرنده مطالعه می کنند، که به آنها اطلاعات دقیقی در مورد آنچه که یک شی نجومی که در آن در آسمان شب می دهد. و درست مثل سیگنال های که ما از روی زمین در ارسال و دریافت می کنیم، ما می توانیم این امواج را به صدا تبدیل کنیم با استفاده از روش ساده آنالوگ. بنابراین ، از طریق گوش دادن است که ما برای کشف برخی از مهم ترین اسرار جهان آمده ایم-- مقیاس آن، آنچه در آن ساخته شده و حتی در مورد عمر آن .
قصد دارم امروز برای شما داستان کوتاهی را از تاریخ جهان از طریق گوش دادن بگویم. این نقطه گذاری شد توسط سه حکایت کوتاه ، که نشان می دهد چگونه برخورد تصادفی با صداهای عجیت و غریب برخی از اطلاعات بسیار مهمی از فضا را داد. این حکایت با تلسکوپ عظیم و یا فضاپیماهای پیشرو شروع نشد، بلکه یک رسانه پیش پا افتاده تر-- و در واقع، این رسانه که انقلاب ارتباطات را صورت داد که امروزه همه ما به آن وابسته ایم. این تلقن است.
سال ۱۸۷۶، در بوستون، و این آلکساندر گراهام بل بود کسی که با توماس واتسن بر روی اختراع تلفن کار می کرد. بخش مهمی از مجموعه فنی آنها یک سیم نیم مایلی بود، که در پشت بام چندین خانه در بستون کشیده شده بود. این خط سیگنالهای تلفن را انتقال می داد که بعدا" به نام بل نامگذاری شد. اما مانند هر طول طولانی سیم شارژ، آن را نیز سهوا" به یک آنتن تبدیل شد. توماس واتسون ساعتها به صداهای عجیب و غریب تق تق، هیس ، چیرس وسوت که بطور اتفاقی آنتن های شناسایی کرده بودند گوش داد. و حالا باید به خاطر داشته باشید ، که این ده سال قبل از اینکه هسنریزچ هرتز ثابت کرد که امواج رادیویی وجود دارد-- ۱۵ سال قبل از مدار تنظیم نیکولا تسلا چهار -- نزدیک به 20 سال قبل از پخش اولین مارکونی. چنانچه توماس واتسن به ما گوش نداده بود. ما این تکنولژی را برای انتقال نداشتیم.
پس این صدای عجیب چیست؟ واتسون بود در واقع به ( امواج) رادیویی انتشار شده با فرکانس بسیار پایین ناشی از طبیعت گوش می داد. بعضی از صدا ها مربو ط به رعد و برق بود. اما سوت وهم آور و جالب ملودیک جیر جیر عجیب و غریب تر بود. با استفاده از اولین تلفن، واتسون در واقع شماره آسمان گرفت. همانطور که او به درستی حدس زده بود، بعضی از این صدا ها ناشی از فعالیتهای بر روی سطح خورشید بود. این باد های خورشیدی بود که با یونسفر ما برخورد میکرد که او گوش میداد به آن-- پدیده های که ما در عرض های جغرافیایی شدید شمال و جنوب زمین به عنوان شفق می توانیم ببینیم. بنابراین ابداع فن آوری که طلیعه چیزی بودن در انقلاب ارتباطات از راه دور، را واتسون کاشف کرد که ستارهء مرکزی منظومه شمسی امواج قوی رادیویی را ساطع میکنند او اولین کسی بود که بطور اتفاقی به آن برخورد کرد.
طی ۵۰ سال خیلی سریع، تکنولوژی بل و واتسون ارتباطات زمین را بطور کلی دگرگون کرد. اما پرتاب کردن یک سیم از پشت بام های بوستون تا خوابانیدن هزاران مایل کابل در کف اقیانوس اطلس کار ساده ای نیست. خوب مدت مدیدی، بل به دنبال تکنولوژی جدیدی برای بهینه سازی انقلاب خودشان بود. رادیو می تواند صدا را بدون سیم ببرد. اما این یک رسانه قابل استفاده نیست-- آن را در معرض بسیاری از سر و صدا و تداخل است. بل یک مهندس را استخدام کرد برای مطالعه سر و صدا های اضافی برای اینکه بفهمد که این صدا ها از کجا می آیند، با یک منظره به سمت یک ساختمان کدک های سخت افزاری کامل که می تواند از شر آنها می توان خلاص شد، خوب آنها مبتوانند درباره استفاده از رادیو برای مقاصد تلفنی فکر کنند.
بیشتر این سر و صدا ها که مورد برزسی توسط مهندس، کارل جانسکی، فرار گرفت نسبتا کسل کننده در اساس بود. معلوم شد آنها رعد و برق و و یا منابع قدرت الکتریکی هستند. اما آنها سر و صد( نویز) دائمی که جانسکی شناسایی کرده بود نبودند، و این به نظر می آمد که در هد ست های رادیویی چهار دقیقه زودتر در هر روز نمایان می شوند. در حال حاضر هر ستاره شناس به شما می گوید که این نشانه بارزی از چیزی است که از زمین سرچشمه می گیرد. جانسکی کشف تاریخی کرد، که اجرام آسمانی می توانند امواج رادیویی را مانند نور ساطع کنند. ۵۰ سال بعد از برخورد اتفاقی تامسون با خورشید، گوش فرا دادن دقیق جانسکی طلیعه دار دوره جدید اکتشافات فضایی شد. دوره ستاره شناسی رادیویی. در طول چند سال بعد، ستاره شناسان به آنتن های خود بلندگو متصل کردند ودر مورد آسمان رادیویی ما ، در مورد مشتری و خورشید، با گوش دادن آموختند.
اجازه دهید به جلو بپرم. در سال ۱۹۶۴، به آزمایشگاه بل برمیگردیم. و یکبار دیگر، و دو دانشمند دیگر با سر و صدا( نویز) مشکل پیدا کردند. آرنه پنزیس و رابرت ویلسون آتنهای بوقی در آزمایشگاه بل هولمدال کهکشان راه شیری را با دقت فوق العاده بالایی مطالعه می کردند. آنها به دقت به ( صدای) کهکشان بطور کاربری گوش می دادند. (صدای)غیر متعارفی در صدای متن آنها بود یک صدای دائمی مرموز اختلال در تحقیقاتشان می کرد. این در محدود ماکرو ویو بود، و به نظر می رسید که در همه جهات همزمان هست. این هیچ معنی و مفهومی نداشت. و مثل همه مهندسان و دانشمندان معقول، آنها گمان کردند که که مشکل باید ازخود تکنولوزی باشد، این باید از دیش باشد. کبوتر ها آنجا لانه کرده اند. خوب احتمالا" یکبار مدفوع کبوترها را تمیز کردن، نوع دیسک های عملیاتی دیگر ، عملیات عادی را سر گرفتند.
اما سر و صدا از بین نمیرود. این صدای مرموز که پنزیس و ویلسون می شنیدند معلوم شده است که قدیمی ترین و مهم ترین صدای بوده که هر کسی تا کنون شنیده است. این تابش های کیهانی بیش از تولد جهان بود. این اولین شاهد تجربی است که انفجار بزرگ ( بیگ بنگ ) وجود داشته و جهان در یک لحظه دقیق که حدود ۱۴.۷ میلیارد سال پیش متولد شد است. خوب داستلن ما با شروع ، پایان می یابد-- شروع همه چیز، انفجار بزرگ( بیگ بنگ). سرو صدایی ( نویزی) که پنزیس و ویلسون شنیدند-- قدیمی ترین صدای است که شما دارید که بشنوید ، تابش پس زمینه مایکروویو کیهانی که بیش ازانفجار بزرگ( بیگ بنگ ) آنچا را ترک کرد است .
کر کر
سپاسگرارم.
(تشویق تماشاگران)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *