عملکرد گیتار اکوستیک هیجانی

متن سخنرانی :
(شروع موسیقی با گیتار)
(تشویق)
(تشویق)
(پایان موسیقی)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.