آنچه که باید درباره قلیان-الکترونیکی (ویپینگ) و سیگار-الکترونیکی (ای-سیگارت) بدانید

متن سخنرانی :
«‌آسان‌تر می‌شود، مگر نه؟‌» اینها کلماتی هستند که مناغلب از والدین جوانی می‌شنوم کسانی که در بازی نگران بودنبرای فرزندان‌شان، تازه‌کارند. به آنها می‌گویم که ‌آسان نمی‌شود. فقط متفاوت می‌شود، اما همیشه چیزی برای نگرانیِپدر و مادرها هست. یادم است که چطورشب‌،نیمه خواب و بیدار دراز می‌کشیدم به نفس کشیدن پسرم وقتی کوچک بود و آسم داشت، گوش می‌دادم، و وقتی نوجوان بود، تا وقتی صدای باز شدنِدرِ ورودی را می‌شنیدم، خیالم راحت می‌شد کهسلامت در خانه است. نگرانی ما از بابت فرزندانماناجتناب‌ناپذیر است.
و حالا، بسیاری از این نگرانی‌هادر مورد مسائل اصلی هستند، این‌که مثلا چه می‌خورند، کجاهستند، با چه کسی هستند. اما باید مراقب رفتارهای جدید وعلاقه‌های دمدمی جدیدشان هم باشیم. آخرین مد و عادت زودگذر،چیزی است که ممکن است هنوز به عنوان یک نگرانیجدی در نظر گرفته نشده، و این محبوبیت تازه‌کشف‌شدهقلیان-الکتریکی (ویپینگ)، یا تنفس افشانه‌های شیرین که با تبخیر ای-لیکوئیدها دریک سیگار-الکترونیکی تولید شده.
سیگار‌و قلیان-الکترونیکی،که معمولا اینطور نامیده می‌شوند، مثل نقل و نبات فروش می‌روند. انتظار می‌رود که در سال جاری،بازار سیگار-الکترونیکی ۲۶ میلیارد دلار در سراسرِجهان به فروش برساند. طی شش سال آینده، انتظار می‌رود، این حجم دو برابر شود. ما نگرانی‌های جدی بسیاری در مورداثرات بهداشتی ویپینگ داریم، و متاسفانه، به قدر کافی پاسخ نداریم. این موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود کهبه کاربران سیگار‌-الکترونیکی فکر کنید. استفاده از سیگار‌-الکترونیکی،حداقل در ایالات‌متحده، در بین نوجوانان و جوانانبه سرعت رشد کرده‌است -- کودکان‌ ما،
آسیب‌پذیرترین جمعیت‌ در بین ما هستند. حدود ۹۰۰ درصد رشد استفاده ازسیگار‌الکترونیکی توسط جوانان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ بود. آخرین برآوردها حاکی از آن است که حدودا ۳.۶ میلیون دانش‌آموز دبیرستانیو دانش آموزان دوره‌ی راهنمایی، از سیگارالکترونیکی درایالات‌متحده استفاده کرده‌اند.
اکنون، سیگار الکترونیکی در اصل برای ارائه شکل پاکی از نیکوتین جهت کمک به مسالهاعتیادِ سیگار ایجاد شده. در ایالات‌متحده، این دستگاه‌هاتحت اختیارات سازمان غذا و دارو بعنوان محصولِ تنباکو درآمده‌اند. اما دانش روی این وسیله نتوانسته با رشد سریع بازار هماهنگ باشد، بنابراین مقررات مربوط به اجزایاین وسیله‌ها و ای-لیکوئیدها از بین رفته ‌است. مقررات کنونی فروش این وسایل رابه افراد زیر ۱۸ سال محدود می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد کهاین کارها تاثیر زیادی بر انفجار استفاده از این وسایلتوسط نوجوانان داشته باشد.
می دانید، اولین بار که باسیگار‌الکترونیکی مواجه شدم، خیلی زود دانستم کهنوجوان‌ها دوستش خواهند داشت. این دستگاه‌ها تکنولوژیِ قابل‌اتصال(به سایر ابزار تکنولوژیک) هستند، مناسب‌ برای نسل گوشی‌های هوشمند -- کوچک، قابل شارژ، آسان برای استفاده،با تنظیم راحت، خوش‌بو -- حتی بعضی‌شان با گوشی هوشمندتان همگام‌سازیمی‌شود که بدانید چقدربا آن کار کرده‌اید. حتی من هم مجذوب این دستگاه‌هایبسیار هوشمند بودم. و از آنجایی که من زمان زیادی، به پژوهشِاعتیاد نوجوانان و بزرگسالان صرف کردم، فورا دریافتم که این وسایلکاملا مناسب با روان نوجوان است.
نوجوانان هوسی هستند و علاقمند چیزهای جدید را امتحان کنند. همچنین به استقلال نیاز دارند و دوست‌ دارندکه کارها را خودشان انجام دهند. سیگار-‌الکترونیکی کاملابا این نیازها همخوان بوده با امکانِ نوآوری و شخصی کردنِ تجربه وِیپ را می‌دهد. آن‌ها می‌توانند از بیش از ۱۵,۰۰۰طعم مختلف از ای-لیکوئيدها و غلظت‌های مختلف نیکوتین را انتخاب کنند. آن‌ها حتی می‌توانند ترکیبطعم نیکوتین خود را بسازند. می‌توانند میزان بخارتولید شده از این دستگاه‌ها را با تغییر حجم دود و اجزا و قدرت و دمای دستگاه‌ها تغییر دهند.
حتی می‌توانند از این وسیله‌هابرای «کلاود‌چِیسینگ» استفاده کنند. همچنین به کلاود‌چِیسینگ، ویپ تریکز یا اسموک تریکز هم می‌گویند. شامل تولید ابرهای بزرگیبا اشکال مختلف و اسامی، مثل انگشتر، اژدها، اشباح است … کاربران کلاود‌چِیسینگ می‌توانند حتیدر رقابت‌های ابر شرکت کنند و جوایزی برای ایجاد نوآورانه‌تریندودهای ابری شکل برنده شوند.
نوجوانان هم چنین می‌توانند قدرت وگلویی قلیان‌الکتریکی را تغییر دهند که در دماهای بالاتر به ای-لیکوئیدتبدیل می‌شوند و یا ای-لیکوئید را مستقیما برروی یک سیم‌پیچ داغ بریزند. حتی می‌توانند از این وسایل برایویپینگِ ماری‌جوانا استفاده کنند. و از وقتی این وسیله‌ها دردماهای پایین‌تر استفاده می‌شوند و یا باعث اشتعال و یا سوختنماری‌جوانا نمی‌شوند، این کار را می‌توانند خیلیبا احتیاط کنند. بدون آنکه بوی مشخصیاز ماری‌جوانا استشمام کنند. بنابراین آن‌ها واقعا می‌توانند اینتجربیات را خودشان انجام دهند، که ممکن است افزایش قابل توجهی در استفادهاز این وسایل توسط جوانان را توضیح دهد.
سیگار-الکترونیکی اساساابزار بسیار ساده‌ای است. مخزنی برای ای-لیکوئید وجود داردکه می‌تواند یک مخزن، یک پاد یا توپی باشد. یک باتری که سیم‌پیچ را شارژ می‌کند،که پس از آن ای-لیکوئید را تخلیه می‌کند. وبعد یک دهنی دارد که کاربر می‌تواند واقعا ازآنجاسیگار-الکترونیکی بکشد. در سال ۲۰۱۷، ۴۶۶ (مدل) دستگاهسیگار-الکترونیکی در بازارموجود بود. این طیف از دستگاه‌های «سیگارت-لایک‌»که «سیگا-لایکز» نیز نامیده می‌شوند تا سیستم‌های مخزنی، که "پِنز" هم نامیدهمی‌شوند، موجودند. وبعد دستگاه‌های اصلاح‌شده‌تری هم هستندکه «‌مادز» نیز نامیده می‌شوند. مادز اصلا شبیه به سیگار نیست، و در اَشکال و اندازه‌های مختلف، با انواع مختلف اتصالات وتنظیمات کاربر تولید شدند. آن‌ها برای کلاود‌چِیسینگ‌هابسیار محبوب هستند.
تازه‌ترین چیزی که به بازار آمده، دستگاه‌های پاد هستند، که حاوی ای-لیکوئید در یک پاد هستند. در بین نوجوانان بسیار محبوب هستند. یک نمونه از این سیگارهای-الکترونیکی جول، که نه تنها شبیه یواس‌بی است بلکه می‌تواند به خروجییواس‌بی برای شارژ شدن، متصل شود. خیلی از نوجوانان حتی فکر نمی‌کنندکه اینها سیگارهای-الکترونیکی هستند که منجر به استفاده از واژه‌هاییمانند «جولینگ» به جای «‌وِیپینگ» شده‌است. بسیاری از این وسایل بسیار محتاطانههستند و بخار کمی تولید می‌کنند که نوجوانان از آنها درکلاس‌ها استفاده می‌کنند و آنها را در اشیایی مثل قلم «شارپی»،لباس‌هایشان، کتاب‌هایشان، پنهان می‌کنند.
امروزه بسیاری از نوجوانان تصور می‌کنند ایندستگاه‌ها بخارِ آب تولید می‌کنند پس استفاده از آن‌ها بی‌خطر است. اما این، آن‌چنان هم از حقیقت دورنیست. چیزی که تولید می‌شود حتی بخار نیست، هواپخش است و بگذارید به شما بگویم،تفاوت کاملا واضح است. هواپخش‌ها حاوی ذرات بسیار زیاد ریزِ معلقیاز مایعات و گازها هستند که از هر چیزی که در ای-لیکوئید‌هاهست، ایجاد می‌شوند. بنابراین یک هواپخش‌ می‌تواند شاملپروپیلین گلیکول و گلیسیرین باشد، که حلال در ای-لیکوئيد هستند. در حال حاضر، این حلال‌ها برایاستفاده خوراکی، ایمن هستند، پس ایمن برای استفاده درمحصولاتی که می‌خورید، اما ما اطلاعات خیلی کمی در مورد ایمنیآن‌ها بعد از استنشاق طولانی‌مدت داریم. هم چنین ای-لیکوئيد‌هامی‌توانند حاوی الکل باشند، گاهی در سطوح بالا، و تنفس الکل نیز اثرات سمی بر روی مغز دارد.
پیش‌تر گفتم که ای-لیکوئيد‌هاحاوی بیش از ۱۵,۰۰۰ - طعم‌های مختلف هستند. این هم چند مثال، برخی با نام بسیار جذاب اما آشنامثل «اسکیتِلز» و «فروت لوپ»، و برخی دیگر با نام‌های نادرمثل «شیر اژده» و «خون ببر» و « استفراغ تک‌شاخ». ای-لیکوئیدها و یا هوا‌پخش‌هامی‌توانند حاوی ذرات فلزی مانند کروم، کادمیوم و سرب باشند. این ها از سیم‌پیچ‌های حرارتیدر دستگاه‌ها تولید می‌شوند و همچنین اثرات سمی زیادی براندام‌های حیاتی دارند. پس نه، بگذارید موضوع را کاملا روشن کنم: آنچه تولید می‌شود قطعا بخار آب نیست.
در معرض نیکوتین قرار گرفتنِ مغزِ نوجوان،از طریق سیگار-الکترونیکی بسیار نگران‌کننده است. مغز نوجوان حتی بهسطوح پایین نیکوتین حساس است و به راحتی معتاد می‌شود. در حقیقت ما مدت‌های مدیدیاست که می‌دانیم که ۹۰ درصد سیگاری‌ها پیش از ۱۸ سالگیسیگار کشیدن را شروع می‌کنند. آن‌هایی که زود شروع می‌کنند معتادتر هستندو دوره سخت‌تری برای ترک سیگار دارند. به عبارت دیگر، و به نقل از یکمامورِ سابق اداره غذا و دارو، «اعتیاد به نیکوتین …یکی از امراض کودکان است.»
سیگارهای-الکترونیکی نوجوانان را در معرض کلی نیکوتین قرار دهند. بسیاری از این وسایل حاوی میزانیاز نیکوتین هستند که در یک پاکت کامل سیگار وجود دارد. دستگاه‌های پاد جدیدتر حاوی نمک نیکوتین است که مزه ملایم‌تری داردو استفاده از آن آسان‌تر است و می‌تواند باعث افزایشسریع سطحِ نیکوتینِ مغزشود. نوجوانانی که سیگار-الکترونیکی استفادهمی‌کنند مرتبا نشانی از علامات عطش دارند-- بی‌قراری می‌کنندوقتی که سیگار-الکترونیکی ندارند. همه اینها نشانه‌های اعتیاد رفتاری هستند.
سیگار-الکترونیکی نه تنها اعتیادآور است، بلکه بر بسیاری از اندام‌هایدیگر بدن نیز تاثیر می‌گذارند. بنابراین مثلا نیکوتینی کهدر سیگار الکترونیکی است، به گیرنده‌ای به نام گیرندهءاستیل‌کولین نیکوتینیک متصل می‌شود، که نقش کلیدی در عملکردتقریبا همه سیستم‌های بدن در بدن انسان ایفا می‌کند. و در معرض قرار گرفتن مزمنِ نیکوتینعملکرد این سیستم‌ها را تغییر می‌دهد. خُب برای مثال، در معرض قرار گرفتن مزمن نیکوتین،انعطاف‌پذیری رگ‌های خونی را کاهش داده و نحوه واکنش قلب به چالش‌های حادیمانند استرس را کاهش می‌دهد. مغز نوجوان نه تنها به اثراتِاعتیاد آور نیکوتین حساس است، بلکه به اثرات سمی آن نیز حساس است. نیکوتین در حیوانات بالغیک نوروتوکسین بسیار- پایدار است و یادگیری، حافظه وفرآیندهای توجه را کاهش می‌دهد و علایم بیش‌فعالی را افزایش می‌دهد.
نوجوانانی که از محصولات تنباکواستفاده می‌کنند به احتمال زیاد از ماری‌جوانا و الکل استفاده می‌کنند و همچنین افسردگی و اضطراب را بهعنوان یک نوجوان یا بزرگ‌سال ایجاد می‌کنند. بنابراین اعتیاد نیکوتین ازطریق سیگار-الکترونیکی می‌تواند آن‌ها را به سمت اعتیادهای دیگر و سایرمشکلات سلامت روانی هدایت کند. در حال حاضر، در حیوانات بالغ،نیکوتین تغییراتِ پس‌زایشی(اپی ژنتیکی) یاتغییرات ارثی در تظاهر ژنی به عنوان مثال در ژن‌های مربوطبه آسم ایجاد می‌کند. پس نوجوانانی که از نیکوتین استفاده می‌کنندنه تنها ممکن است به خودشان آسیب بزنند، بلکه می‌توانند بهنسل‌های آینده خود آسیب برسانند.
می‌دانید، وجود همین سیگار-الکترونیکی می‌توانست منجر به یک نسل کاملاز جوانان معتاد به نیکوتین شود. دسترسی آسان به این وسایل ممکناست منجر به تجربه بیشترِ ماری‌جوانا و بسیاری مواد قابل تبخیردیگر توسط جوانان شود. در حالی که بدون شک، فراهم کردنافراد سیگاری با شکل پاک‌تری از نیکوتین لازم است و باید همچنان یک هدف حیاتی باشد، هنوز نمی‌دانیم که آیا این ابزارهابه ترک سیگار کمک می‌کنند یا نه، و در مورد اثرات بلند مدت ایندستگاه‌ها اطلاعات خیلی کمی داریم. آن‌چه می‌دانیم این است که جوانان -- بسیاریاز جوانان-- از این ابزارها استفاده می‌کنند در حقیقت، کمیسر سازمان غذا و دارواخیرا از واژه «همه‌گیر» (عمومی) برای شرح استفاده از سیگار-الکترونیکیدر ایالات متحده استفاده کرده است. در حال تلاش برای حل یکمشکل بزرگ سلامت عمومی، سیگار کشیدن، ممکن است یک مورد بسیاربزرگدیگر از آن‌ ایجاد کنیم. عدم هوشیاری ما در سال‌های اولیهدرباب سیگار کشیدن منجر به همه‌گیر شدن کشیدن سیگار وبسیاری از بیماری‌های مرتبط با سیگار شد. نمی‌خواهیم اشتباهات مشابهیبا سیگار-الکترونیکی تکرار کنیم. بنابراین اکنون وقت عمل است، برای مقرراتی که به درخواست تجدیدنظرو دسترسی این وسایل به جوانان می‌پردازند. آیا افراد سیگاری واقعا به ۱۵.۰۰۰طعمِکودک‌پسند برای ترک سیگار نیاز دارند؟ آیا آن‌ها به انواع مختلف زیادیاز این نوع دستگاه‌ها نیازمندند؟ آیا داشتن دستگاه‌های این چنینیکه آن‌قدر به راحتی مخفی شوند و آن‌قدر کاربردشان آسان باشدایده خوبی است؟
به‌تازگی شنیده‌ایم که سازمان غذا و دارودر نظر دارد مقررات سخت‌تری در مورد فروش این وسایل کهحاوی طعم‌های ای-لیکوئید هستند در محل‌های خرده‌فروشی مانند فروشگاه کوچکو پمپ بنزین‌ها مطرح کند، و همچنین مقررات سخت تری درباره‌ی فروش این وسایل به افراد زیرسن قانونیدر اینترنت. آیا این‌کار برای تغییر این افزایشِسریعِ جذب جوانان کافی خواهد بود؟ ما باید بپرسیم و پاسخِ چنینسوالات مهم و حیاتی را بدهیم. اکنون وقتِ یک پویشِ آموزشی عمومیِ جدی است. نوجوانان و والدین آن‌ها باید بدانند که با این‌که سیگار-الکترونیکی ممکن استحاوی مواد سمی کم‌تری از سیگار باشد، قطعا بی‌خطر نیستند. درمعرض قرار دادن بدنشان بهمواد شیمیایی تولید شده توسط این وسایل، می‌تواند آن‌ها را به روش‌هاییتغییر دهد که دوست ندارند و آنها را در آینده با سموم ناشناختهو مسائل سلامتی دست‌ به‌ گریبان کند.
پس وقتی گفتم سیگار-الکترونیکی برای نسل گوشی‌های هوشمند مناسب است، شوخی نمی‌کردم. ما در دنیای دیوانه‌تکنولوژی زندگی می‌کنیم، جایی که تازه‌ترین ابزار و تکنولوژیتوجه بسیاری را به خود جلب می‌کند، فقط به این خاطر که تکنولوژی استو به این دلیل که آخرین نسخه چیزی است. طی چند سال آینده و برای بقیه عمرمان،بیشتر و بیشتر ورود فناوری‌ها را به بازار می‌بینیم که ممکن است در ابتدا اعلام جنگعلیه سلامتی نکنند، صرفا به این دلیل که آن‌هاغیربهداشتی به نظرنمی‌رسند، و یا این‌که یک ابزار پزشکی نیستند. برای مثال، می‌توانیموسایلی را ببینیم که کم‌خوابی را آسان‌تر کنند یا به ما کمک کنند وزن کم کنیم -- یکی از اهداف شخصی من -- یا دستیابی به هر تعداد از اهداف دیگر که ما به عنوان مصرف‌کنندهخیلی خیلی به آ‌ن‌ها علاقمندیم. اما بسیاری از این ابزارها ممکن است، خطراتِغیرقابل قبولی برای سلامتی خودمان باشند.
بنابراین اگر می‌خواهیم سلامتِخود و فرزندانمان را حفظ کنیم، شاید باید ازعادتِ تجلیلِ ماشین‌وارچنین تکنولوژی‌های جدیدی دست بکشیم و عادت کنیم با یک دیدِانتقادی به آن‌ها نگاه کنیم، شاید حتی با دیدی پزشکی. چون، می‌دانید؟ «‌سلامتی ما، سلامتیِفرزندانمان و نسل‌های آینده ما بسیار ارزشمندتر از آن است کهبا مصرف دخانیات-- و یا حتی هواپخش‌ها بر باد رود.
سپاسگزارم.
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *