آموزش پروفی کد proficad

آموزش پروفی کد proficad در ادامه

بهترین نرم افزار طراحی مدار فرمان – نرم افزار طراحی مدارات برق صنعتی اندروید

نرم افزار شبيه سازي مدار فرمان electromechanical system simulator

نرم افزار نقشه کشی برق صنعتی اندروید

نرم افزار رسم مدار برق

نرم افزار کشیدن نقشه برق صنعتی – آموزش نرم افزار پروفی کد

آموزش طراحی مدار فرمان – نرم افزار طراحی مدار فرمان festo_fluidsim

آشنایی با نرم افزار ProfiCAD
معرفی و نحوه نصب نرم افزار ProfiCAD
آشنایی با محیط عمومی نرم افزار ProfiCAD
نحوه کار با Search electrical symbols
بررسی منوی File، منوی Edit و منوی Draw
بررسی منوی Insert، منوی Object و منوی Outputs
بررسی منوی Align، منوی View، منوی Window و منوی Help

نحوه فراخوانی و کار با سیمبل ها نمادها و علائم
نحوه کار با پنل Symbols Graphically
نحوه کار با پنل Symbols Textually
نحوه کار با پنجره Search Symbols
نحوه کار با پنل Favourites
نحوه کار با پنل Documents

مثال ها و طراحی پروژه های کاربردی در زمینه مهندسی برق
مثال مربوط به رشته الکترونیک و مبحث دیجیتال مدار منطقی
مثال مربوط به رشته برق – قدرت و رشته کنترل
مثال مربوط به رشته مخابرات

مشهد سئو