آموزش نرم افزار مولد فلو moldflow

آموزش نرم افزار مولد فلو moldflow – در ادامه

فهرست این آموزش

معرفی نرم افزار
نحوه بارگذاری قطعه

انواع مش و ایجاد مش

اصلاح مش
استفاده از کتابخانه مواد
آنالیز مکان یابی
آنالیز پرشدن

آنالیز Molding Window

آنالیز انقباض
آنالیز اعوجاج
آنالیز خنک کاری
آنالیز طراحی آزمایش
قسمت Adviser
بالانس کردن راهگاه

اصولا برای تولید قطعات پلاستیکی که به صورت سه بعدی هستند، از فرایند تزریق پلاستیک استفاده می شود.

ما به تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow می پردازیم.

این فرآیند دارای ورودی های متعددی نظیر فشار تزریق، ابعاد قالب، چگونگی سیستم راهگاهی، دمای مذاب، دمای قالب و … است

که همه این پارامترها بر روی خروجی این فرآیند که همان کیفیت قطعه است، اثر می گذارند.

بنابراین برای حصول بهترین طراحی و کاهش هزینه های ناشی از سعی و خطا در قالب سازی می بایست،

قبل از شروع به فرآیند ساخت اطلاعات جامعی از این فرآیند داشته باشیم.

امروزه نرم افزارهای متنوعی جهت شبیه سازی این فرآیند به صورت تجاری موجود می باشند، که مشهورترین آن ها نرم افزار ملدفلو و ملدکس هستند.

در واقع با شبیه سازی این فرآیند می توان ورودی های فرآیند تزریق پلاستیک را برای نیل به بهترین شرایط بهینه نمود.

مشهد سئو