ملیسا مارشال: به زبان فنی و زبان خوره‌های علم و دانش با من حرف بزن

متن سخنرانی :
پنج سال پیش، من ازآنچه که باید مثل آلیس درسرزمین عجایب باشه را، کمی تجربه کردم. پنج سال پیش، من ازآنچه که باید مثل آلیس درسرزمین عجایب باشه را، کمی تجربه کردم. پن استِیت که یک دانشگاه است از من که یک معلم ارتباطات هستم، خواست که به دانشجویان مهندسی یک کلاس٬ ارتباطات درس بدهم. و من وحشت کردم.(خنده تماشاگران) واقعا ترسیدم. ترس از دانشجویانی با مغز بزرگ، کتاب‌های بزرگ و واژه های نا آشنا. واقعا ترسیدم. ترس از دانشجویانی با مغز بزرگ، کتاب‌های بزرگ و واژه های نا آشنا. اما هر چه بیشتر مکالماتمان گشوده شد، من آنچه را تجربه کردم که حتماً آلیس وقت پائین رفتن درآن سوراخ خرگوش تجربه کرد و دری که به یک جهان جدید باز می‌شد را دید. من آنچه را تجربه کردم که حتماً آلیس وقت پائین رفتن درآن سوراخ خرگوش تجربه کرد و دری که به یک جهان جدید باز می‌شد را دید. این دقیقاً احساسی بود که من داشتم وقتی با این دانشجویان می‌کردم. من با ایده‌هایی که آنها داشتند شگفت‌زده بودم، و می‌خواستم که دیگران هم این سرزمین عجایب را تجربه کنند. من با ایده‌هایی که آنها داشتند شگفت‌زده بودم، و می‌خواستم که دیگران هم این سرزمین عجایب را تجربه کنند. ومن اعتقاد دارم که کلید باز کردن این در، ارتباط بر قرار کردن ومراوده‌ی خوب است. ومن اعتقاد دارم که کلید باز کردن این در، ارتباط بر قرار کردن ومراوده‌ی خوب است.
ما به شدت نیازمند ارتباطات خوب از طرف دانشمندان و مهندسین مان برای تغییر جهان هستیم. ما به شدت نیازمند ارتباطات خوب از طرف دانشمندان و مهندسین مان برای تغییر جهان هستیم. دانشمندان و مهندسین ما کسانی اند که با بزرگترین چالش‌های دنیا، از انرژی در محیط زیست تا سیستم مراقبتهای بهداشتی مقابله میکنند، دانشمندان و مهندسین ما کسانی اند که با بزرگترین چالش‌های دنیا، از انرژی در محیط زیست تا سیستم مراقبتهای بهداشتی مقابله میکنند، دانشمندان و مهندسین ما کسانی اند که با بزرگترین چالش‌های دنیا، از انرژی در محیط زیست تا سیستم مراقبتهای بهداشتی مقابله میکنند، و اگر ما دراین را در بارهٔ آنها ندانیم و درک نکنیم، کاری عمل نشده، به عقیدهٔ من به عنوان یک غیر دانشمند ما مسئولیت داریم که این ارتباطات را برقرارکنیم. به عقیدهٔ من به عنوان یک غیر دانشمند ما مسئولیت داریم که این ارتباطات را برقرارکنیم. اما این گفتگوهای مهم صورت نمی‌پذیرند اگر دانشمندان و مهندسین‌مان ما را به دنیای عجایت خودشان دعوت نکنند. اما این گفتگوهای مهم صورت نمی‌پذیرند اگر دانشمندان و مهندسین‌مان ما را به دنیای عجایت خودشان دعوت نکنند. خُب دانشمندان و مهندسین، لطفا با ما به زبان خوره‌های تکنولوژی و بصورت فنی صحبت کنید.
من می‌خواهم چند نکتهٔ عمده را با شما درمیان بگذارم که چگونه می‌توانید مطمئن شوید که دانش شما دوست داشتنی و مهندسی تان جذاب و گیراست. که دانش شما دوست داشتنی و مهندسی تان جذاب و گیراست. اولین سوال : که چی بشه؟ بگو چرا دانش تو به ما مرتبط است. به من فقط نگو که تو در مورد ترابکول ها مطالعه کردی، بلکه به من بگو که مورد ترابکول ها خواندی که سوراخ هایی در ساختار استخوان‌های ما هستند چرا که درک آن برای شناخت و درمان پوکی استخوان بسیار مهم است.
هنگامی که شما دانش‌تان را توضیح می دهید، دربکارگیری اصلاحات تخصصی مراقب باشید. اصطلاحات تخصصی یک مانعی برای درک ما را از ایده های خوب شما می باشد. مطمئنا، شما می تونید بگویید: "فضایی و زمانی،" اما چرا نمی‌گویند "فضا و زمان" که برای ما قابل پذیرش‌تراست؟ قابل پذیرش‌ ساختن ایده‌هایتان، مشابه بی معنی و کند ذهن کردن آنها نیست. درعوض انیشتن گفت، هرچیزی را تا جایی که امکان دارد ساده کن، اما ابتدایی نکن. درعوض انیشتن گفت، هرچیزی را تا جایی که امکان دارد ساده کن، اما ابتدایی نکن. شما بدون به خطر انداختن ایده‌‌هایتان به روشنی می توانند با دانش‌تان ارتباط برقرارکنید . شما بدون به خطر انداختن ایده‌‌هایتان به روشنی می توانند با دانش‌تان ارتباط برقرارکنید . چند مورد است که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه مثال، داستان و تمثیل داشته باشید. اینها چیزهایی هستند که موضوع را گیرا و ما را درمورد محتوی هیجان زده میکنند. اینها چیزهایی هستند که موضوع را گیرا و ما را درمورد محتوی هیجان زده میکنند. و هنگامی که کارتان را ارائه می دهید، آنها را بصورت یک لیست ارائه‌ نکنید. آیا هرگز فکر کردید چرا به این میگویند بولت پویت- نشانه گلوله؟ ( خنده تماشاگران) گلوله‌ها چکار می‌کنند؟ گلوله‌ها می‌کشند، آنها کاری را که شما ارائه ‌می‌دهید می‌کشند. یک تصویر مثل این نه تنها کسل کننده است، بلکه این به بخشی از مغز که به گفتار مربوط میشود بسیارتکیه می‌کند، و باعت میشود که ما در آن غرق شویم. یک تصویر مثل این نه تنها کسل کننده است، بلکه این به بخشی از مغز که به گفتار مربوط میشود بسیارتکیه می‌کند، و باعت میشود که ما در آن غرق شویم. در عوض، این تصویر که توسط جنویو براون گرفته شده بسیار تاثیر گذارتراست. در واقع این نشان می دهد که ساختار ویژه ترابکول ها به حدی قوی‌ست که برای طراحی برج ایفل الهام بخش بوده . در واقع این نشان می دهد که ساختار ویژه ترابکول ها به حدی قوی‌ست که برای طراحی برج ایفل الهام بخش بوده . در واقع این نشان می دهد که ساختار ویژه ترابکول ها به حدی قوی‌ست که برای طراحی برج ایفل الهام بخش بوده . و رمزش اینه که ازیک جمله خوانا استفاده کنید که اگر بیننده تا حدودی از موضوع منحرف شده باشد، بتواند آن را راهنمايی کند. و رمزش اینه که ازیک جمله خوانا استفاده کنید که اگر بیننده تا حدودی از موضوع منحرف شده باشد، بتواند آن را راهنمايی کند. و سپس تصاویری آماده کنید که دیگر احساست ما را جذب کنند و احساسات عمیق‌تری از درک آنچه که شرح می‌دهید را ایجاد کند. و احساسات عمیق‌تری از درک آنچه که شرح می‌دهید را ایجاد کند.
خُب فکر میکنم فقط چند نکتهٔ کلیدی میتونند کمک کنند که همه ما بتونیم این دررا بازکنیم و سرزمین عجایب دانشمندان و مهندسین را ببینیم. که همه ما بتونیم این دررا بازکنیم و سرزمین عجایب دانشمندان و مهندسین را ببینیم. و به دلیل اینکه مهندسینی که من با آنها کار می‌کردم به من یاد دادند که با وسواس‌های درونی خودم نزدیک شوم، میخواهم با یک معادله خلاصه کنم.( خنده تماشاگران) دانش خودتان را بکار گیرید و ارائه‌هایی که بصورت لیستی هستند را کم کنید اصطلاحات ویژه تخصصتان را با ارتباط تقسیمش کنید، یعنی اینکه آنچه که به بینندگانتان مرتبط است به اشتراک بگذارید. و این را با اشتیاقی که برای این کار باورنکردنی که انجام میدهی ضرب کنید، و این را با اشتیاقی که برای این کار باورنکردنی که انجام میدهی ضرب کنید، و این مساوی اثر متقابل باورنکردنی خواهد بود که درک کامل موضوع را به همراه دارد. و این مساوی اثر متقابل باورنکردنی خواهد بود که درک کامل موضوع را به همراه دارد. خُب، دانشمندان و مهندسین هنگامی که این معادله را حل کردید٬ به تمام معنا با من به زبان فنی و زبان خوره‌های علم و تکنولوژی صحبت کنید. سپاسگزارم. ( خنده تماشاگران)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *