مقاومت سنگ ایستاده و مبارزه ما برای حقوق بومی

متن سخنرانی :
[اوجیبوه: سلام. نام انگلیسی من تارا است؛ نام بومی من ژاواکوک است. من از اولین ملیت کوچیچینگ، و از قبیله خرس هستم. در ماهی که شیره افراتولید می‌شود متولد شدم.]
اسم من تارا هوسکا است، من از قبیله خرس هستماولین ملیت کوشیچینگ، به فصل تولید شیره افرا در آبشار ‌بین‌المللی در مینه‌سوتا متولد شدم.] و خوشحالم که در اینجا کنار شما هستم.
(تشویق)
شوک عاطفی بومیاندر بین نسل‌ها نفوذ کرده است. قرن‌ها ظلم و ستم، انزوا، نامرئی بودن، منجر به فهمی ناخوشاینداز اشخاصی که امروز هستیم شده است. در ۲۰۱۷ با سرخپوستان سرآذین به سری مواجه هستیم، که از دشت‌ها عبور می‌گذرند اما همچنین در ایوان جایی که هرگز اسمش را نشنیده‌اید مشغول میگساری و گذران زندگی با کمکهای دولت و پول حاصل از کازینو هستند.
(آه)
واقعا، واقعاً سخت است. بسیار، بسیار دشوار استدر جای آن‌ها بودن، ایستادن در اینجا به عنوان یک محصولبقای نسل کشی، ازنسل کشی. ما داعماً با این حادثه مواجه هستیمنادیده گرفتن روایت پذیرفته شده. ۸۷٪ از رفرنس‌ها به بومیان آمریکاییدر کتاب‌های درسی و کتاب‌های درسی کودکان، به قبل از سال‌های ۱۹۰۰ برمی‌گردد. فقط نیمی از ایالات آمریکابه بیش از یک قبیله اشاره می‌کند، و فقط چهارایالتبه عصر مدرسه شبانه روزی اشاره می‌کند، دوره‌ای که مسئول محروم کردن مادربزرگم و برادران و خواهرانش از زبان و فرهنگ‌شان بود. هنگامی که به شما به عنوانافراد واقعی نگاه نمی‌کردند، پایمال کردن حقوق‌تان خیلی ساده‌تراست.
چهار سال پیش، من به واشنگتن، دی سینقل مکان کردم مدرسه را تمام کرده بودمو آنجا بودم که وکیل قبیله‌ای بشوم و نمایندهٔ قبایل درسراسر کشور،در نشریه هیل شوم، و بلافاصله دیدمچرا تصورات نژادپرستانه اهمیت دارد. از همه زمان‌ها، من درفصل فوتبال آنجا نقل مکان کردم. و به همین ترتیب، خشونت روزانهبر سربومیها و حرف زیرزبونی "سرخ پوست" در همه جا بود، در حالی که کار من در هیل بیشتر می شد و تلاشم برای تأثیرگذاری برای بیمارستانها، بودجه برای مدارس، برای ساده‌ترین خدمات اولیه دولتی بود، و مکررا به من گفته می شد که مردم بومی ناتوان درمدیریت امور خود هستند. هنگامی که به شما بعنوان افرادواقعی نگاه نمی‌شود، پایمال کردن حقوقتان خیلی ساده‌تر است .
و ماه اوت گذشته، من به اردوگاهسنگ ایستاده Sioux رفتم. شاهد مقاومت بودم. ما ایستاده بودیم. جوانانی بودد که ۳,۲۱۹ کیلومترتمام راه را از کانونبال، داکوتای شمالی به واشنگتن، دی سی، دویده بودند،با یک پیام برای پرزیدنت اوباما: « لطفا مداخله کنید. لطفا کاری کنید. به ما کمک کنید. » و من بیرون رفتم، وفراخوان را شنیدم، و همچنین هزاران نفراز مردم در سراسر جهان.
چرا بسیاری ازمردم آن احساس را داشتند؟ مردم بومی ابتدا و در بدترین حالتتحت تاثیر تغییرات آب وهوا قرار می‌گیرند. ما ابتدا و بدترین ضربه راتوسط صنعت سوخت فسیلی تجربه کردیم. اینجا در لوئیزیانا، اولین ایالتی استکه پناهندگان تغییرآب وهوا را دارد. آن‌ها مردم بومی هستند که از سرزمین‌های خود به دلیل افزایش سطح دریا رانده شده‌اند. ما با این واقعیت زندگی می‌کنیم. و هزینه این پروژه‌ها مرگ و میرانسانی است که مردم به آن فکر نمی‌کنند: هزاران نفر از کارگران هجوم آوردندبرای ساخت خطوط لوله، برای ساخت و استخراج از زمین، و جنایت و قاچاق جنسیو خشونت را با خود آورند. گم شدن و قتلزنان بومی در کانادا آنقدربزرگ است که منجر بهیک جنبش و یک تحقیق ملی شده است. هزاران زن بومیکه ناپدید شده‌اند، کشته شده‌اند. و اینجا در آمریکاحتی آن را پیگیری نمی‌کنیم. در عوض با یک درک باقی مانده‌ایم که دیوان عالی ما، دیوان عالی ایالات متحده، ما را در سال ۱۹۷۸از حق محاکمه به یک میزان جدا کرد مانند هر جای دیگری در ایالات متحده. بنابراین بعنوان یک فرد غیربومیمی‌توانید وارد قرارگاه شوید و به کسی تجاوز کنید و این قبیله فاقد سطح مشابه‌ای از توانایی دادخواهی همانند سایر جا‌هاست، این موارد اکثرا به میزان ۴۰ درصداز جانب دولت فدرال رد می‌شوند. قبلاً ۷۶٪ بود. یک در سه زن بومیدر طول عمر خود مورد تجاوز قرار می‌گیرند. یک در سه.
اما دراردوگاه سنگ ایستادهشما می‌توانید انرژی را درهوا احساس کنید. شما می‌تواند مقاومت را احساس کنید. مردم ایستاده بودند و می‌گفتند: « دیگر نه. کافی است. بدن‌های خود را در مقابل ماشین‌ها جهت جلوگیری از وقوع این پروژه قرار می‌دهیم. زندگی ما اهمیت دارد. زندگی کودکان ما اهمیت دارد.» و هزاران متحد برای ایستادنبا ما از سراسر جهان آمدند. باور نکردنی بود، باور نکردنی بودبرای ایستادن با هم، متحد به عنوان یکی.
(تشویق)
زمانی که آنجا بودم، دیدم که بومیان از سوی پلیساسب سوار تعقیب و شلیک می‌شدند، تکرار تاریخ در برابر چشمانم. خودم را در لانه سگ مخفی کرده بودموقتی دستگیر شدم. که داستان واقعا خنده‌داری است. با کل این افراد در این لانه سیم کشی شده بزرگ هستیم و افسران پلیس هم آنجا هستند، و شروع کردیم بهپارس کردن مثل سگ‌ها. شما می‌خواهید با ما مثل سگ‌ها رفتار کنید؟ ما هم مانند سگ‌ها عمل می‌کنیم. اما این انعطاف پذیری است که ما داریم. همه این تصاویر وحشتناککه در مقابل ما اتفاق می‌افتاد، این که یک فرد بومی باشی و مجددادرسال ۲۰۱۷ از زمین‌های بومی بیرون شوی. اما زیبایی‌های در بین بود. در یکی از روز‌هایی که با صف صدها افسرپلیسمواجه شدیم که ما را به بیرون از زمین‌های بومیانهل می‌دادند، نوجوانانی خارج از زمین‌ها سوار اسبدر مراتع بودند. صدها گله از گاومیش‌ها را به سمت ما هدایت می‌کردند، و ما فریاد می‌زدیم،« لطفا برگردید، لطفا برگردید.» و گاومیش‌ها را دیدیمکه سمت ما می‌آمدند، و برای یک لحظه همه چیز متوقف شد. پلیس متوقف شد، ما متوقف شدیم، و ما فقط این زیبایی را دیدیم،لحظه‌ای شگفت انگیز از یادآوری.
و ما توانمند بودیم. خیلی توانمند بودیم. با زنی مصاحبه کردمکه در یک روز - دوم سپتامبر، اردوگاه سنگ ایستاده Siouxبه دادگاه گفته بود - در حال حاضر پرونده دنباله‌داری هست-- آن‌ها به دادگاه گفتند، « در اینجا یک منطقه مقدس است که درمسیر مستقیم خط آن لوله است. » در سوم سپتامبر، روز بعد، داکوتا اکسس، شرکتی با مسئولیت محدود۴۰ کیلومتر در ساخت آن پیش رفت، برای از بین بردن آن منطقه. و وقتی این اتفاق افتاد، ساکنان اردوگاهبه تقلا برای توقف آن افتادند. و آن‌ها با حملهٔ سگ‌ها مواجه شدند، مردم، افسران خصوصی امنیتیاز سگ‌های شکاری استفاده می‌کردند [۲۰۱۶]،
من با یکی از زنانی مصاحبه کردم، که پستانش را یکی از سگهاگاز گرفته بود، و خشم و قدرت او باور نکردنی بود، و او الان در اردوی مقاومت دیگری است، همان اردوگاه مقاومتیکه من عضوش هستم، در حال نبرد با خط سوم، پروژه خط لولهدیگری در سرزمین‌های مردم من، محتاج ۹۰۰,۰۰۰ بشکه قیر به صورت روزانه از طریق رودخانه می‌سی سی پیبه ساحل دریاچه سوپریر و از طریق تمام سرزمین‌های معاهده شدهدر طول راه. اما این زن آنجا استو همه ما آنجا با هم ایستاده‌ایم، چون ما انعطاف پذیرهستیم، ما شرورهستیم، و ما مردم را آموزش می‌دهیمدوباره با زمین رابطه برقرار کنند، به یاد بیاوریم ازکجا آمده‌ایم. بخش بزرگی از جامعه این را فراموش کرده است.
(تشویق)
آن غذایی که می‌خورید از جایی می‌آید. آب شیرین که می‌نوشیدیداز جایی می‌آید. ما در حال تلاش برای یادآوری، آموزش هستیم، چون ما می‌دانیم، هنوز هم به یاد می‌آوریم. در گیاهان ما، در دارو‌های ما، در زندگی ما قرار داد، هر روز.
من این را آوردم تا نشان دهم.
(جغجغه)
یک بازمانده فرهنگی است. به جا مانده از زمانی است که تمرین فرهنگ بومیاندر ایالات متحده غیرقانونی بود. این بقای فرهنگی بودپنهان در دید ساده. این جغجغه کودک بود. این چیزی بود که به نمایندگان بومی گفتند وقتی آمدند.. این جغجغه بچه است.
اما کارهایی که بواسطه اتحاد انجام می شودباور کردنی نیست. قدرتی که ما داریم وقتی با هم میایستیم،باور کردنی نیست، مقاومت انسانی، و افرادی که دارای این قدرت هستند، برخی از ظالمترین افرادکه احتمالاً می‌توانید تصور کنید صدها میلیون دلارهزینه به این شرکت وارد می‌کنند، و در حال حاضر تلاش‌های فروش ما، تمرکزبر بانک‌های پشت این پروژه‌ها، هزینه میلیاردها دلاری برای آنها داشته است. تا به حال ۵ میلیارد دلاربرای آنها هزینه داشتیم، در وقتگذرانی با بانک‌ها.
(تشویق)
پس چه کارمی‌توان کرد؟ چگونه میتوانید کمک کنید؟ چگونه می‌توانیدمکالمه را تغییر دهید برای مردم شدیداً ستمدیدهو فراموش شده؟
آموزش و پرورش پایه و اساسی است. آموزش و پرورش کودکان وروش آموزش ما را شکل می‌دهد. شیوه یادگیری ما را شکل می‌دهد. در ایالت واشنگتن، آن‌ها آموزش معاهداتو مردم بومی مدرن را اجباری در برنامه درسی مدرسه قرار داده اند. این تغییر سیستم است.
(تشویق)
زمانی که مقامات انتخابی شمابودجه خود را تخصیص می‌دهند، از آن‌ها بپرسید: آیا شما تعهدات قرارداد راانجام می‌دهید؟ قراردادها شکسته شده‌انداز روزی که امضا شده‌اند. آیا شما با این شرایط مواجه هستید؟ این زندگی ما را تغییر خواهد داد، اگر معاهدات در واقع حمایت شود. این اسناد امضا شد. به هر حال، ما در این دنیا زندگی می‌کنیمکه در سال ۲۰۱۷ قانون اساسی آمریکا به عنوان قانون عالیسرزمین، متوقف شده است، نه؟ اما وقتی از حقوق معاهده می‌گویم، دیوانه‌ام!  دیوانه کننده است. معاهده‌ها، قانون عالی زمین هستند، و خیلی موثر خواهد بود، اگر واقعاً ازنمایندگان‌تان بخواهید برای آن بودجه مناسب بگذارند.
و پول خود را از بانک‌ها بیرون بیاورید. عظیم است. باعث تفاوت زیادی می‌شود. کنار ما بایستید، همدردی کنید، یاد بگیرید، رشد کنید، مکالمه را تغییر دهید. چهل درصد مردم بومیزیر ۲۴ سال سن دارند. ما سریع‌ترین جمعیت در حال رشددر ایالات متحده هستیم. پزشک هستیم، وکیل هستیم، معلم هستیم، دانشمند هستیم، مهندسان هستیم، پزشک مرد هستیم.پزشک زن هستیم، رقاصان خورشید هستیم، حامل‌های لوله هستیم، سخنوران سنتی زبان هستیم. و هنوز اینجا هستیم.
میگ-وچ.
(تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *