آريانا هوفينگتن: چگونه موفق شويم؟ بيشتر بخوابيد

متن سخنرانی :
ايده بزرگ من يك ايده بسيار بسيار كوچك است كه ميتواند قفل ميلياردها ايده بزرگ را، كه هم اكنون در درون ما خفته اند، باز كند. يك ايده بسيار بسيار كوچك است كه ميتواند قفل ميلياردها ايده بزرگ را، كه هم اكنون در درون ما خفته اند، باز كند. يك ايده بسيار بسيار كوچك است كه ميتواند قفل ميلياردها ايده بزرگ را، كه هم اكنون در درون ما خفته اند، باز كند. يك ايده بسيار بسيار كوچك است كه ميتواند قفل ميلياردها ايده بزرگ را، كه هم اكنون در درون ما خفته اند، باز كند. و ايده كوچك من، که باعث آن خواهد شد، خواب است. (خنده حضار) و ايده كوچك من، که باعث آن خواهد شد، خواب است. (خنده حضار)
و ايده كوچك من، که باعث آن خواهد شد، خواب است. (خنده حضار)
(تشويق)
اين جا محل خانمها درجه يكه. اين جا محل خانمهاي بيخوابه. اين جا محل خانمهاي بيخوابه. و من به سختي تونستم ارزش خواب رو بياموزم. و من به سختي تونستم ارزش خواب رو بياموزم. دو سال و نيم پيش، از خستگي بيهوش شدم. دو سال و نيم پيش، از خستگي بيهوش شدم. سرم رو زدم به ميزم، استخون چونه ام شكست، چشم راستم پنج بخيه خورد. سرم رو زدم به ميزم، استخون چونه ام شكست، چشم راستم پنج بخيه خورد. و من سيري را براي كشف مجدد ارزش خواب شروع كردم. و من سيري را براي كشف مجدد ارزش خواب شروع كردم. و در كلاسهاي مربوط به آن، آن را آموختم، با پزشكان و دانشمندان ملاقات كردم. و در كلاسهاي مربوط به آن، آن را آموختم، با پزشكان و دانشمندان ملاقات كردم. و در كلاسهاي مربوط به آن، آن را آموختم، با پزشكان و دانشمندان ملاقات كردم. و اينجا هستم تا به شما بگم، راه رسيدن به بهره وري بيشتر، الهام بخشي بيشتر و زندگي شادتر، و اينجا هستم تا به شما بگم، راه رسيدن به بهره وري بيشتر، الهام بخشي بيشتر و زندگي شادتر، و اينجا هستم تا به شما بگم، راه رسيدن به بهره وري بيشتر، الهام بخشي بيشتر و زندگي شادتر، خواب كافي كردنه. (تشويق)
خواب كافي كردنه. (تشويق)
و ما خانمها ميخواهيم اين انقلاب و اين موضوع فمينيستي جديد را رهبري كنيم. و ما خانمها ميخواهيم اين انقلاب و اين موضوع فمينيستي جديد را رهبري كنيم. ما ميخواهيم به معناي واقعي كلمه، برای ترقی‌ و پیشرفت به بالا، بخوابيم. (خنده)
ما ميخواهيم به معناي واقعي كلمه، برای ترقی‌ و پیشرفت به بالا، بخوابيم. (خنده)
(تشويق)
زيرا متاسفانه، براي آقايان كمبود خواب به يك نماد نيرومندي تبديل شده است. زيرا متاسفانه، براي آقايان كمبود خواب به يك نماد نيرومندي تبديل شده است. زيرا متاسفانه، براي آقايان كمبود خواب به يك نماد نيرومندي تبديل شده است. به تازگي با پسري شام ميخوردم كه افتخار ميكرد كه شب گذشته تنها چهار ساعت خواب بوده است. به تازگي با پسري شام ميخوردم كه افتخار ميكرد كه شب گذشته تنها چهار ساعت خواب بوده است. به تازگي با پسري شام ميخوردم كه افتخار ميكرد كه شب گذشته تنها چهار ساعت خواب بوده است. مي خواستم بهش بگم -- اما نگفتم -- دوس داشتم بگم، "ميدوني چيه؟ مي خواستم بهش بگم -- اما نگفتم -- دوس داشتم بگم، "ميدوني چيه؟ اگه پنج ساعت خواب بودي، اين شام ميتونست بسيار جذابتر باشد. اگه پنج ساعت خواب بودي، اين شام ميتونست بسيار جذابتر باشد.
(خنده)
نوعي محروميت خواب كاذب وجود دارد نوعي محروميت خواب كاذب وجود دارد بخصوص در واشنگتن، اگه بخواهيد براي صبحانه قرار بذاريدو بگيد ساعت 8 صبح خوبه؟ بخصوص در واشنگتن، اگه بخواهيد براي صبحانه قرار بذاريدو بگيد ساعت 8 صبح خوبه؟ اونا ميگن " ساعت 8 براي من خيلي ديره اما اشكال نداره، قبلش ميتونم تنيس بازي كنم اونا ميگن " ساعت 8 براي من خيلي ديره اما اشكال نداره، قبلش ميتونم تنيس بازي كنم و چنتا كنفرانس تلفني انجام بدم و شمارو ساعت 8 ببينم." و اونا فكر ميكنن كه آن بدين معني است كه به شكل باور نكردني مشغول و مولد هستند. و اونا فكر ميكنن كه آن بدين معني است كه به شكل باور نكردني مشغول و مولد هستند. اما حقيقت اين است كه آنها نيستند، زيرا ما در حال حاظر رهبران درخشاني در تجارت، امور مالي اما حقيقت اين است كه آنها نيستند، زيرا ما در حال حاظر رهبران درخشاني در تجارت، امور مالي اما حقيقت اين است كه آنها نيستند، زيرا ما در حال حاظر رهبران درخشاني در تجارت، امور مالي و سياست داريم كه تصميمات وحشتناكي گرفته اند. و سياست داريم كه تصميمات وحشتناكي گرفته اند. پس ضريب هوشي بالا به اين معني نيست كه شما يك رهبر خوب هستيد. پس ضريب هوشي بالا به اين معني نيست كه شما يك رهبر خوب هستيد. زيرا جوهره رهبري اینه که بتونی‌ کوه یخی رو قبل از برخورد با تایتانیک ببینی‌. زيرا جوهره رهبري اینه که بتونی‌ کوه یخی رو قبل از برخورد با تایتانیک ببینی‌. زيرا جوهره رهبري اینه که بتونی‌ کوه یخی رو قبل از برخورد با تایتانیک ببینی‌. و ما توده هاي يخ بسيار زيادي داريم كه تايتانيك ما را تحديد ميكنند. و ما توده هاي يخ بسيار زيادي داريم كه تايتانيك ما را تحديد ميكنند.
در حقيقت، من حس ميكنم اگر برادران لهمان، برادران و خاهران لهمان بودند، ممكن بود هنوز وجود داشته باشند. درواقع، من حس ميكنم اگر برادران لهمان، برادران وخواهران لهمان بودند، ممكن بودهنوز وجودداشته باشند. درواقع، من حس ميكنم اگر برادران لهمان، برادران وخواهران لهمان بودند، ممكن بودهنوز وجودداشته باشند. درواقع، من حس ميكنم اگر برادران لهمان، برادران وخواهران لهمان بودند، ممكن بودهنوز وجودداشته باشند. (تشويق) در حالي كه همه برادران كل ساعات هفته را بطور پيوسطه مشغول بودند، شاید خواهر متوجه کوه یخ ميشد در حالي كه همه برادران كل ساعات هفته را بطور پيوسطه مشغول بودند، شاید خواهر متوجه کوه یخ ميشد در حالي كه همه برادران كل ساعات هفته را بطور پيوسطه مشغول بودند، شاید خواهر متوجه کوه یخ ميشد زيرا او بعد از هفت و نيم يا هشت ساعت خواب بيدار شده و ميتونست عكس بزرگ را ببينه. زيرا او بعد از هفت و نيم يا هشت ساعت خواب بيدار شده و ميتونست عكس بزرگ را ببينه. زيرا او بعد از هفت و نيم يا هشت ساعت خواب بيدار شده و ميتونست عكس بزرگ را ببينه.
پس همزمان با اینکه ما در در سطح جهانی‌ با همه بحرانهاي متعدد رو برو هستيم، پس همزمان با اینکه ما در در سطح جهانی‌ با همه بحرانهاي متعدد رو برو هستيم، پس همزمان با اینکه ما در در سطح جهانی‌ با همه بحرانهاي متعدد رو برو هستيم، آنچه در سطح شخصي براي ما خوبه، لذت بيشتر، قدرشناسی و اثربخشی در زندگیمان را بهمراه داره، آنچه در سطح شخصي براي ما خوبه، لذت بيشتر، قدرشناسی و اثربخشی در زندگیمان را بهمراه داره، آنچه در سطح شخصي براي ما خوبه، لذت بيشتر، قدرشناسی و اثربخشی در زندگیمان را بهمراه داره، و بهترین راه حل برای مشاغلمان را به ارمغان مياره، چنین چیزی برای جهان هم بهتره. و بهترین راه حل برای مشاغلمان را به ارمغان مياره، چنین چیزی برای جهان هم بهتره. پس من مصرانه ازشما ميخوام تا چشمتونو ببندید وایده های بزرگي روکه در درونتون آرميده، کشف كنيد، پس من مصرانه ازشما ميخوام تا چشمتونو ببندید وایده های بزرگي روکه در درونتون آرميده، کشف كنيد، پس من مصرانه ازشما ميخوام تا چشمتونو ببندید وایده های بزرگي روکه در درونتون آرميده، کشف كنيد، تا موتورهاتونو خاموش كنيد و قدرت خواب رو کشف كنيد. تا موتورهاتونو خاموش كنيد و قدرت خواب رو کشف كنيد.
با سپاس
(تشويق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *