چطور چراغهای کریسمس کمک کرد تا چریکها سلاحهایشان بر زمین بگذارند

متن سخنرانی :
به اولین کلمه‎ای که بایدامروز می‎گفتم خیلی فکر کردم. و تصمیم گرفتم که بگویم "کلمبیا" و دلیل، نمیدانم چند نفر از شما کلمبیا را دیده‎اند، اما کلمبیا در شمال مرز برزیل واقع شده است. کشوری زیباست و دارای مردمانی خالق العادهمثل من و دیگران.. (خنده حضار ).. و با گیاهان و گلهای زیبا پوشانده شده است. آب و هر چیزی که باعث کامل کردن این مکان می شود را داراست.
اما کمی مشکل داریم. شاید بعضی از آنها را شنیده‎اید. ما قدیمی‎ترین مبارزه چریکی در جهان را داریم. این جریان بیش از ۵۰ سال عمر دارد، که به این معنی است که من در طول زندگیم، حتی یک روز هم شاهد صلح در کشورم نبودم، این چریکها که گروه اصلی آنمبارزان فارک، نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا هستند، جنگهایشان را از نظر مالیبا آدم ربایی, زور گیری تجارت مواد و معدن‎داریغیرقانونی تامین می‎کنند. اعمال تروریستی و بمبگذاری‎های تصادفی وجود داشته است، و این خوب نیست. اصلا خوب نیست. و اگر به هزینه انسانی این جنگدر بیش از ۵۰ سال نگاه کنید، بیش از ۵/۷ میلیون جمعیت آواره داشته‌ایم، که یکی از بزرگترین جمعیت آواره جهان است. و به قیمت جان ۲۲۰٫۰۰۰ نفر تمام شده است. پس بازهم کمی شبیه جنگهای بولیوار است. بسیاری از افراد بیهوده کشته شده‎اند.
ما الان وسط گفتگویهای صلح هستیم، تلاش کرده ایم که این مسئله را بصورت صلح آمیز حل کنیم. بعنوان بخشی از آن، تصمیم گرفتیم کاری متفاوت و دو جانبه انجام دهیم. چراغهای کریسمس.
خب چراغهای کریسمس، و شما حتما می‎گویید، این آدم چی میخواد بگه؟ من میخوام درباره درختان عظیم حرف بزنم که ما توی ۹ مسیر استراتزیکدر جنگل قرار دادیم که با چراغهای کریسمس پوشانده شده بود. درختها بهمون کمک کردند ۳۳۱ نفر از چریکها از خدمت مرخص شوند، تقریبا ۵ درصد نیروی چریکی در یک زمان. این درختها شبها روشن می‎شدند، و علامتی پشتشان بود که می‎گفت: اگر کریسمسمی‎تونه به جنگل بیاید، شما هم می‎تونید. به خانه بروید، از خدمت مرخصید. در کریسمس هر چیزی ممکن است."
ما چطور میدانیم که این درختان اثر دارند؟ خوب ما ۳۳۱ نفر را به خانه فرستادیم که خوب بود، اما می‎دانستیم هم که بسیاری از جنگجوها ندیدنشان، اما میدانستیم بسیاریاز آنها درباره‎اش شنیده‎اند، و این را میدانستیم چون مدام در حال صحبتدرباره مرخص کردن چریکها از خدمت هستیم.
بگذارید شما را به چهارسال قبل از این ماجرای درختان ببرم، ۴ سال قبل از این درختان، دولت به ما نزدیک شد تا به آنها برای رسیدن بهاستراتژی گفتگو کمک کنیم تا جایی که ممکن بود تعداد زیادی از چریکها را از جنگل خارج کنیم. دولت یک استراتژی نظامی داشت، یک استراتژی قانونی، یک استراتژی سیاسی، اما ‎گفته میشد، "ما واقعا استراتژی گقتگو نداریم، و احتمالا داشتنش باید چیز خوبی باشه،" بنابراین تصمیم گرفتیم سریع بیاییم سر این موضوع، زیرا تنها فرصتی هست که با کارهایی که می‎کنیم و ابزاری که داریم می‎توانیمروی نتیجه جنگ اثر بگذاریم.
اما خیلی در موردش نمی‎دانستیم. ما نمی‎دانستیم در کلمبیااگر شما در شهر زندگی ‎کنید، خیلی خیلی از جایی که جنگ هست دور هستید، بنابراین درست آن را نمی‎فهمید، از دولت خواستیم تا به ما امکاندسترسی به تعداد نفرات بیشتری از چریکهای مرخص شده از خدمت را دهد. و با حدود ۶۰ درصدشان صحبت کردیم قبل از اینکه حس کنیم مسئله را بطور کامل فهمیده‎ایم. ما در مورد اینکه چرا آنها بهچریکها پیوستند صحبت کردیم، چرا چریکها را ترک کردند، رویاهایشان چه بود، خستگی‎‎یشان بخاطر چه بود، و از آن گفتگوها بینش کلی شکل گرفت که کل این کارزاررا رهبری کرد، این که در آن چریکها،زندانیان سازمانهای خودشان هستند درست مانند افرادی که گروگان می‎گیرند.
در ابتدا خیلی تحت تاثیر این جریانات گرفته بودیم، خیلی از این داستانها شگفت زده شدیم، طوری که فکر کردیم بهترین راه برای صحبت با چریکها این بود که مجبورشان کنیمبا خودشان صحبت کنند، بنابراین حدود ۱۰۰ تاداستان متفاوت ضبط کردیم، و بعد از رادیو و تلوزیون پخش کردیم در نتیجه چریکها در جنگلقصه‎ها و داستانهای خودشان را می‎شنیدند، یا داستانهایی مشابه داستان خودشان، و وقتی آنها را شنیدندتصمیم می‎گرفتند بزنند بیرون.
می‎خواهم یکی از این داستانها را برایتان بگم. این فردی که در اینجا می‎بینیدنامش جیووانی اندرس است. ۲۵ سالش بود وقتی عکسش را گرفتیم. ۷ سال جز چریکها بوده است،و اخیرا از خدمت مرخص شده. داستانش این است: وقتی ۱۷ سالش بوده به سربازی گرفته شده بود، و مدتی بعدا در گردانش ، حتمن براتون جالبه که بدونید، این دختر زیبا هم به سربازی گرفته شده بود،و آنها عاشق هم شدند. مکالمات‎شان این بود که خانواده‎شان چه شکلی خواهد بود، اسم فرزندشان چه خواهد شد، زندگیشان چطور خواهد بود وقتی مبارزه را ترک کنند. اما بعدا معلوم شد که عشق در رتبه‎های پایین گروهچریکی شدیدا ممنون است، پس عشقشان لو رفت و آنها از هم جدا شدند. جیووانی به یک جای دور فرستاده شدو دختره تنها آنجا ماند. او با آن قلمرو آشنایی کامل داشت، بنابراین یک شب وقتی آماده باش بود، آنجا را ترک کرد، به ارتش پیوست و بعد ارتش را ترک کرد، اون یکی از افرادی بوده که فرصت حرف زدن داشت، و ما خیلی تحت تاثیر این داستان قرار گرفتیم، بنابراین یک ایستگاه رادیویی درست کردیم، بطور کاملا اتفاقی و از روی شانس دهها کیلومتر آنطرف تر در شمال پسر صدای او را از رادیو شنیدید، و وقتی جیووانی صدایش را از رادیو شنیدگفت: من اینجا چکار دارم می‎کنم؟ جرات پیدا کرد که بزند بیرون، "منم باید همین کار را کنم." و این کار را کرد. بمدت دو روز و دو شب راه رفت و زندگیش را بخطر انداخت و خارج شد. تنها چیزی که میخواست دیدن او بود. تنها چیزی که تو ذهنش بود دیدن او بود. داستان به اینجا ختم شد که او را دید. میدونم که شک داریدکه آیا واقعا دیدش یا نه. انها همدیگر را دیدند. او وقتی ۱۵ سال داشت سرباز شد و وقتی ۱۷ سالش بود آمد بیرون، بنابراین مشکلات بسیاری زیادی وجود داشت، اما در نهایت همدیگر را دیدند. نمیدونم الان هم با هم هستند یا نه،اما می‎توانم آمار بگیرم، (خنده) چیزی که می‎توانم به شما بگم این هست که برنامه رادیویی‎مان اثر داشت.
مشکل این بود که فقط در رتبه‎های پایین مبارزان اثر داشت. روی فرمانده‎هان اثر نکرد، افرادی که جایگزین کردنشان مشکل است، چون میتونی به آسانی سربازبشی اما نمیتونی فرمانده قدیمی بشی. بنابراین فکر کردیم، باشه، همان استراتژی را بکار می‎بریم. ما فرمانده‎هان را مجبور می‎کنیمبا فرمانده‎هان صحبت کنند. و تا آنجایی پیش رفتیم کهاز فرمانده‎هان قبلی بخواهیم که با هلیکوپتر با میکروفون پرواز کنند به مردمی که قبلابا آنها پرواز می‎کرند بگویند، "یک زندگی بهتر اون بیرون وجود دارد." "من اوضاع و احوالم خوب است.""این کار ارزشش را ندارد،..." اما همینطور که همه شما میتوانیدتصور کنید خیلی راحت بی اثربود، چون چریکها چه میخواستند بگویند؟ بله، درسته، اگر اینکار رونکنه کشته خواهد شد. " بنابراین راحت بود و ما ناگهان دستمان خالی شد. چون چریکها داشتند این شایعه را پخش می‎کردند که تمام آن کارها انجام شده است چون اگر انجامش نمیدادند در خطر بودند.
و یک نفر. یک فرد عالی در تیم ما، برگشت و گفت، میدانید چی فهمیدم؟ فهمیدم که حول و حوش زمان کریسمس اوج مرخص شدن از خدمت است از موقعی که این جنگ شروع شده است." و خیلی غیر قابل باور بود، چون منجر شد که به فکر گفتگو با افراد بشر بیافتیم و نه با سربازها. نیاز بود که از صحبت دور شویم از دولت با ارتش، از ارتش به ارتش، احتیاج بود تا از ارزشهای جهانی صحبت کنیم، و نیاز بود از بشریت صحبت کنیم. و این اتفاق با درخت کریسمس افتاد، عکسی که اینجا دارم، می‎بینید که این عملیاتانجام درخت کریسمس است، و اون مردی که با سه ستاره می‎بینید، کاپیتان خوان مانوئل والدز است. او اولین مقام ارشدی بود که هلیکوپتر و پشتیبانی که نیاز داشتیم را بما داد تا این درختان را بر پا کنیم، و در آن جلسه چیزی گفت که هرگز فراموش نخواهم کرد. اون گفت،" این کار را میخوام انجام دهمچون سخاوتمند بودن من را قویتر می‎کند، به افرادم هم احساس قویتر بودن می‎دهد." و خیلی احساساتی میشم هر بار یادم میاد چون بعدا توی یک مبارزه کشتهشد و ما دلمان برایش تنگ میشه، اما می‎خواهم همه شما او را ببینید،چون او خیلی خیلی مهم بود. تمام پشتیبانی را بما داد تادرختان کریسمس را بر پا کنیم.
اتفاقی که بعدا افتاد این بودکه چریکهایی که از خدمت مرخص میشدند در طول عملیات درخت کریسمس و تمام آن گفتتند،" خیلی خوب است، درختان کریسمس خیلی باحال هستند." اما میدونید چی؟ ما واقعا دیگر راه نمیریم. ما از رودخانه استفاده می‎کنیم."
چون رودخانه ها ماننداتوبانهای جنگل هستند، و این چیزی است که یاد گرفتیم، بیشتر نیروگیریها در اطرافروستاهای رودخانه دار انجام میشد، بنابراین ما به این روستاهایرودخانه‎دار رفتیم و از مردم پرسیدیم، و شاید بعضیها از آشناهایشان چریک بودند. از آنها پرسیدیم که آیا می‎توانندبه جنگجویان پیامی بفرستند؟ ما بیش از ۶٫۰۰۰ پیام فرستادیم. بعضی‎هاشان یاداشت‎هایی بودکه می‎گفتند برید بیرون. بعضی‎هاشان اسباب بازی بودندو بعضی‎ها آب‎نبات. حتی مردم طلا و صلیب و اشیاء مذهبیشان را درآوردند، و روی این توپهای شناور رویرودخانه که به سمت پایین فرستادیم گذاشتند بنابراین در شب می‎توانستند برداشته شوند. ما از اینها هزاران نمونه فرستادیم، و اگر نبودند بعد آنها را برمیداشتیم اما خیلی‎هایش برداشته شده بودند، این کار هر شش ساعت تقریباباعث مرخص شدن یک نفر می‎شد، پس باورنکردنی بود و درباره این بودکه: کریسمس بیایید خانه.
بعد روند صلح شروع شد، و وقتی شروع شد، چهارچوب ذهنی چریکها تغییر کرد. تغییر کرد چون باعث میشد که فکر کنیکه اگر روند صلح بوجود بیآد، شاید این جریان تمام شه. در یک زمانی من میخوام بزنم بیرون." کاملا ترسهایشان تغییر کرد، ترسشان این نبود که" من کشته خواهم شد؟" ترسشون این بود ،"آیا من رد خواهم شد؟" وقتی از این جریان بزنم بیرون آیا طرد میشم؟" بنابراین کریسمس گذشتهکاری که کردیم این بود که در این باره پرسیدیم-- ۲۷ نفر از مادرهای چریکها را پیدا کردیم، و از آنها خواستیم عکس بچه‎هایشان را بما بدهند، وقتی که فقط خودشان می‎توانستند آنها را تشخیص دهند تا زندگیشان به خطر نیفتد، و از آنهاخواستیم مادرانه ترین پیام را دهند، به این مضمون که؛" قبل از اینکهچریک باشی فرزند من بودی، پس بیا خونه، من منتظرت هستم." شما می‎توانید عکسهارا ببینید. بهتون نشان میدم. (کف زدن حضار) ممنونم.
و این عکسها در جاهای مختلف زیادی گذاشته شد، و خیلیهاشون برگشتند، و خیلی خیلی زیبا بود.
بعد تصمیم گرفتیم با جامعه کار کنیم. بنابراین از مادرها نزدیکزمان کریسمس استفاده کردیم. حالا بگذارید از یقیه مردم حرف بزنیم. شاید ازش اطلاع داشته باشید، اما امسال جام جهانی بود، کلمبیا خیلی خوب بازی کرد، این لحظه متحد شدن برای کلمیبیا بود کاری که کردیم این بودکه به چریکها گفتیم، بیایید، از جنگلها بیرون بیاید. ما براتون جا نگه میداریم. این تلویزیون بود، همه یانواع مختلف رسانه‎ها اعلام می‎کردند، ما برایتان جا نگه میداریم. سربازی در این تبلیغات می‎گوید، من یک جا برای تو در این هلیکوپتر نگه داشتم بنابراین می‎توانید از جنگل بیرون بیاییدو از جام جهانی لذت ببرید." فوتبالیستهای قدیمی، گزارشگرای رادیویی همه داشتند می‎گفتند جا برای چریکها نگه داشتیم.
بنابراین وقتی حدود ۸ سال پیشاین کار را شروع کردیم ۱۷٫۰۰۰ مبارز از خدمت مرخص شدند. من نمیخوام-- (کف زدن حضار)
ممنون
من به هیچ عنوان نمیخوام بگم کهربطی به کاری که ما کردیم داشت ولی میدانم که کار ما و چیزهایی که انجام میدیم موجب شد آنها را به فکرمرخص شدن از خدمت بندازیم و کمک کرد تا آخرین تصمیمشان را بگیرند. اگر درست باشه تبلیغات هنوزیکی از قویترین ابزارهای تغییر است که در دسترس ماست. و من نه تنها از طرف خودم بلکه بجای همه همکارانی صحبت می‎کنم که در تبلیغات فعالیت می‎کنند و تمام تیمی که با منبرای این کار همکاری کردند، اگر می‎خواهید دنیا را تغییر دهید، و اگر می‎خواهید به صلح دستپیدا کنید با ما تماس بگیرید. ما مایل به کمک کردن هستیم.
متشکرم.
(کف زدن حضار)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *