آموزش دروپال drupal

آموزش دروپال drupal – در ادامه

کاربرد دروپال در دنیای وبی قرن بیست و یکم
گردش در دروپال
نصب دروپال و نهایی کردن تنظیمات
مدیریت دروپال، ماژول ها و قالب ها
استفاده از گره های دروپالی

چگونه طرح اولیه خود را به یک سایت واقعی تبدیل کنیم

گردش در ساختار گره های دروپالی
ساختن گره ها
مدیریت URL ها: پاک کردن، هدایت کردن و Pathauto
پاک کردن URL ها با استفاده از Pathauto
هدایت کردن URL ها
کاربرد CCK ‪(Content Construction Kit)‬ و تصاویر
چگونگی ایجاد مطلب و نوع مطلب جدید با استفاده از CCK

افزودن محل مخصوص عکس به یک یا همه انواع مطالب سایت

استفاده از ImageCache برای تغییر سایز اتوماتیک عکس ها
مدیریت کاربرها، نقش ها و مجوزها
چگونگی استفاده از ساختار امنیتی
ایجاد و مدیریت کاربرها، مجوزها و نقش ها
بیرون بردن داده های پروفایل کاربر در قالب CSV
یافتن اطلاعات: استفاده از برچسب ها، طبقه بندی و پروسه جستجو

مشهد سئو