آموزش اتوکد الکتریکال – autocad electrical

آموزش اتوکد الکتریکال – autocad electrical – شرکت Autodesk نرم افزاری تخصصی برای رشته برق و زیر شاخه های آن به نام اتوکد الکتریکال (AutoCAD Electrical) ارائه نموده است

که در طراحی مدارات و تابلو برق کاربرد دارد.

نرم افزار اتوکد الکتریکال طراحی مدار را از شیوه سنتی آن خارج نموده است.

فیلم آموزش اتوکد الکتریکال-آموزش اتوکد الکتریکال 2016 pdf

آموزش اتوکد الکتریکال 2015 pdf

آموزش اتوکد الکتریکال 2014 pdf

کاربرد اتوکد در برق

آشنایی با نرم افزار اتوکد الکتریکال (AutoCAD Electrical)

آموزش اتوکد الکتریکال – autocad electrical – آشنایی با استانداردها

نحوه انجام تمرینات

پیش نیاز

Help

دسترسی به فرامین

آشنایی با منوی پروژه

نحوه کار با پروژه ها

نحوه کار با نقشه ها

سیم ها

آشنایی با ابزار Wires

سیم کشی

ویرایش سیم ها

شماتیک قطعات

آشنایی با شماتیک قطعات

قرار دادن قطعات

ویرایش قطعات

اتصال قطعات به یکدیگر

ویرایش اطلاعات کاتالوگ

حرکت میان نمادها

تعویض قطعات

آموزش اتوکد الکتریکال – autocad electrical – ساخت نمادها

طراحی مدار

تغییر مکان یک مدار موجود

طراحی مدار بر ای موتور جدید

افزودن و ذخیره مدارهای استاندارد

استفاده از WBlock برای افزودن مدارهای ذخیره شده

مدار کنترل موتور به صورت تک خطی

کنترل دو مدار تک خطی با یک تغذیه

مرجع قرار دادن یک مدار موجود

PLC

افزودن نردبان به نقشه

افزودن ماژول های PLC

افزودن رشته به قطعه

تفسیر توضیحات ورودی – خروجی PLC

افزودن شماره سیم بر مبنای آدرس ورودی – خروجی PLC

آموزش اتوکد الکتریکال – autocad electrical – تنظیم مجدد نردبان ها

شماره سیم ها

آشنایی با شماره سیم ها

اتصال بردارهای سیگنال منبع به منظور اتصال مدارها

اتصال بردارهای سیگنال مقصد

افزودن شماره سیم ها

نحوه کار با لایه سیم ها

پنل جانمایی (Panel Layout)

آشنایی با Panel Layout

افزودن پنل قطعات

اصلاح ویژگی ها

نام گذاری footprint

ویرایش ترمینال ها

ساخت دیاگرام های رابط (نقطه به نقطه)

آشنایی با دیاگرام های رابط

افزودن Connector

سیم کشی Connector

تکمیل اطلاعات Connector

افزودن توضیحات

آشنایی با دیاگرام های هیدرولیکی، پنوماتیکی و P&ID

تنظیمات نقشه های هیدرولیکی

افزودن علایم هیدرولیکی

لوله کشی

تکمیل نقشه

تنظیمات نقشه P&ID

افزودن علایم شماتیک P&ID

لوله کشی

تنظیمات نقشه پنوماتیکی

افزودن علایم شماتیک پنوماتیکی

لوله کشی

تولید گزارش و ارسال آن

تهیه گزارش صورت قطعات

افزودن جداول BOM به نقشه

اصلاح جدول BOM در نقشه

تغییر فرمت BOM

ارسال BOM به صفحات گسترده

انتقال داده های اتوکد

آشنایی با ابزارهای Tagging و Linking

بلوک Exploding و ویژگی های آن

برچسب گذاری قطعات شماتیک

پیوست مشخصات شماتیک

افزودن نقاط اتصال سیم

افزودن شکل هندسی

برچسب گذاری و پیوند پنل قطعات

مشهد سئو