لزلی هازلتون: درباره خواندن قرآن

متن سخنرانی :
شما احتمالا در باره وعده‌های قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید. شما احتمالا در باره وعده‌های قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید. شما احتمالا در باره وعده‌های قرآن درمورد بهشت و ۷۲ باکره شنیده اید. و من البته قول میدهم که به این موضوع باکره‌ها دوباره برگردم. اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی‌ می‌کنیم، اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی‌ می‌کنیم، اما در واقع ما اینجا درمنطقه شمال غربی امریکا، در جایی بسیار شبیه به بهشتی که قرآن توصیف می کند زندگی‌ می‌کنیم، ۳۶ بار در قرآن گفته شده "باغ‌هایی‌ با نهر‌های روان". ۳۶ بار در قرآن گفته شده "باغ‌هایی‌ با نهر‌های روان". ازآنجا که من در یک خانه ی قایقی روی رودخانه‌ای که به دریاچه Union میریزه زندگی‌ می‌کنم، برای من کاملا معنا پیدا می‌کنه که بهشت هم همینطور باشه. ولی‌ سوال اینجاست که چرا برای اکثر مردم این مساله تازگی داره؟ من آدمهای خوش طینت غیر مسلمان زیادی دیدم، که شروع به خواندن قرآن کرده اند ولی بعد منصرف شده اند، من آدمهای خوش طینت غیر مسلمان زیادی دیدم، که شروع به خواندن قرآن کرده اند ولی بعد منصرف شده اند، به خاطر بیگانه بودن قرآن. تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان می‌دونه، با این حال میگه قرآن تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان می‌دونه، با این حال میگه قرآن تاریخدان Thomas Carlyle، که محمد رو یک قهرمان می‌دونه، با این حال میگه قرآن "پر زحمت‌، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده) "پر زحمت‌، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده)
"پر زحمت‌، خسته کننده و درهم برهم ترین" کتابیه که من تا حالا خوانده ام. (خنده)
قسمتی‌ از مشکل اینجاست که ما فکر می‌کنیم قرآن رو میتونیم مثل کتاب‌های دیگه بخونیم-- قسمتی‌ از مشکل اینجاست که ما فکر می‌کنیم قرآن رو میتونیم مثل کتاب‌های دیگه بخونیم-- قسمتی‌ از مشکل اینجاست که ما فکر می‌کنیم قرآن رو میتونیم مثل کتاب‌های دیگه بخونیم-- مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی‌ کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا-- مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی‌ کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا-- مثل اینکه یک بعد ازظهر بارونی‌ کتاب رو میگیریم دستمون، با یه ظرف پوپ کورن کنارمون، گویا خدا-- چرا که قرآن کلام خدا با محمده‌ -- یکی‌ دیگه از نویسنده‌ها است و کتابش در لیست پرفروشترینها بوده. چرا که قرآن کلام خدا با محمده‌ -- یکی‌ دیگه از نویسنده‌ها است و کتابش در لیست پرفروشترینها بوده. اینکه افراد معدودی قرآن می‌خونن به این خاطره که خیلی‌ راحت می‌شه تک جمله هایی از اون را گرفت، اینکه افراد معدودی قرآن می‌خونن به این خاطره که خیلی‌ راحت می‌شه تک جمله هایی از اون را گرفت، اینکه افراد معدودی قرآن می‌خونن به این خاطره که خیلی‌ راحت می‌شه تک جمله هایی از اون را گرفت، و از انها برداشت نادرست کرد. آیه‌ها و جمله‌های برگرفته شده از متن قرآن که من اونها رو "نسخه خط کشی شده" می نامم، آیه‌ها و جمله‌های برگرفته شده از متن قرآن که من اونها رو "نسخه خط کشی شده" می نامم، این برخورد با قرآن هم مورد علاقه مسلمانان افراطی است و هم افراد ضد اسلام از این جمله‌های خارج از متن بهره میبرند. این برخورد با قرآن هم مورد علاقه مسلمانان افراطی است و هم افراد ضد اسلام از این جمله‌های خارج از متن بهره میبرند.
در بهار گذشته، درحالی‌ که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم، در بهار گذشته، درحالی‌ که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم، در بهار گذشته، درحالی‌ که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم، در بهار گذشته، درحالی‌ که مشغول نوشتن بیوگرافی محمد بودم، فهمیدم نیازدارم که قرآن رو خوب بخونم، یعنی‌ تا اون حد که از عهده ام بر میاد. سطح دانش عربی‌ من به اندازه اطلاعات یک لغتنامه است، سطح دانش عربی‌ من به اندازه اطلاعات یک لغتنامه است، پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم، پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم، پس من ۴تا ترجمه مشهور قرآن رو برداشتم و تصمیم گرفتم صفحه به صفحه، سوره به سوره، قرآن را بخوانم، همراه با یک خط نویس (عبارت عربی با حروف انگلیسی) و قرآن اصلی‌ عربی‌ قرن هفتم. همراه با یک خط نویس (عبارت عربی با حروف انگلیسی) و قرآن اصلی‌ عربی‌ قرن هفتم. من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود، من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود، من یه مزیت که داشتم، این بودکه آخرین کتابم درباره جدایی شیعه و سنی بود، و به همین خاطربا تاریخ صدر اسلام آشنایی داشتم، و به همین خاطربا تاریخ صدر اسلام آشنایی داشتم، با حوادثی که قرآن مدام، خواننده رو به انها ارجاع میده، حوادث مرجع. با حوادثی که قرآن مدام، خواننده رو به انها ارجاع میده، حوادث مرجع. من به اندازه کافی‌ اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی‌، حتی با تجربه من به اندازه کافی‌ اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی‌، حتی با تجربه من به اندازه کافی‌ اطلاعات داشتم که مثل یک توریست در قرآن سیرکنم، یک توریست با اطلاعات کافی‌، حتی با تجربه ولی‌ خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو می‌خونه. (خنده) ولی‌ خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو می‌خونه. (خنده) ولی‌ خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو می‌خونه. (خنده) ولی‌ خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو می‌خونه. (خنده) ولی‌ خوب همچنان من یک بیگانه بودم، یک یهودی شکاک که داره کتاب مقدس دیگران رو می‌خونه. (خنده) پس خیلی یواش مشغول خواندن شدم.(خنده) پس خیلی یواش مشغول خواندن شدم.(خنده) و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده) و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده) و سه هفته رو برای کار روی این پروژه کنار گذاشتم، که قران را بخوانم و ضمنا بفهمم منظور از "حوری" چیست؟(خنده) ولی‌ این کار سه ماه طول کشید. البته در مقابل وسوسه پریدن به اخر کتاب، که سوره‌های کوتاه تر و راز آلودتری داره، مقاومت کردم. البته در مقابل وسوسه پریدن به اخر کتاب، که سوره‌های کوتاه تر و راز آلودتری داره، مقاومت کردم.
ولی‌ هردفعه که من تصور می‌کردم دارم قرآن رو میفهمم -- ولی‌ هردفعه که من تصور می‌کردم دارم قرآن رو میفهمم -- اون حسی که آدم پیش خودش میگه "آها، حالا گرفتم!" -- دوباره یک شبه از سرم میپرید. اون حسی که آدم پیش خودش میگه "آها، حالا گرفتم!" -- دوباره یک شبه از سرم میپرید. و صبح بر می‌گشتم و حس می‌کردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی‌ آشنا است. و صبح بر می‌گشتم و حس می‌کردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی‌ آشنا است. و صبح بر می‌گشتم و حس می‌کردم در یک سرزمین غریب گم شده ام اگرچه انگار این زمین برام خیلی‌ آشنا است. قرآن اعلام میکنه که آمده تا پیام انجیل و‌ تورات را دوباره تکرار کنه. قرآن اعلام میکنه که آمده تا پیام انجیل و‌ تورات را دوباره تکرار کنه. و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی‌، یوسف، مریم و مسیح. و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی‌، یوسف، مریم و مسیح. و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی‌، یوسف، مریم و مسیح. و یک سوم قرآن داستانهایست از شخصیتهای انجیل؛ ابراهیم، موسی‌، یوسف، مریم و مسیح. خدا همون خدای قدیمی است همون یهوه ی تورات با همان تظاهرات خدا همون خدای قدیمی است همون یهوه ی تورات با همان تظاهرات که اصرارداره که خدای دیگری جزاو نیست. حضور شترها، کوه ها،صحراها و چاهها و چشمه‌ها ، حضور شترها، کوه ها،صحراها و چاهها و چشمه‌ها ، منو میبرد به اون یک سالی که در صحرای سینا پیاده روی می‌کردم. منو میبرد به اون یک سالی که در صحرای سینا پیاده روی می‌کردم. و بعد ان زبان قرآن، با اون هماهنگی‌ آهنگین، و بعد اون زبان، با اون هماهنگی‌ آهنگین، یادآور شب‌هایی‌ بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ. یادآور شب‌هایی‌ بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ. یادآور شب‌هایی‌ بود که ساعتها به تلاوت آنها توسط بزرگان بدوی که عبارتهایی به اندازه یک ساعت را کاملا از حفظ تلاوت می کردند گوش میدادم، همه اش از حفظ. و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی‌، قرآن واقعیست. و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی‌، قرآن واقعیست. و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی‌، قرآن واقعیست. و تازه درک کردم، که چرا می گویند قرآن فقط به زبان عربی‌، قرآن واقعیست.
سوره فاتحه را در نظر بگیرید؛ که دارای ۷ آیه است و در ابتدای قرآن است. سوره فاتحه را در نظر بگیرید؛ که دارای ۷ آیه است و در ابتدای قرآن است. فاتحه معجونی از«دعای ربانی» مسیحیان و «بشنو ای اسراییل» یهودیان است در عربی‌ فقط ۲۹ کلمه است ولی‌ در ترجمه انگلیسی‌ از ۶۵ تا ۷۲ کلمه . در عربی‌ فقط ۲۹ کلمه است ولی‌ در ترجمه انگلیسی‌ از ۶۵ تا ۷۲ کلمه . و هرچه بیشتر بهش اضافه میکنی‌، به نظر میاد بیشتر داری از موضوع دور میشی‌. و هرچه بیشتر بهش اضافه میکنی‌، به نظر میاد بیشتر داری از موضوع دور میشی‌. عربی‌ زبانی طلسم کننده، با خاصیت هیپنوتیزم است، عربی‌ زبانی طلسم کننده، با خاصیت هیپنوتیزم است، که بیشتر از تو تقاضا می‌کنه که اونو بشنوی، تا اینکه اونو فقط بخوانی. اونو بیشتر حس کنی‌، تا اینکه آنالیز کنی‌. این زبان می‌خواد که با صدای بلند بیان بشه، صداش در گوش و بر زبان طنین انداز بشه. این زبان می‌خواد که با صدای بلند بیان بشه، صداش در گوش و بر زبان طنین انداز بشه. بنابراین قرآن به انگلیسی‌ مثل سایه قرآن می‌مونه، بنابراین قرآن به انگلیسی‌ مثل سایه قرآن می‌مونه، یا بقول Arthur Arberry که اسم نسخه نوشته شده خودش رو "تفسیر" می‌گذاره. یا بقول Arthur Arberry که اسم نسخه نوشته شده خودش رو "تفسیر" می‌گذاره. البته همه چیز هم با ترجمه از بین نرفته.
همونطور که قرآن قول میده؛ صابرین پاداش داده میشوند، و شگفتیهای زیادی وجود دارند -- مثلا یک درجاتی از حساسیت و دقت نسبت به محیط زیست در قرآن هست که در انجیل نیست. مثلا یک درجاتی از حساسیت و دقت نسبت به محیط زیست در قرآن هست که در انجیل نیست. یا اینکه انسان نماینده خدا در زمین است یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند یا مثلا در انجیل خطاب با جنس مذکر(مرد) دوم شخص یا سوم شخص است ولی قرآن زنان را هم خطاب می کند مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت -- مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت -- مثلا خطاب می کند که مردان مومن و زنان مومنه، یا مردان با شرافت و زنان با شرافت -- یا آیه مشهور کشتن کافر‌ها رو در نظر بگیرید. یا آیه مشهور کشتن کافر‌ها رو در نظر بگیرید. درسته، این واقعا در قران هست، ولی‌ تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است درسته، این واقعا در قران هست، ولی‌ تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است درسته، این واقعا در قران هست، ولی‌ تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است درسته، این واقعا در قران هست، ولی‌ تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است درسته، این واقعا در قران هست، ولی‌ تحت شرایط ویژه. در زمان فتح مکه شهری که جنگ در شهر مقدس مکه ممنوع است اجازه امد که افراد خاصی‌ در این زمینه مجازند. نه اینکه شما "باید" کافرین را بکشید بلکه شما "میتوانید" کافرین رو بکشید نه اینکه شما "باید" کافرین را بکشید بلکه شما "میتوانید" کافرین رو بکشید ولی‌ فقط بعد از اینکه یک مهلت مشخص تمام بشود،و پیمان صلح جدیدی با آنها نبسته باشید، ولی‌ فقط بعد از اینکه یک مهلت مشخص تمام بشود،و پیمان صلح جدیدی با آنها نبسته باشید، و فقط اگر آنها شما را از رفتن به کعبه باز دارند، و فقط اگر انها اول به شما حمله کنند. و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است -- و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است -- و حتا در این حالت باز -- خداوند بخشنده است، بخشندگی صفت ولایی است -- و نتیجتاً اینکه بهتر اینه که این کار رو نکنید‌.(خنده) و نتیجتاً اینکه بهتر اینه که این کار رو نکنید‌.(خنده) این بزرگترین شگفتی است که چقدرقرآن انعطاف پذیراست، این بزرگترین شگفتی است که چقدرقرآن انعطاف پذیراست، حداقل درذهنهایی که اساسا انعطاف ناپذیر نیستند. حداقل درذهنهایی که اساسا انعطاف ناپذیر نیستند.
بعضی‌ از آیه‌ها دارای معنی‌ مشخصی‌ هستند، ولی‌ بعضی‌ دیگر مبهمند. بعضی‌ از آیه‌ها دارای معنی‌ مشخصی‌ هستند، ولی‌ بعضی‌ دیگر مبهمند. «افراد منحرف سعی‌ میکنند آیه‌های مبهم رو پیدا کنن و سعی‌ میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن، «افراد منحرف سعی‌ میکنند آیه‌های مبهم رو پیدا کنن و سعی‌ میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن، افراد منحرف سعی‌ میکنند آیه‌های مبهم رو پیدا کنن و سعی‌ میکنند به وسیله آن اختلاف ایجاد کنن، از طریقه ترجمه‌ای که خود آنها انجام میدهند. فقط خداوند معنای درست آن را میداند» جمله "خداوند لطیف" است بارها در قرآن امده. جمله "خداوند لطیف" است بارها در قرآن امده. و تمام قرآن لطیف تر از آن چیزی است که به ما گفته شده. و تمام قرآن لطیف تر از آن چیزی است که به ما گفته شده. مثلا در موضوع باکره‌ها و بهشت. مد کهنه شرقی‌ در این موضوع نقش داره. مثلا در موضوع باکره‌ها و بهشت. مد کهنه شرقی‌ در این موضوع نقش داره. مثلا در موضوع باکره‌ها و بهشت. مد کهنه شرقی‌ در این موضوع نقش داره. مثلا در موضوع باکره‌ها و بهشت. مد کهنه شرقی‌ در این موضوع نقش داره. کلمه‌ای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است. کلمه‌ای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است. کلمه‌ای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است. کلمه‌ای که ۴ باراستفاده شده حوری است. که به عنوان دوشیزگان تیره چشم با سینه برجسته تعبیر شده است. یا به تعبیر دیگری باکره‌های نار پستان[ترجمه به فارسی از قرآن]. اگر چه همه این چیزها در عربی‌ یک کلمه است؛ حوری. اگر چه همه این چیزها در عربی‌ یک کلمه است؛ حوری. نه سینه برجسته و نه نار پستان!(خنده) نه سینه برجسته و نه نار پستان!(خنده) حالا این ممکنه یک روش برای بیان یک موجود پاک -- مثل یک فرشته -- حالا این ممکنه یک روش برای بیان یک موجود پاک -- مثل یک فرشته -- یا مثل کورس اسطوره یونانی، یک جوان ابدی باشه. یا مثل کورس اسطوره یونانی، یک جوان ابدی باشه.
و واقعیت اینه که هیچکس واقعیت آن رو نمیدونه، و نکته همینجاست. چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی‌ که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی‌ بود" چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی‌ که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی‌ بود" چراکه قرآن کاملا واضحه وقتی‌ که میگه: "تو یک موجود جدید در بهشت خواهی‌ بود" و یا اینکه میگه: "تو به شکل دیگری، که برای تو ناشناخته است، خلق خواهی‌ شد" و یا اینکه میگه: "تو به شکل دیگری، که برای تو ناشناخته است، خلق خواهی‌ شد" که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده) که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده) که برای من چشم انداز جالبتری داره تا فقط یک باکره.(خنده) و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده. و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده. و این عدد ۷۲ هرگز در قرآن نیومده. و بسیاری از اسلام شناس‌ها اونو به "فرشته‌های بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند. و بسیاری از اسلام شناس‌ها اونو به "فرشته‌های بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند. و بسیاری از اسلام شناس‌ها اونو به "فرشته‌های بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند. و بسیاری از اسلام شناس‌ها اونو به "فرشته‌های بالدری که روی ابرها نشستند و چنگ مینوازند" تعبیر میکنند. بهشت درست برعکس اینه. باکره گی‌‌ نیست، باروری هست. بهشت درست برعکس اینه. باکره گی‌‌ نیست، باروری هست. بهشت درست برعکس اینه. باکره گی‌‌ نیست، باروری هست. فراوانی‌ هست، باغ‌های آبیاری شده با نهر‌های روان هست. فراوانی‌ هست، باغ‌های آبیاری شده با نهر‌های روان هست. فراوانی‌ هست، باغ‌های آبیاری شده با نهر‌های روان هست.
ممنون.(تشویق)
ممنون.(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *