لی هُتز: درون یک ماشین زمانٍ قطب جنوب

متن سخنرانی :
همراه من به ته دنیا بیایید، قطب جنوب، همراه من به ته دنیا بیایید، قطب جنوب، بلندترین، خشک ترین، پر باد ترین، و بله، سردترین منطقه در کره زمین، خشک تر از بیابان ساهارا، و در مناطقی، سردتر از مریخ. خشک تر از بیابان ساهارا، و در مناطقی، سردتر از مریخ. یخهای قطب جنوب با چنان نور خیره کننده ای می درخشند یخهای قطب جنوب با چنان نور خیره کننده ای می درخشند که چشم غیر مسلح را کور می کنند. کاوشگران نخستین، با مالیدن کوکائین به چشمان خود، درد آنرا تسکین می دادند. کاوشگران نخستین، با مالیدن کوکائین به چشمان خود، درد آنرا تسکین می دادند. وزن یخ به اندازه ای است که کل قاره، پایین تر از سطح دریا و و پایین تر از وزنش فرو نشسته است. وزن یخ به اندازه ای است که کل قاره، پایین تر از سطح دریا و و پایین تر از وزنش فرو نشسته است. بله، یخهای قطب جنوب، گاه شمار تغییر آب و هواست. بله، یخهای قطب جنوب، گاه شمار تغییر آب و هواست. آنها افزایش و کاهش سالانۀ گازهای گلخانه ای و همینطور درجۀ حرارت آنها افزایش و کاهش سالانۀ گازهای گلخانه ای و همینطور درجۀ حرارت مربوط به پیش از آغاز آخرین دوران یخبندان را ثبت می کنند. هیچ جایی در روی کرۀ زمین، چنین رکورد کاملی را به ما نمی دهد. و اینجا، دانشمندان بوسیلۀ مته به گذشتۀ سیارۀ ما نفوذ کرده و اینجا، دانشمندان بوسیلۀ مته به گذشتۀ سیارۀ ما نفوذ کرده تا نشانه هایی از تغییرات آب و هوایی آیندۀ بیابند. تا نشانه هایی از تغییرات آب و هوایی آیندۀ بیابند.
در ماه ژانویۀ گذشته، من به منطقه ای بنام وایس دیواید WAIS Divide ، حدود 600 مایلی قطب جنوب، سفر کردم. من به منطقه ای بنام وایس دیواید WAIS Divide ، حدود 600 مایلی قطب جنوب، سفر کردم. به گفتۀ خیلی ها، آنجا بهترین نقطه روی کرۀ زمین برای مطالعۀ تاریخ تغییرات آب و هوایی است. در آنجا، حدود 45 دانشمند از دانشگاه ویسکانزین، انستیتو تحقیقاتی در نوادا (Desert Research Institute ) و جمعی دیگر، در آنجا، حدود 45 دانشمند از دانشگاه ویسکانزین، انستیتو تحقیقاتی در نوادا (Desert Research Institute ) و جمعی دیگر، در تلاش برای یافتن پاسخ به یک سؤال اساسی در مورد افزایش دمای زمین هستند. در تلاش برای یافتن پاسخ به یک سؤال اساسی در مورد افزایش دمای زمین هستند. ارتباط دقیق بین سطوح گازهای گلخانه ای و درجه حرارت های سیاره ای چیست؟ ارتباط دقیق بین سطوح گازهای گلخانه ای و درجه حرارت های سیاره ای چیست؟ ارتباط دقیق بین سطوح گازهای گلخانه ای و درجه حرارت های سیاره ای چیست؟ این یک کار فوری و ضروری است. می دانیم که دمای هوا رو به افزایش است. همین ماه میِ گذشته، گرمترین رکورد دنیا را داشت. و می دانیم که سطح گازهای گلخانه ای نیز رو به افزایش است. آنچه ما نمی دانیم تأثیر دقیق، مشخص، و مستقیم این تغییرات تأثیر دقیق، مشخص، و مستقیم این تغییرات بر روی ساختار های طبیعی آب و هوایی است مثل-- بادها، جریانهای اقیانوسی، میزان بارندگی، شکل گیری ابرها، بادها، جریانهای اقیانوسی، میزان بارندگی، شکل گیری ابرها، و چیزهایی که بر سلامت و تندرستی میلیونها انسان تأثیر می گذارند. و چیزهایی که بر سلامت و تندرستی میلیونها انسان تأثیر می گذارند.
کلِ کمپ و تک تک وسایل، از ایستگاه "مک موردو" ، مقر اصلی تدارکات آمریکا در ساحل قطب جنوب ، از ایستگاه "مک موردو" ، مقر اصلی تدارکات آمریکا در ساحل قطب جنوب ، از ایستگاه "مک موردو" ، مقر اصلی تدارکات آمریکا در ساحل قطب جنوب ، به مسافت 885 مایل حمل شده اند. هر چند خودِ وایس دیواید WAIS Divide ، دایره ای از چادرها در برف است. هر چند خودِ وایس دیواید WAIS Divide ، دایره ای از چادرها در برف است. در کولاک و بوران، افراد گروه بین چادرها طناب وصل می کنند تا مردم بتوانند بدون هیچ خطری ، راه خود را به نزدیک ترین خانۀ یخی یا نزدیک ترین مستراح بیابند. راه خود را به نزدیک ترین خانۀ یخی یا نزدیک ترین مستراح بیابند. آنقدر برف در آنجا شدید است که تأسیسات به سرعت در زیر برف مدفون شد. در حقیقت، محققان به این دلیل این منطقه را تعیین کردند که سرعت انباشته شدن برف و یخ در آن ، 10 برابر سریع تر از هر جای دیگر در قطب جنوب است. که سرعت انباشته شدن برف و یخ در آن ، 10 برابر سریع تر از هر جای دیگر در قطب جنوب است. آنها می بایست هر روز خود را از میان برفها بیرون بکشند. اینرا برای رفت و آمد های عجیب و یخ زده ساخته اند. اینرا برای رفت و آمد های عجیب و یخ زده ساخته اند.
( خندۀ حاضرین)
اما زیر این پوشش سطحی، محیط پر جنب و جوشی است که روی یک دستگاه متۀ هشت میلیون دلاری متمرکز شده است . این مته، همانند یک سوزن بیوپسی، متناوبا" به عمق هزاران فوت وارد یخ می شود این مته، همانند یک سوزن بیوپسی، متناوبا" به عمق هزاران فوت وارد یخ می شود تا از میان گازها و ایزوتوپها ، نمونه ای را برای آنالیز استخراج کند. تا از میان گازها و ایزوتوپها ، نمونه ای را برای آنالیز استخراج کند. آنها 10 بار در روز، استوانه ای به بلندی 10 فوت از کریستال های یخی فشرده شده که محتوی هوای پاک و دست نخورده و ذرات مواد شیمیایی است، استخراج می کنند این کریستالها توسط برف در طول فصلهای متمادی طی هزاران سال تشکیل شده اند. این کریستالها توسط برف در طول فصلهای متمادی طی هزاران سال تشکیل شده اند. این واقعا" یک ماشین زمان است. در زمان اوج کار در اوایل امسال، محققان، هر روز مته را صد فوت بیشتر در عمق یخ ، و به عبارتی محققان، هر روز مته را صد فوت بیشتر در عمق یخ ، و به عبارتی 365 روز دیگر به عمق گذشته ، فرو بردند. 365 روز دیگر به عمق گذشته ، فرو بردند. آنها متناوبا"، یک استوانۀ یخی را از لولۀ دستگاه دلر خارج می کنند، آنها متناوبا"، یک استوانۀ یخی را از لولۀ دستگاه دلر خارج می کنند، مثل پوکۀ فشنگ که از اسلحۀ شکارچی به بیرون پرتاپ می شود. مثل پوکۀ فشنگ که از اسلحۀ شکارچی به بیرون پرتاپ می شود. آنها آن استوانه را برای تَرکها ، صدمات ناشی از مته زدن، تراشه ها ، و برای خراشیدگیها کنترل و بررسی می کنند. آنها آن استوانه را برای تَرکها ، صدمات ناشی از مته زدن، تراشه ها ، و برای خراشیدگیها کنترل و بررسی می کنند.
مهمتر اینکه، آن ( استوانۀ یخی) را برای بررسی و پژوهش توسط 27 آزمایشگاه مستقل در آمریکا و اروپا آماده می کنند، آن ( استوانۀ یخی) را برای بررسی و پژوهش توسط 27 آزمایشگاه مستقل در آمریکا و اروپا آماده می کنند، آن ( استوانۀ یخی) را برای بررسی و پژوهش توسط 27 آزمایشگاه مستقل در آمریکا و اروپا آماده می کنند، و در آنجا ، آن ( استوانۀ یخی ) برای 40 نوع مختلف ذرات مواد شیمیایی مربوط به آب و هوا که بعضی به اندازۀ یک کادریلیون (quadrillion) هستند، مورد بررسی قرار می گیرند. که بعضی به اندازۀ یک کادریلیون (quadrillion) هستند، مورد بررسی قرار می گیرند. بله، من حرف Q را گفتم، کادریلیون (quadrillion). آن استوانه ها را به قطعاتی به طول 3 فوت برش می دهند تا حمل ونقل آنها به این آزمایشگاهها که حدود 8000 مایل با سایت استخراج فاصله دارند ، آسان تر شود. که حدود 8000 مایل با سایت استخراج فاصله دارند ، آسان تر شود. هر استوانه ، قسمت کاملی از زمان است. هر استوانه ، قسمت کاملی از زمان است.
این یخها 15،800 سال پیش، از برف شکل گرفتند، این یخها 15،800 سال پیش، از برف شکل گرفتند، زمانیکه اجداد ما مشغول نقاشی و رنگ آمیزی بودند و تکنولوژی جدید بنیادین الفبا را مورد توجه و بررسی قرار می دادند. و تکنولوژی جدید بنیادین الفبا را مورد توجه و بررسی قرار می دادند. با تاباندن کامل نورهای متضاد و برش عرضی، با تاباندن کامل نورهای متضاد و برش عرضی، تلفیقی از رنگها در این یخ قدیمی نمایان می شود، تلفیقی از رنگها در این یخ قدیمی نمایان می شود، هر یک نشانگر اینست که چگونه شرایط در عمق یخ بر این مواد تأثیر گذاشته هر یک نشانگر اینست که چگونه شرایط در عمق یخ بر این مواد تأثیر گذاشته در عمقی که فشار می تواند به یک تُن در هر اینچ مربع برسد. در عمقی که فشار می تواند به یک تُن در هر اینچ مربع برسد. هر سال، با یک دانه برف آغاز می شود، و با حفاری داخل برف تازه، می توانیم چگونگی روند این جریان را مشاهده کنیم. این دیوار دست نخوردۀ برفی، که نور آفتاب از پشت به آن می تابد، شیارهای برف تابستان و زمستان را لایه به لایه نشان می دهد. شیارهای برف تابستان و زمستان را لایه به لایه نشان می دهد. هر طوفان، جوّ زمین را زیر و رو می کند، غبار ، دوده ، و ذرات شیمیایی را شسته غبار ، دوده ، و ذرات شیمیایی را شسته و آنها را روی تودۀ برفها بجای می گذارد سال در پی سال هزاره پس از هزاره، و نوعی از جدول تناوبی عناصر را ایجاد می کند که در حال حاضر بیش از 11.000 فوت ضخامت دارد. که در حال حاضر بیش از 11.000 فوت ضخامت دارد. از اینجا ما می توانیم تعداد قابل ملاحظه ای از چیزها را شناسایی و کشف کنیم. ما می توانیم کلسیم موجود در صحرا های زمین، ما می توانیم کلسیم موجود در صحرا های زمین، دوده های ناشی از آتش سوزی جنگلهای دور دست، گاز متان بعنوان علامت بادهای موسمی اقیانوس آرام، که همه و همه توسط باد از نواحی گرم به این منطقۀ دور افتاده و بسیار سرد آورده شده اند، را ببینیم. که همه و همه توسط باد از نواحی گرم به این منطقۀ دور افتاده و بسیار سرد آورده شده اند، را ببینیم.
از همه مهمتر اینکه، این استوانه ها و این برف، هوا را در خود، حبس می کنند. این استوانه ها و این برف، هوا را در خود، حبس می کنند. هر استوانه محتوی حدود 10 درصد هوای قدیمی است، یک استوانۀ قدیمی و دست نخورده متشکل از گازهای گلخانه ای -- دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن -- متشکل از گازهای گلخانه ای -- دی اکسید کربن، متان، اکسید نیتروژن -- همه به همان صورت روزی که برف شکل گرفت و به زمین بارید. همه به همان صورت روزی که برف شکل گرفت و به زمین بارید. و این موضوع بررسی آنهاست. اما آیا ما آنچه را که می بایست در مورد گازهای گلخانه ای بدانیم ، نمی دانیم؟ اما آیا ما آنچه را که می بایست در مورد گازهای گلخانه ای بدانیم ، نمی دانیم؟ چرا باز هم باید در مورد آن مطالعه کنیم؟ آیا نمی دانیم چطور آنها بر درجه حرارت تأثیر می گذارند؟ آیا عواقب تغییرات آب و هوایی را بر تمدن مستقر خود نمی دانیم؟ آیا عواقب تغییرات آب و هوایی را بر تمدن مستقر خود نمی دانیم؟ حقیقت اینست که ما تنها طرح کلی را میدانیم، و اگر چیزی را کاملا" درک نکنیم، قادر به رو براه کردن درستِ آن نیستیم. و اگر چیزی را کاملا" درک نکنیم، قادر به رو براه کردن درستِ آن نیستیم. در واقع، ما ریسک بدتر کردن چیزها را می کنیم.
پروتکل مونترال، موفق ترین تلاش بین المللی محیط زیست قرن 21 را در نظر بگیرید، پروتکل مونترال، موفق ترین تلاش بین المللی محیط زیست قرن 21 را در نظر بگیرید، پروتکل مونترال، موفق ترین تلاش بین المللی محیط زیست قرن 21 را در نظر بگیرید، که در آن (پروتکل)، ملتهای دنیا گرد هم آمدند تا زمین را از تأثیرات مضر مواد شیمیایی که باعث نابودی لایۀ اُزَن می شوند، حفظ کنند، که در آن (پروتکل)، ملتهای دنیا گرد هم آمدند تا زمین را از تأثیرات مضر مواد شیمیایی که باعث نابودی لایۀ اُزَن می شوند، حفظ کنند، موادی که در آن زمان در سیستم های تهویۀ مطبوع، یخچالها و دیگر وسایل خنک کننده استفاده می شد. موادی که در آن زمان در سیستم های تهویۀ مطبوع، یخچالها و دیگر وسایل خنک کننده استفاده می شد. ما آن مواد شیمیایی را ممنوع کردیم، و نا آگاهانه آنها را با مواد دیگری جایگزین کردیم، و نا آگاهانه آنها را با مواد دیگری جایگزین کردیم ، موادی که هر ذرۀ آن ، قدرتی صد برابر دی اکسید کربن دارد موادی که هر ذرۀ آن ، قدرتی صد برابر دی اکسید کربن دارد مثل گازهای گلخانه ای که حرارت را محبوس می کنند. مثل گازهای گلخانه ای که حرارت را محبوس می کنند.
این پروسه، احتیاط بیش تری لازم دارد. این پروسه، احتیاط بیش تری لازم دارد. دانشمندان باید اطمینان حاصل کنند که یخ ها آلوده نیستند. دانشمندان باید اطمینان حاصل کنند که یخ ها آلوده نیستند. علاوه بر این، آنها باید مطمئن باشند که یخها در طول این سفر 8000 مایلی، ذوب نمی شوند. علاوه بر این، آنها باید مطمئن باشند که یخها در طول این سفر 8000 مایلی، ذوب نمی شوند. تصور کنید که یک گلولۀ برف را در مناطق استوایی از این سو به آن سو، بیندازید. در حقیقت آنها باید اطمینان حاصل کنند که دمای این یخها به هیچ عنوان گرمتر از منهای 20 نشود، که دمای این یخها به هیچ عنوان گرمتر از منهای 20 نشود، وگرنه، گازهای کلیدی درون آنها در بین می روند. بدین ترتیب، در سردترین جای روی کرۀ زمین، آنها درون یک یخچال کار می کنند. همینطور که یخها را حمل می کنند، در واقع، یک جفت دستکش اضافی در فِر گرم دارند، بطوریکه، وقتی دستکشهای کاری شان یخ زد و انگشتانشان خشک شد، بطوریکه، وقتی دستکشهای کاری شان یخ زد و انگشتانشان خشک شد، یک جفت تازه به دست می کنند. آنها بر خلاف زمان وبر خلاف درجۀ هوا کار می کنند.
آنها تا کنون، حدود 4500 فوت از هستۀ یخ را برای حمل به آمریکا بسته بندی کرده اند. آنها تا کنون، حدود 4500 فوت از هستۀ یخ را برای حمل به آمریکا بسته بندی کرده اند. آنها تا کنون، حدود 4500 فوت از هستۀ یخ را برای حمل به آمریکا بسته بندی کرده اند. همین فصل گذشته، آنها یخها را از سراسر مسیر یخی با دست حمل کردند، در حالی که هواپیما درانتظار بود. آنها یخها را از سراسر مسیر یخی با دست حمل کردند، در حالی که هواپیما درانتظار بود. یکصد و نهمین هواپیمای گارد ملی (Air National Guard) جدیدترین محمولۀ یخ را به ساحل قطب جنوب حمل کرد، جدیدترین محمولۀ یخ را به ساحل قطب جنوب حمل کرد، در آنجا سوار کشتی باری شد تا از مناطق گرمسیری گذشته و به کالیفرنیا برسد، در آنجا سوار کشتی باری شد تا از مناطق گرمسیری گذشته و به کالیفرنیا برسد، آنجا تخلیه شده و در کامیونی گذاشته می شود، از صحرا گذشته و به آزمایشگاه ملی هست یخی National Ice Core در شهر دنور ، ایالت کلرادو می رسد، از صحرا گذشته و به آزمایشگاه National Ice Core در شهر دنور ، ایالت کلرادو می رسد، جایی که به گفتۀ ما، دانشمندان تمام این مواد را برش می دهند تا برای نمونه، و آنالیز به آزمایشگاهها در اطراف کشور و در اروپا توزیع شود. به آزمایشگاهها در اطراف کشور و در اروپا توزیع شود. به آزمایشگاهها در اطراف کشور و در اروپا توزیع شود.
قطب جنوب ، آخرین بخش خالی این کرۀ زمین بود -- قطب جنوب ، آخرین بخش خالی این کرۀ زمین بود -- نقطۀ کوری در دید وسیع ما از جهان، بود. نقطۀ کوری در دید وسیع ما از جهان، بود. کاوشگران نخستین، دور تا دور نقشه را کشتیرانی کردند، و جایی را یافتند که در آنجا قوانین طبیعی زمان و دما به حالت تعلیق بود. که در آنجا قوانین طبیعی زمان و دما به حالت تعلیق بود. در اینجا، یخ ، یک موجود زنده به نظر می رسد. صدای آن از بادی است که روی آن می وزد. صدای آن از بادی است که روی آن می وزد. این صدای تجربه است. این صدایی است که ما باید به آن توجه کنیم.
متشکرم.
( تشویق حاضرین)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *