آموزش متوسطه کریر هپ Carrier Hap

آموزش متوسطه کریر هپ Carrier Hap

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه پرزی

آموزش متوسطه پرزی

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه لومریکال

آموزش متوسطه لومریکال

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه CSS سی اس اس

آموزش متوسطه CSS سی اس اس

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه هودینی

آموزش متوسطه هودینی

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه مندلی

آموزش متوسطه مندلی

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه پژوهیار

آموزش متوسطه پژوهیار

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه نیوک

آموزش متوسطه نیوک

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه وان درایو

آموزش متوسطه وان درایو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه Paint 3D

آموزش متوسطه Paint 3D

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه موکا پرو

آموزش متوسطه موکا پرو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه ادوبی بریج

آموزش متوسطه ادوبی بریج

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
حل معادلات در متلب

حل معادلات در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
رسم نمودارها در متلب

رسم نمودارها در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
دستورهای شرطی متلب

دستورهای شرطی متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه نرم افزار مایا

آموزش متوسطه نرم افزار مایا

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه زیبراش

آموزش متوسطه زیبراش

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه نرم افزار میپل

آموزش متوسطه نرم افزار میپل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه نرم افزار لاتکس

آموزش متوسطه نرم افزار لاتکس

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش کار با قالب پابلیشر

آموزش کار با قالب پابلیشر

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
عکس ها و تصاویر در پابلیشر

عکس ها و تصاویر در پابلیشر

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه اینترنت

آموزش متوسطه اینترنت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش متوسطه ویندوز 8.1

آموزش متوسطه ویندوز 8.1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
تنظیمات تب ها TAB در نرم افزار ورد

تنظیمات تب ها TAB در نرم افزار ورد

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
نوشتن متن در پاورپوینت

نوشتن متن در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
ویرایش متن در پاورپوینت

ویرایش متن در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
افکت در پاورپوینت

افکت در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
جداول در پاورپوینت

جداول در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
نمودار در پاورپوینت

نمودار در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
اسمارت آرت در پاورپوینت

اسمارت آرت در پاورپوینت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
کاربرگ ها در اکسل

کاربرگ ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
قالب بندی کاربرگ ها در اکسل

قالب بندی کاربرگ ها در اکسل

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
قالب ها در وان نوت

قالب ها در وان نوت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
جداول در وان نوت

جداول در وان نوت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
قالب بندی جداول در وان نوت

قالب بندی جداول در وان نوت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
نوشتن دستی وان نوت

نوشتن دستی وان نوت

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی