آموزش پایتون python – بخش اول

آموزش پایتون python – بخش اول

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش آدامز msc adams  – بخش اول

آموزش آدامز msc adams – بخش اول

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار زوترو zotero

معرفی نرم افزار زوترو zotero

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار بلندر Blender

آشنایی با نرم افزار بلندر Blender

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار modo مودو

آشنایی با نرم افزار modo مودو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار زیمکس zemax

آشنایی با نرم افزار زیمکس zemax

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار راینو rhinoceros 3D

معرفی نرم افزار راینو rhinoceros 3D

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار ویویی vue

معرفی نرم افزار ویویی vue

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی سی شارپ

آموزش مبانی سی شارپ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی سی پلاس پلاس

آموزش مبانی سی پلاس پلاس

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی هودینی

آموزش مبانی هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی نیوک

آموزش مبانی نیوک

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
معرفی نرم افزار مندلی Mendeley

معرفی نرم افزار مندلی Mendeley

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی کریر

آموزش مبانی کریر

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی وان درایو

آموزش مبانی وان درایو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی اچ تی ام ال HTML

آموزش مبانی اچ تی ام ال HTML

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی نرم افزار مایا

آموزش مبانی نرم افزار مایا

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی مایا maya – بخش 2

آموزش مبانی مایا maya – بخش 2

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی مایا maya – بخش 3

آموزش مبانی مایا maya – بخش 3

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی نرم افزار میپل

آموزش مبانی نرم افزار میپل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی نرم افزار میپل

آموزش مقدماتی نرم افزار میپل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با لاتکس LATEX

آشنایی با لاتکس LATEX

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی اینترنت

آموزش مبانی اینترنت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی ویندوز  7 – windows 7

آموزش مبانی ویندوز 7 – windows 7

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی ویندوز 8.1

آموزش مبانی ویندوز 8.1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مبانی نرم افزار فتوشاپ

آموزش مبانی نرم افزار فتوشاپ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی