سباستین دتر دینگ: طرح ها و مقاصد شما چه چیزی دربارۀ شما می گویند

متن سخنرانی :
ما امروز دربارۀ ترغیب اصول اخلاقی صحبت می کنیم. چه چیزی اخلاقی و چه چیزی غیر اخلاقی است وقتی با استفاده از تکنولوژی و بکار گیری طرح، در تلاش برای تغییر رفتارهای انسانی هستیم؟ وقتی با استفاده از تکنولوژی و بکار گیری طرح، در تلاش برای تغییر رفتارهای انسانی هستیم؟
و من نمی دانم در انتظار چه هستید، اما وقتی من در مورد اون مسئله فکر می کردم، خیلی زود فهمیدم که آنچه قادر به ارائۀ آن به شما نیستم، پاسخ است. خیلی زود فهمیدم که آنچه قادر به ارائۀ آن به شما نیستم، پاسخ است. نمی تونم بهتون بگم چه چیزی اخلاقی و چه چیز غیر اخلاقی است چون ما در یک جامعه چند گرا زندگی می کنیم. ارزشهای من می تونه کاملا" با ارزشهای شما متفاوت باشه. ارزشهای من می تونه کاملا" با ارزشهای شما متفاوت باشه. بدین معنی که آنچه من بر اساس آن، اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن چیزی را می سنجم لزوما" با آنچه شما اخلاقی یا غیر اخلاقی می دانید، یکسان نیست.
اما اینرا نیز دریافتم که یه چیزی رو می تونم بهتون ارائه بدم. و اون چیزی است که این فرد در پشت سر من، به دنیا داد -- سقراط. و اون چیزی است که این فرد در پشت سر من، به دنیا داد -- سقراط. اون، سوالات است. آنچه قادرم انجام بدم و آنچه مایلم برایتان انجام دهم اینه که، مثل اون سوال اولیه، یکسری سوال بهتون بدم اینه که، مثل اون سوال اولیه، یکسری سوال بهتون بدم تا خودتون ازش سر دربیارید، لایه به لایه، مثل پوست کندن پیاز، وقتی به مرکز اعتقادتون رسیدید، اون ترغیب اصول اخلاقی یا غیر اخلاقی است. و مایلم اینکار را با عنوان مثالهایی از تکنولوژی انجام بدم که درتکنولوژیهایی افراد از ابزارهای بازی برای ترغیب دیگران به انجام کاری، استفاده کردند. که درتکنولوژیهایی افراد از ابزارهای بازی برای ترغیب دیگران به انجام کاری، استفاده کردند.
بدین ترتیب اولین سوال بسیار ساده و روشن که می خوام ازتون بپرسم اینه: بدین ترتیب اولین سوال بسیار ساده و روشن که می خوام ازتون بپرسم اینه: اگر شما چیزی را طراحی میکنیم هدف شما از طراحی آن چیست؟ و بطور واضح، اهداف تنها موضع بحث نیستند، بنابراین یه مثال دیگه در اینجا برای یکی از این کاربرها وجود داره. یه سری از این به نوعی داشبوردهای زیست محیطی در حال حاضر وجود دارند-- خُب، داشبوردها ی درون اتوموبیل طوری ساخته شدند تا شما را به رانندگی با مصرف مناسب تر سوخت ترغیب کنند. این یکی در اینجا نیسان مایلیف (Nissan's MyLeaf) است، جایی که عادتهای رانندگی شما با عادتهای رانندگی دیگران مقایسه می شه، جایی که عادتهای رانندگی شما با عادتهای رانندگی دیگران مقایسه می شه، بنابراین شما می تونید با کسی که بهترین مصرف سوخت را در رانندگی داره، رقابت کنید. بنابراین شما می تونید با کسی که بهترین مصرف سوخت را در رانندگی داره، رقابت کنید. اینطور که معلوم می شه، چنین چیزهایی خیلی اثر بخش واقع می شوند، اونقدر مؤثر که مردم را ترغیب می کنند تا عادتهای خطرناک رانندگی، مثل رد کردن چراغ قرمز، را انجام بدهند تا عادتهای خطرناک رانندگی، مثل رد کردن چراغ قرمز، را انجام بدهند چون در غیر اینصورت، باید بایستید و دوباره موتور را راه بیندازید، وبرای اینکار مقداری سوخت مصرف میشه، اینطور نیست؟ بدین ترتیب علیرغم اینکه این یه کاربر با نیت خیلی خوبه، بطور وضوح یه اثر جانبی داشت.
و اینجا یه مثال دیگه از یکی از همین اثرات جانبی است. سایت Commendable، سایتی که به والدین اجازه می ده تا در قبال انجام کارهایی که مایلند فرزندانشان بکنند، به آنها مدال یا نشان تشویق بدهند سایتی که به والدین اجازه می ده تا در قبال انجام کارهایی که مایلند فرزندانشان بکنند، به آنها مدال یا نشان تشویق بدهند مثل بستن بندهای کفش هایشان. و در ابتدا خیلی زیبا، بی خطر و خیرخواهانه به نظر می رسه. و در ابتدا خیلی زیبا، بی خطر و خیرخواهانه به نظر می رسه. اما اینطور از آب درآمد که اگر شما ذهنیت افراد را بررسی کنید، ذهنیتی که پیامد براش مهمه، تایید عموم براش مهمه، و اینطور نمادهای شهرتی براش اهمیت داره، لزوما" خیلی هم برای سلامت روانی دراز مدت شما مفید نیست. لزوما" خیلی هم برای سلامت روانی دراز مدت شما مفید نیست. بهتره که یادگیری چیزی براتون مهم باشه. بهتره به خودتون اهمیت بدهید تا به اینکه چطور جلوی عموم ظاهر شوید. بهتره به خودتون اهمیت بدهید تا به اینکه چطور جلوی عموم ظاهر شوید. بنابراین این جور ابزار تشویق کننده که مورد استفاده قرار می گیرند در حقیقت یک اثر جانبی دراز مدت در درون یا پیرامون خود دارند در حقیقت یک اثر جانبی دراز مدت در درون یا پیرامون خود دارند آنقدر که هر بار یه تکنولوژی که در اون چیزی مثل شهرت و منزلت عمومی بکار رفته را استفاده می کنیم، آنقدر که هر بار یه تکنولوژی که در اون چیزی مثل شهرت و منزلت عمومی بکار رفته را استفاده می کنیم، بهش در حقیقت بعنوان یه چیز طبیعی و خوب اهمیت داده و بطور مثبت صحه می گذاریم بهش در حقیقت بعنوان یه چیز طبیعی و خوب اهمیت داده و بطور مثبت صحه می گذاریم طوری که، احتمالا" یه اثر جانبی مخرب در سلامت روانی دراز مدت ما بعنوان یک فرهنگ خواهد داشت. طوری که، احتمالا" یه اثر جانبی مخرب در سلامت روانی دراز مدت ما بعنوان یک فرهنگ خواهد داشت.
خُب این سوال خیلی روشنِ دومی است: تأثیرات عملکردهای شما چیست؟ تاثیر گذاری که شما با وسایل دارید، مثل مصرف سوخت کمتر همینطور تاثیر ابزارهایی واقعی که شما برای ترغیب افراد به انجام کاری، مثل شهرت عمومی، بکار می برید. همینطور تاثیر ابزارهایی واقعی که شما برای ترغیب افراد به انجام کاری، مثل شهرت عمومی، بکار می برید. همینطور تاثیر ابزارهایی واقعی که شما برای ترغیب افراد به انجام کاری، مثل شهرت عمومی، بکار می برید.
حالا همش همینه -- قصد و نتیجه؟ خُب تکنولوژی هایی هستند که ظاهرا" هر دو تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را ادغام کردند خُب تکنولوژی هایی هستند که ظاهرا" هر دو تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را ادغام کردند خُب تکنولوژی هایی هستند که ظاهرا" هر دو تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را ادغام کردند و یه نیت مثبت دارند مثل کاربر Freedom ، ساخت " فِرِد استاتزمن" کل هدف اون کاربر اینه که خُب ، تماسها و درخواستها دیگران دائم بسوی ما سرازیر می شه، خُب ، تماسها و درخواستها دیگران دائم بسوی ما سرازیر می شه، با این وسیله قادر خواهید بود ارتباط اینترنتی کامپیوتر خود را برای یه مدت زمان فعلی، قطع کرده با این وسیله قادر خواهید بود ارتباط اینترنتی کامپیوتر خود را برای یه مدت زمان فعلی، قطع کرده تا عملا" کاری را به اتمام برسانید. و فکر کنم اکثر ما موافق باشیم، که خُب این یه چیزیه با نیت خوب که پیامدهای خوبی هم داره. که خُب این یه چیزیه با نیت خوب که پیامدهای خوبی هم داره. به گفتۀ "میشل فوکالت" ، " این یه تکنوژی ذاتی است." یه تکنولوژی است که به فرد قدرتی می ده تا در مورد مسیر زندگیش و ساختار اون، تصمیم بگیره. یه تکنولوژی است که به فرد قدرتی می ده تا در مورد مسیر زندگیش و ساختار اون، تصمیم بگیره. یه تکنولوژی است که به فرد قدرتی می ده تا در مورد مسیر زندگیش و ساختار اون، تصمیم بگیره.
اما همانطور که "فوکالت" خاطر نشان می کنه، مشکل اینجاست اما همانطور که "فوکالت" خاطر نشان می کنه، مشکل اینجاست که هر تکنولوژی بطور ذاتی دارای یه تکنولوژی غالب در جهت مخالف خود است. که هر تکنولوژی بطور ذاتی دارای یه تکنولوژی غالب در جهت مخالف خود است. همانطور که در دموکراسی های آزادیخواه مدرن امروزی مشاهده می کنید، نه تنها جامعه و دولت به ما اجازه می ده در مورد خودمون و شکل گیری خودمون تصمیم بگیریم، نه تنها جامعه و دولت به ما اجازه می ده در مورد خودمون و شکل گیری خودمون تصمیم بگیریم، بلکه ازما می خواد اینکارو بکنیم. ازما می خواد خودمون را بهینه کنیم، خودمون را کنترل کنیم، همیشه از پس مسائل خود بربیاییم چون این تنها راهی است که یه چنین جامعه آزادیخواهی در اون کارایی دارد. چون این تنها راهی است که یه چنین جامعه آزادیخواهی در اون کارایی دارد. این تکنولوژیها از ما می خواهند در بازیهایی که جامعه برای ما طراحی کرده باقی بمونیم. این تکنولوژیها از ما می خواهند در بازیهایی که جامعه برای ما طراحی کرده باقی بمونیم. از ما می خواهند که حتی سازگار تر بشیم. از ما می خواهند خودمان را برای بهتر سازگار شدن، بهینه کنیم.
حالا نمی گم که این لزوما" بد چیزیه. فقط گمان می کنم که این مثال ما را به یه درک کلی هدایت می کنه، فقط گمان می کنم که این مثال ما را به یه درک کلی هدایت می کنه، و اینکه مهم نیست شما به چه تکنولوژی یا طرحی نظر می کنید، حتی چیزی که به نظرمان به اندازۀ اثراتش ، خوب و خیرخواهانه است -- مثل کاربر Freedom ساخت استاتزمن -- درونش یکسری ارزشهای خاص، جای گرفته است. و ما می تونیم این ارزشها را زیر سوال ببریم. می تونیم بپرسیم: این خوبه که برای بهتر سازگار شدن در اون جامعه، دائم خودمون را بهینه می کنیم؟ می تونیم بپرسیم: این خوبه که برای بهتر سازگار شدن در اون جامعه، دائم خودمون را بهینه می کنیم؟ می تونیم بپرسیم: این خوبه که برای بهتر سازگار شدن در اون جامعه، دائم خودمون را بهینه می کنیم؟
یا یه مثال دیگه براتون بزنم نظرتون در این مورد تکنولوژی متقاعد کننده چیه که در اون زنان مسلمان را به پوشیدن روسری متقاعد می کنه؟ آیا تکنولوژی خوب یا تکنولوژی بدی در نیت و یا در پیامد اون، قرار داره؟ آیا تکنولوژی خوب یا تکنولوژی بدی در نیت و یا در پیامد اون، قرار داره؟ خُب این اساسا" بستگی به اون نوع معیارهایی داره که شما برای اینطور قضاوتها، بکار می برید. خُب این اساسا" بستگی به اون نوع معیارهایی داره که شما برای اینطور قضاوتها، بکار می برید. خُب این اساسا" بستگی به اون نوع معیارهایی داره که شما برای اینطور قضاوتها، بکار می برید.
خُب این سوال سومه: از چه معیارهایی برای قضاوت استفاده می کنید؟ حالا که صحبت از ارزشها شد، من متوجه شدم که در بحثها پیرامون ترغیب اخلاقی آنلاین، و وقتی با مردم صحبت می کنم، بیشتر مواقع، یه تعصب عجیبی وجود داره. و اون تعصب باعث می شه بپرسیم آیا هنوز این یا اون اخلاقیه؟ آیا می شه هنوز انجامش داد؟ ما چیزهایی مثل اینو می پرسیم، این فرم اهدای آکسفام (Oxfam) است -- که در اون اهدای معمول ماهیانه، بعنوان پیش فرضه و شاید مردم ناخواسته تشویق می شوند تا یه رقم معمول ماهیانه پرداخت کنند و شاید مردم ناخواسته تشویق می شوند تا یه رقم معمول ماهیانه پرداخت کنند تا اینکه یکبار مبلغی را اهدا کنند آیا این هنوز قابل اجراست؟ آیا هنوز اخلاقیه؟ ما در قسمت کم عمق مشغول ماهیگیری هستیم. ( ما کار بیهوده می کنیم)
اما در حقیقت، اون سوال " آیا هنوز اخلاقیه؟" اما در حقیقت، اون سوال " آیا هنوز اخلاقیه؟" تنها یه راه مواجهه با اخلاقیات است. چون اگه شما به سرآغاز اصول اخلاقی در فرهنگ غرب، نگاهی بیندازید، چون اگه شما به سرآغاز اصول اخلاقی در فرهنگ غرب، نگاهی بیندازید، یه ایدۀ بسیار متفاوت از آنچه می تونه اصل اخلاقی باشه، مشاهده می کنید. یه ایدۀ بسیار متفاوت از آنچه می تونه اصل اخلاقی باشه، مشاهده می کنید. اصول اخلاقی در نظر ارسطو، در مورد این پرسش نبود آیا این کماکان خوبه یا بده؟ اصول اخلاقی در این پرسش بود که چگونه زندگی خوبی داشته باشیم. و او این را در غالب این کلمۀ " خط الراس" ، بیان کرد که ما آنرا از لاتین بنام " تقوا" ترجمه می کنیم. اما واقعا" بمعنی مزیت و برتری است. یعنی بعنوان بشر، تا سر حد توانتان زندگی کنید. یعنی بعنوان بشر، تا سر حد توانتان زندگی کنید.
و این ایده ای است که به گمانم "پال ریچارد بوکانان" بسیار زیبا اخیرا" در یه نوشته آورده و این ایده ای است که به گمانم "پال ریچارد بوکانان" بسیار زیبا اخیرا" در یه نوشته آورده او گفته،" دستاوردها، دلایل مبین بر چگونگی گذران زندگی ما هستند." او گفته،" دستاوردها، دلایل مبین بر چگونگی گذران زندگی ما هستند." اهداف و مقاصد ما، اخلاقی یا غیر اخلاقی نیستند که در اونها ابزار اخلاقی یا غیر اخلاقی برای ترغیب ما باشد. اونا یه عنصر اخلاقی دارند درست مثل یه خیال و آرزوی زندگی خوب که به ما ارائه می دهند. درست مثل یه خیال و آرزوی زندگی خوب که به ما ارائه می دهند.
و اگر شما با اون نگرش، به محیط طراحی شده اطرافمان بنگرید، و اگر شما با اون نگرش، به محیط طراحی شده اطرافمان بنگرید، و بپرسید،" رویای زندگی خوبی که دستاوردها و مقاصد ما بهمون نشان می دهند، چیست؟" و بپرسید،" رویای زندگی خوبی که دستاوردها و مقاصد ما بهمون نشان می دهند، چیست؟" پس از اون پرسش، لرزه به اندامتون می افته، از اینکه چقدر انتظار کمی از یکدیگر داریم از اینکه بنظر چقدر واقعا" انتظار کمی از زندگی مان و ساختار زندگی خوب داریم. از اینکه بنظر چقدر واقعا" انتظار کمی از زندگی مان و ساختار زندگی خوب داریم.
خُب این سوال چهارمی است که مایلم ازتون بپرسم: اهداف شما، چه نگرشی از زندگی خوب را بازگو می کنند؟ مقاصد شما، چه نگرشی از زندگی خوب را بازگو می کنند؟ صحبت از مقاصد شد، شما متوجه شدید که من قبلا" مسئله را باز کردم. چون تنها مسئله تکنولوژی ترغیب کننده نیست که اینجا در موردش صحبت می کنیم، بلکه هر نوع هدف یا نیتی است که ما در این جهان ابراز می کنیم.
نمی دونم می دونید که محقق رابطه قوی " پال واتزلاویک" نمی دونم می دونید که محقق رابطه قوی " پال واتزلاویک" که به دهۀ 60 برمی گرده، ادعا کرد که ما قادر به ایجاد رابطه نیستیم. که به دهۀ 60 برمی گرده، ادعا کرد که ما قادر به ایجاد رابطه نیستیم. حتی اگر سکوت اختیار کنیم، سکوت اختیار کردیم. و اختیار سکوت، چیزی را اظهار می کنیم. و به همان صورت که قادر با ایجاد رابطه نیستیم، قادر به متقاعد کردن هم نیستیم. و به همان صورت که قادر با ایجاد رابطه نیستیم، قادر به متقاعد کردن هم نیستیم. هر کاری که انجام داده یا از انجامش سرباز می زنیم، هر چیزی که بعنوان یه نمونه طرح در جهان ارائه می دهیم، یه عنصر ترغیب کننده دارد. هر چیزی که بعنوان یه نمونه طرح در جهان ارائه می دهیم، یه عنصر ترغیب کننده دارد. هر چیزی که بعنوان یه نمونه طرح در جهان ارائه می دهیم، یه عنصر ترغیب کننده دارد. سعی در متقاعد کردن مردم دارد. یه نگرش خاصی از زندگی خوب را جلوی چشمانمان قرار می ده. یه نگرش خاصی از زندگی خوب را جلوی چشمانمان قرار می ده.
اون چیزی است که "پیتر پال وِربیک"، فیلسوف تکنولوژی اهل هلند، می گوید. اون چیزی است که "پیتر پال وِربیک"، فیلسوف تکنولوژی اهل هلند، می گوید. هیچ فرقی نمی کنه که ما بعنوان طراح، قصد ونیت چیزی را داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما اخلاقیات را عینیت می بخشیم. ما انجام چیزهای بخصوص را دشوار تر یا آسان تر می کنیم. ما زندگانی افراد را سازماندهی می کنیم. ما با هر چیزی که در دنیای بیرون ایجاد می کنیم، تصویر خاصی از خوب، بد، طبیعی یا متداول بودن چیزها در مقابل چشمان مردم قرار می دهیم. ما با هر چیزی که در دنیای بیرون ایجاد می کنیم، تصویر خاصی از خوب، بد، طبیعی یا متداول بودن چیزها در مقابل چشمان مردم قرار می دهیم. ما با هر چیزی که در دنیای بیرون ایجاد می کنیم، تصویر خاصی از خوب، بد، طبیعی یا متداول بودن چیزها در مقابل چشمان مردم قرار می دهیم.
حتی چیزهای بی ضرری مثل یکدست صندلی مدرسه، یه تکنولوژی متقاعد کننده است. حتی چیزهای بی ضرری مثل یکدست صندلی مدرسه، یه تکنولوژی متقاعد کننده است. چون اون یه نگرش خاص از زندگی را ارائه داده و موجب می شود چون اون یه نگرش خاص از زندگی خوب را ارائه داده و موجب می شود زندگی خوبی که در آن آموزش و یادگیری و شنیدن پیرامون یه فرد آموزگار و یک فرد دانش آموز است، زندگی خوبی که اصل موضوع اینه که بشینی و یاد بگیری، اینه که بخاطر خودت یاد بگیری، اینه که قرار نیست در اون زندگی قوانین را عوض کنی از آنجائیکه صندلیها روی زمین نصب شده اند.
و حتی چیز بی ضرری مثل یه دونه صندلی زیبا -- مثل این یکی که توسط "آرن جکبسون" طراحی شده -- یه تکنولوژی متقاعد کننده است. چون، بازم یه ایده ای از زندگی خوب را ارائه می ده. یه زندگی خوب زندگی که گفتید بعنوان یه طراح با اون موافقید وقتی می گویید،" در زندگی خوب، وسایل همانند این صندلی قابلیت تداوم دارند یا اون قابلیت را ندارند. وقتی می گویید،" در زندگی خوب، وسایل همانند این صندلی قابلیت تداوم دارند یا اون قابلیت را ندارند. با کارگران هم بخوبی یا به بدی کسانیکه این صندلی را ساختند، رفتار می شود." با کارگران هم بخوبی یا به بدی کسانیکه این صندلی را ساختند، رفتار می شود." زندگی خوب زندگی است که در اون، طرح و نیت اهمیت داره چون بطور واضح یه کسی برای اون صندلی خوش مدل، وقت و پول صرف کرده، چون بطور واضح یه کسی برای اون صندلی خوش مدل، وقت و پول صرف کرده، زندگی است که در اون آداب و رسوم مهمه از آنجائیکه این یه آیین سنتی است و برای برخی اهمیت داره، و زندگی که در اون چیزی بعنوان مصرف چشمگیر وجود داره، و اگه در اون زندگی، یه عالمه پول برای چنین صندلی خرج کنی، تا به دیگران سطح اجتماعی خودت رو نشون بدی، طبیعی است و مشکلی نداره. و اگه در اون زندگی، یه عالمه پول برای چنین صندلی خرج کنی، تا به دیگران سطح اجتماعی خودت رو نشون بدی، طبیعی است و مشکلی نداره. و اگه در اون زندگی، یه عالمه پول برای چنین صندلی خرج کنی، تا به دیگران سطح اجتماعی خودت رو نشون بدی، طبیعی است و مشکلی نداره.
بدین ترتیب، اینها لایه ها و پرسشهایی است که میخواستم شما را با آنها آشنا کنم بدین ترتیب، اینها لایه ها و پرسشهایی است که میخواستم شما را با آنها آشنا کنم اینکه قصد ونیت شما از طرح چیزها چیست؟ اینکه قصد ونیت شما از طرح چیزها چیست؟ پیامد های خواسته و ناخواسته ای که باهاشون مواجه هستید، چی هستند؟ معیارهایی که برای قضاوت آنها در نظر دارید، چه هستند؟ معیارهایی که برای قضاوت آنها در نظر دارید، چه هستند؟ اخلاقیات و آرزوهایی که در واقع در اون طرح و نیت ابراز می کنید، چی هستند؟ اخلاقیات و آرزوهایی که در واقع در اون طرح و نیت ابراز می کنید، چی هستند؟ و چطور بکار می آیند، نه تنها در جهت تکنولوژی ترغیب کننده ، بلکه برای هر چیزی که طرح می کنید؟ نه تنها در جهت تکنولوژی ترغیب کننده ، بلکه برای هر چیزی که طرح می کنید؟
آیا اینجا آخر کاره؟ فکر نمی کنم. فکر کنم همه این چیزها در نهایت از این مرکز اصلی شکل می گیرند فکر کنم همه این چیزها در نهایت از این مرکز اصلی شکل می گیرند و این چیزی نیست به جز زندگی. چرا، پرسش دربارۀ زندگی خوب، همه اهداف ما را تحت شعاع قرار می ده، چرا، پرسش دربارۀ زندگی خوب، همه اهداف ما را تحت شعاع قرار می ده، آیا باید در مرحلۀ طرح و برنامه ریزی توقف کرده و از این پرسش برحذر باشیم که چطور در زندگی مان کاربرد داره؟ بنا به گفتۀ مایکل فوکالت : " چطور یه لامپ یا یه خونه باید یه شیء هنری باشه، ولی زندگی ما نباشه؟" بنا به گفتۀ مایکل فوکالت : " چطور یه لامپ یا یه خونه باید یه شیء هنری باشه، ولی زندگی ما نباشه؟" بنا به گفتۀ مایکل فوکالت : " چطور یه لامپ یا یه خونه باید یه شیء هنری باشه، ولی زندگی ما نباشه؟"
فقط می خوام یه مثال عملی از "باستر بنسون" بگم. این باستر است در حال راه اندازی یه دستگاه بارفیکس در دفترش تازه کارش بنام Habit Labs ، جایی که در اون کابرهای مختلفی مثل "ماه سلامتی" برای مردم می سازند. جایی که در اون کابرهای مختلفی مثل "ماه سلامتی" برای مردم می سازند. و چرا اون چنین چیزی را می سازه؟ خُب در اینجا یکسری اصول اولیه است که کارکنان جدید باستر در Habit Labs ، برای خودشون وضع کردند که چطور می خواهند باهم در یک گروه کار کنند هنگامی که مشغول ساخت این کاربرها هستند -- یکسری اصول اخلاقی که خودشون برای کار با یکدیگر وضع کردند -- -- یکسری اصول اخلاقی که خودشون برای کار با یکدیگر وضع کردند -- و یکی از اونا اینه " ما مراقب سلامتی خودمون هستیم و خستگی خود را کنترل می کنیم."
چون در نهایت چطور می تونید این سوال را از خود بپرسید و چطور می تونید جوابی پیدا کنید که چه دیدگاهی از زندگی خوب را مایلید با طرح و نیت خود ارائه داده و خلق کنید که چه دیدگاهی از زندگی خوب را مایلید با طرح و نیت خود ارائه داده و خلق کنید بدون پرسش این سوال که چه دیدگاهی از زندگی خوب را خودتون مایل به زندگی هستید؟ چه دیدگاهی از زندگی خوب را خودتون مایل به زندگی هستید؟
و با این پرسش از شما تشکر می کنم.
... تشویق حاضرین...

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *