آموزش زیمکس zemax

آموزش زیمکس zemax – کتاب آموزش زیمکس – دانلود آموزش نرم افزار زیمکس – دانلود zemax 2012 – دانلود رایگان نرم افزار زیمکس

آموزش طراحی اپتیکی – کتاب آموزش زیمکس – دانلود آموزش نرم افزار زیمکس – دانلود رایگان نرم افزار زیمکس

دانلود zemax 2012- آموزش طراحی اپتیکی

آموزش عمومی نرم افزار Zemax

آموزش فارسی نرم افزار zemax

آموزش نرم افزار Zemax

آموزش زیمکس zemax – نرم افزار Zemax 2013 به همراه فیلم آموزش نصب و تصحیح رجیستری های ویندوز نرم افزار طراحی اپتیکی Zemax 2013 نرم افزار تخصصی در زمینه ی طراحی اپتیکی …

برگزاری دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاه های اپتیکی

آموزش مقدماتی و حرفه ای نرم افزار Zemax

آموزش فارسی نرم افزار zemax

طراحی سیستم های imaging و nonimaging با نرم افزار ZEMAX

دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX

آموزش زیمکس zemax – دوره آموزشی نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX (مقدماتی)

امروزه در اغلب سیستمهای الکترونیکی و مکانیکی بخشهای مهم اپتیکی وجود دارد که به شدت بر روی عملکرد کل سیستم تاثیرگذار است.

لذا برای افزایش بازدهی و کاهش خطا و اشتباه ، لازم است قسمت اپتیکی را با دقت بالایی طراحی کرد.

در این دوره دانشجویان با نرم افزار تخصصی طراحی دستگاههای اپتیکی ZEMAX از پایه آشنا می­شوند.

سرفصل مطالب دوره مقدماتی:

آشنایی کامل با تمامی پنجره های اصلی

آنالیز تمام ابیراهی های اپتیکی

بررسی انواع مدهای Sequential و non sequential

طریقه نوشتن توابع merit function

بررسی تمامی solve ها

انجام تلورانس گذاری در نرم افزار

انجام فرایند لایه نشانی با استفاده از نرم افزار

بهینه سازی طرحهای اپتیکی

آموزش زیمکس zemax – طراحی برخی سیستمهای اپتیکی ساده از قبیل لنزهای تکی، Doublet و triplet

طراحی سیتمهای نسبتا پیشرفته ازقبیل تلسکوپ، میکروسکوپ-تداخل سنج-انواع منشور و…

آشنایی با روش آنالیزهای اپتیکی از جمله: Spot diagram-MTF-PSF-Ray fan-Interfrogram و…

هدف اصلی این کارگاه آشنایی دانشجویان با اپتیک تصویری و غیر تصویری (optic imaging non) است.

به  دلیل اهمیت استفاده از نرم افزارهای طراحی اپتیکی، بخش عمدهای از کارگاه به آموزش کاربرد نرمافزار

ZEMAX در این حوزه از علم اپتیک اختصاص دارد. در این کارگاه، بخش Sequential-Non نرم افزار که

به طراحی سیستمهای غیر تصویری اختصاص دارد، آموزش داده میشود. کارگاههایی که تا کنون در زمینه

آموزش زیمکس zemax – آموزش ZEMAX ارائه شده است صرفاً به آموزش طراحی سیستم تصویربرداری و بهینه سازی ابیراهیهای

سیستم اپتیکی اختصاص داشته است در حالی که این کارگاه به جنبههای متفاوتتری از علم اپتیک و نرم افزار ZEMAX اختصاص دارد.

optics Imaging در نرم افزار Zemax

 اپتیک پیرامحوری و تعریف ابیراهی در یک سیستم اپتیکی

وارد کردن اطلاعات یک سامانه اپتیکی در نرم افزار zemax

معیارهای ارزیابی یک سامانه اپتیکی و پنجرههای آن در Zemax

Layout

Ray fan

Spot Diagram

OPD

Field curvature/Distortion

بهینه سازی یک سیستم ساده در نرم افزار

معرفی پنجره Function Merit

الگوریتم بهینه سازی

تعریف متغیرها

optics imaging Non در نرم افزار زیمکس

معرفی بخش Sequential-Non نرم افزار

انواع چشمههای نوری در نرم افزار زیمکس و روش تعریف آنها

آشکارسازهای نوری و کاربرد آنها

المانهای پرکاربرد در اپتیک غیر تصویری

حل چند مثال در نرمافزار ZEMAX

طراحی pipe Light برای انتقال نور

طراحی یک سیستم form Free در زیمکس برای یک LED و بهینهسازی آن

مشهد سئو