آموزش کامسول مولتی فیزیکس – comsol-multiphysics

آموزش کامسول مولتی فیزیکس – comsol-multiphysics -آموزش کامسول- pdf کتاب آموزش کامسول –

آموزش کامسول  – فیلم آموزش نرم افزار comsol- آموزش کامسول مهندسی شیمی

آموزش نرم افزار کامسول pdf- آموزش نرم افزار کامسول در مهندسی برق – دوره آموزش کامسول – آموزش نرم افزار comsol multiphysics برای مهندسین شیمی

آموزش نرم افزار کامسول pdf- فیلم آموزش نرم افزار comsol-آموزش کامسول pdf

کتاب آموزش کامسول – آموزش نرم افزار کامسول در مهندسی برق- دانلود رایگان آموزش نرم افزار کامسول – آموزش نرم افزار کامسول به زبان فارسی

طراحی دستگاه های پیچیده که ترکیبی از فیزیک های مختلف هستند، مستلزم حل معادلات بسیار پیچیده بوده که گاهی اوقات از توانایی فرد برای ایجاد کد های نرم افزاری خارج است.

به همین دلیل نرم افزارهای المان محدود ایجاد شدند تا این مسیر را راحت کنند.

از بین این نرم افزارها، نرم افزار کامسول Comsol در زمینه محاسبات مسائل چند فیزیکی سرآمد بوده و به شدت در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

ورود به نرم افزار

مباحث پایه ای برای ایجاد مدل

ایجاد مدل

تعریف پارامتر و متغیر

ایجاد هندسه مدل

انتخب فیزیک مورد نظر

اعمال شرایط برای فیزیک مورد نظر

انواع حل برای مسئله مورد نظر

سیستم های میکرو الکترومکانیکی MEMS

ایجاد مدل

مثال های کاربردی

مدل سازی تداخل سیال و جامد

ایجاد مدل

مثال های کاربردی

مدل سازی سیستم های پیزوالکتریک

ایجاد مدل

مثال های کاربردی

مدل سازی سیستم های ارتعاشی (شکل مود، فرکانس های طبیعی و ارتعاش اجباری)

ایجاد مدل

مثال های کاربردی

ساخت نرم افزار به کمک کامسول Application

ایجاد مدل

مثال های کاربردی

مشهد سئو