مورلی آوازی میخواند بنام”زنان امید”

متن سخنرانی :
(موسیقی)
اونها کنار هم زیر یک درخت در میان چمنهای بلند در تلوزیون ایستادن اونها کنار هم زیر یک درخت در میان چمنهای بلند در تلوزیون ایستادن اونها کنار هم زیر یک درخت در میان چمنهای بلند در تلوزیون ایستادن و داستانشون به دنیا میگن و داستانشون به دنیا میگن ما ترک شدیم تا آواره شویم وازبین برویم سربازان آمدند و شوهرانمان را بردند درسپیده دم و ما زنده خواهیم ماند و سپس ازبین خواهیم رفت سربازان آمدند و فرزندانمان را کشتند درسپیده دم زنان امید زنان تغییر زنان جنگ و درد من معتقدم من معتقدم قادرمتعال هرکدوم از شما رو به اسم میشناسه من معتقدم قادرمتعال هرکدوم از شما رو به اسم میشناسه زنان امید زنان تغییر زنان عشق ، شادی و بدون سرافکندگی شما چیزی از این حیات کوچک را دارید که هرگز از بین نخواهد رفت دویدن ازمیان تاریکی شب با کودکی در کنارش آه ، خدای من جوشنی درخشان از نور به آنها نده آه ، خدای من جوشنی درخشان از نور به آنها نده آه ، خدای من جوشنی درخشان از نور به آنها نده آه ، خدای من جوشنی درخشان از نور به آنها نده سپیده دم نشانه از زندگی نوین را با قدرت برای مقاومت و ایستادگی بهمراه می آورد سپیده دم نشانه از زندگی نوین را با قدرت برای مقاومت و ایستادگی بهمراه می آورد عبور از مرز او گفت شما دراین سرزمین آزاد بزرگ خواهید شد زنان امید زنان تغییر زنان جنگ و درد می توانم قدرت شما را حس کنم و با این کلمات او گفت اگر احساس درماندگی میکنی به کسی کمک کن اگه داری احساس درماندگی میکنی به کسی کمک کن کسی واقعا نمیدونه چقدر زندگی خواهد کرد کسی واقعا نمیدونه چقدر زندگی خواهد کرد کسی واقعا نمیدونه چقدر زندگی خواهد کرد کسی واقعا نمیدونه آنها چقدر بخشایش و عفو خواهند کرد کسی واقعا نمیدونه آنها چقدر بخشایش و عفو خواهند کرد کسی واقعا نمیدونه آنها چقدر بخشایش و عفو خواهند کرد کسی واقعا نمیدونه آنها چقدر بخشایش و عفو خواهد کرد اونگ سان سوو در خانه اش محبوس زندگی میکند اونگ سان سوو در خانه اش محبوس زندگی میکند بجهت اعتراض صلح طلبانه اش در خانه اش محبوس زندگی میکند بجهت اعتراض صلح طلبانه اش زمانی که مردم ازش پیامی خواستند اوگفت اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اکنون ما کلمات را میشناسیم بیایید بخوانیم اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید اگر احساس درماندگی میکنید به کسی کمک کنید مردم امید مردم تغییر مردم عشق ، شادی و بدون سرافکندگی من معتقدم قادر متعال همه شما را به اسم میشناسه همتونو به اسم میشناسه
متشکرم
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *