دی بوئرسما: به پنگوئن ها توجه کنیم

متن سخنرانی :
من امروز میخوام در رابطه با پنگوئن ها صحبت کنم، ولی درابتدا میخوام دررابطه با این موضوع صحبت کنم که ما نیاز به یک سیستم عملیاتی جدید برای اقیانوسها وزمین داریم. وقتی که من ۴۰ سال پیش به گالاپاگوس اومدم، اونجا ۳۰۰۰ نفرجمعیت داشت که تو گالاپاگوس زندگی میکردند. حالا اونجا بیشتر از ۳۰۰۰۰ نفر جمعیت داره. اونجا دو تا ماشین جیپ در سانتاکروز بود. حالا حدود هزار تا کامیون واتوبوس وماشین اونجا وجود داره. پس مشکل اساسی که ما با آن مواجه هستیم، مصرف بالا وتعداد زیاد آدمهاست. این همان مشکلی است که در گالاپاگوس نیز وجود دارد، بجز اینکه، مشخصا، این موضوع اینجا به طرق مختلفی بدتراز جاهای دیگه است. برای اینکه جمعیت ما روی کره زمین از زمان دهۀ ۱۹۶۰، دوبرابر شده -- کمی بیشتر از دوبرابر. ولی ما، ۶.۷ میلیارد نفر روی کرۀ زمین جمعیت داریم. وهمۀ ما علاقه داریم که مصرف کننده باشیم. و یکی ازمشکلات اصلی ما اینست که سیستم عملیاتی ما به ما بازخورد صحیحی نمیدهد. ما نمی پردازیم هزینه واقعی ای برای فعالیتهای محیطیمان.
وزمانی که در سن ۲۲ سالگی به فرناندینا کوچ کردم، اجازه بدید که صادقانه بگم که من هرگز تا قبل از آن چادرنزده بودم. وهرگز تنهازندگی نکرده بودم برای هیچ دوره ای از زمان. وهرگزدرکنارشیرهای دریایی نخوابیده بودم که همه شب درکنارمن خروپف کنند. بعلاوه من هرگز درجزیره ای غیرمسکونی زندگی نکرده بودم. پونتا اسپیونسا جایی است که من برای یک سال درآنجازندگی کردم ومااونجاروغیرمسکونی میگیم چون درآنجاهیچ انسانی زندگی نمیکنه ولی اونجا باموجوداتش زنده است. اونجاشدیدا غیرمسکونیه ازاینروچیزهای زیادی که درطول40سال اتفاق افتاده
وچیزهایی که من آموختم زمانیکه به گالاپاگوس اومدم اهمیت سرزمینهای وحش وموجودات وحشی و قطعاحیات وحش است. وخصوصیات متحیرکننده ای است که پنگوئن ها دارند. پنگوئن ها ورزشکاران واقعی هستند. اونها میتونند 173 کیلومتر دریک روز شناکنند. اونها میتونند بایک سرعت یکسان در روز وشب شناکنند. واین یعنی اونها ازهر شناگرالمپیکی سریعتر شنامیکنند. اونها به طورمتوسط میتونند ساعتی 7کیلومتر شناکنند واین روهم افزایش بدهند. ولی چیزی که ازهمه حیرت آورتره موضوع عمقه پنگوئن ها میتونند در آب فروبرن تاعمق بیشتراز500متر واونها میتونند نفسشون رو برای 23دقیقه نگه دارن. پنگوئن های ماگالانیک ازانواعی بودند که من روی آنه تحقیق کردم اونها میتونند شیرجه هایی به اندازه 90متر بزنن و میتوننداونجا(زیر آب)باقی بمونند درحدود 6/4دقیقه انسانها.بدون دست.90متر.5/3دقیقه من شک دارم کسی دراین اتاق بتونه واقعا نفسش رو برای 5/3دقیقع نگه داره شما باید برای این موضوع تربیت بشید پس پنگوئن ها ورزشکاران حیرت انگیزی هستند.
وموضوع دیگه اینکه من هرگز شخصی روندیدم که واقها بگه پنگوئن ها رو دوست داره اونها خنده دارن وبه صورت عمودی راه میرن درواقع اونها سخت کوش وکوشا هستند. ومهمترازهمه اونها خیلی خوشگل هستند. پس اونها همه معیارها رودارن تامردم ذاتا اونها رو دوست داشته باشن. ولی بهطورعلمی آنها شگفت آورن چونکه اونها اونها به طرق مختلف درباره جهان به ماچیزهای زیادی میگن به خصوص درباره اقیانوس
این یک تصویرازپنگوئن های گالاپاگوسه که درجلوی تعدادی از علاتم زودیاک در گالاپاگوس قرار داره واین دلیلی بودکه من برای مطالعه آمدم. من گمان میکردم که برای مطالعه درباره رفتارهای اجتماعی پنگوئنهای گالاپاگوس به اونجا میرم ولی شما میدونید که پنگوئن ها موجودات کمیابی هستند اینهاکمیابترین پنگوئن ها درجهان هستند. چرا گمان میکردم قادرم این کارهاروانجام بدم نمیدونم. ولی مردم عوض شده اند بالاخض از زمانی که برای اولین بار اینجا بودم. زمانیکه برای اولین بار پنگوئن ها روشمردم وسعی کردم که سرشماری انجام بدم تنها تونستیم همه منقارهای منحصر به فرد اونها رو بشمرم درسرتاسر جزیره ما حدود 2000 تاپنگوئن روشمردیم ولی من بازهم واقعا نمیدونستم که اونها چندتا هستن ولی فکر میکنم من تونستم 2000تاروبشمرم اگرشمابه پارک ملی برید واین کارو انجام بدید شاید 500 تاشون رو بشمرید حالا ما یک چهارم این تعداد پنگوئن رو داریم نسبت به 40سال قبل واین بیشترین حقیقت از سیستم زندگی ماست. ماحالا تعداد کمتری از قبل پنگوئن داریم وبشتر اونها هم در سراشیبی انقراض هستند. ومن قصد دارم فقط تکه ای از این علت ها رو بهتون نشون بدم.
(صدای فریاد وجیغ پنگوئن ها)
این صدای دادوفریاد وجیغ پنگوئن هاست که به شما اینو بگه که این مهمه که به پنگوئن ها توجه کنید. خیلی هم مهمه من اولین بار که این صداها رو شنیدم نفهمیدم که چی بود؟ وشما میتونید تصور کنید وقتی که برای اولین شب تو فرناندینا خوابیدید وشما چنین فریادهای سوزناک وافسرده کننده رو میشنوید. من عاشق پنگوئن ها شدم. واین به واقع بقیه زندگی منو عوض کرده چی رو کشف کردم؟من داشتم مطالعه میکردم که واقعا چگونه وازچه طریق اختلاف ها در گالاپاگوس تغییر میکنه دگرگونیهای بینهایت شما احتمالا درباره ال نینو شنیده اید ولی این شدیدترین شرایطی است که پنگوئن ها در سرتاسر دنیا باید با آن سازگار شوند. این یک پیشامد دررابطه با آبهای سرد است که لا نینا نامیده میشود. جاییکه رنگ آب آبی یاسبز باشد نشانه این است که آب واقعا سرد است. وشما میتونید پی ببرید که این پدیده درحال آمدن است- دراین حالت جریان هومبولت- که ازهرمسیری به سمت جزیره گالاپاگوس می آید وجریانهای عمیق زیردریایی(جریانهای کروم ول) که دراطراف گالاپاگوس به طرف بالا می آیند مواد مغذی را به این سمت می آورند. زمانی که درگالاپاگوس آب سرد است آب مغذی است وبرای هر موجودی موادمغذی پیدامیشود.
زمانیکه ما باپدیده شدید ال نینو روبرو هستیم شما آب رو به رنگ قرمز میبینید وهیچ رنگ سبزی مشاهده نمیکنید دراطراف گالاپاگوس واین نشاندهنده این است که جریانهای بالارونده ای وجودندارد. واساسا ماده غذایی ای نیست پس اینجا شبیه یک بیابان واقعی است نه فقط برای پنگوئن ها وشیرهای دریایی وسوسمارهای دریایی موجودات میمیرند زمانی که غذایی نیست ولی حتی من آگاه نبودم نسبت به این اثرات زمانی که برای مطالعه پنگوئن ها به گالاپاگوس رفتم. وشمامیتونید تصور کنید که دریک چنین جزیره ای هستید وامیدوارید که پنگوئن ها رو ببینید ودرست دروسط جریانهای ال نینو قرار گرفته اید وهیچ پنگوئنی نیست آنها درحال تولیدمثل نیستند ویاحتی درآن نزدیکی نیز نیستند درآن زمان من در رابطه باسوسمارهای دریایی مطالعه میکردم ولی این یک پدیده جهانی است که ما آنرا میدانیم
واگرشما به امتداد سواحل آرژانتین که الان من درحال کارهستم نگاه کنید جایی که پونتا تومبا نامیده میشود بزرگترین کلونی پنگوئنهای ماگالانیک درجهان در 44درجه جنوبی عرض جغرافیایی هست. شمادرآنجا اختلافهای عمیقی رامشاهده میکنید. بعضی سالها آبهای سرد ازهمه جهت به سمت برزیل بالا می آیند ودربعضی سالها درسالها ی لانینا این اتفاق نمی افتد لذا اقیانوسها معمولا به این دوگونه رفتار نمیکنند آنهارفتاری متفاوت دارند واین یک نوع از اختلاف هاست که پنگوئن ها مجبوربه زندگی با آن هستند واین ساده نیست لذا وقتیکه من برای مطالعه برروی پنگوئنهای ماگالانیک رفتم مشکل چندانی نداشتم تعداد زیادی از اونها اونجا بودند
این یه عکس از پونتا تومبا درماه فوریه است که تمام پنگوئن ها رودرامتداد ساحل نشون میده من اونجا رفتم چونکه ژاپنیها مخواستند شروع به انها کنند واونها روبهدستکشهای مدروزگلف پروتئین وروغن تبدیل کنند خوشبختانه کسی نتوانست هیچ پنگوئنی رو کنه وحدود 100000بازدیدکننده دریک سال برای تماشای پنگوئنها به اونجا امدند ولی جمعیت اونها درحال کم شدنه وبه صورت نسبتا قابل توجهی حدود 21درصد کاهش پیدا کرده ازسال1987که من شروع به بررسی کردم درواقع تعداد آشیانه های فعالشان اکنون شما میتونید ببینید که پونتا تومبا کجاست. آونها به طورباورنکردنی در کلونیهای انبوه تولیدمثل میکنند ومااینها رومیدونیم بخاطر علوم به خاطراینکه مااینجا مطالعات داریم وعلم به خاطر اینکه به خالق تصمیم آگاهی میده مهمه وهمچنین دررابطه با اینکه چگونه مااین تغییرات روانجام میدیم ومشناسیم مسیرهای تغییراتی رو که به سمت اونها میریم
ولذا ما پروژه پنگوئنها وحفاظت از جامعه حیات وحش رو داریم که باتمام موقعیت های منحصر به فردش برای من سودداشته در طول 27سال گذشته که منو قادرساخته تا چنین نقشه ای رو تهیه کنم وما میدونیم این تنها پنگوئن های گالاپاگوس نیستند که درسختی هستند بلکه گونه های ماگالانیک وبسیاری از انواع گونه های دیگر نیز همین مشکل را دارند. ولذا ما شروع کردیم به تحقیق برروی جمعیت جهانی پنگوئن ها تابرروی مشکلات پنگوئن ها تمرکزکنیم. واین یکی ازمشکلات پنگوئن هاست آلودگی نفتی. پنگوئن ها موادنفتی رادوست ندارند ودوست هم ندارند که درداخل این موادشناکنند. جالب اینه که اگه ازاینجا به آرژانتین نگاه کنید دراین نقشه هیچ سطحی که شامل آلودگی نفتی باشه وجودنداره. ولی درواقع وقتی که به آرژانتین بریم پنگوئن هایی رواغلب میبینیم که به طورکامل بانفت پوشیدهشده اند. ولی اونها فقط به دنبال کارخودشون هستند. آنها به شناکردن ازمیان آبهای سنگینی که شامل ذرات نفتی است خاتمه میدهند. چونکه زمانیکه تانکرها نفت راحمل میکنند مقداری شن وماسه برای سنگین ترکردن ماشینهایشان استفاده میکنند پس زمانیکه خالی هستند مقداری شن وماسه آبدار درآنجاقراردارد. وزمانیکه برمیگردند انها این مواد شن وماسه آبدارنفتی را دراقیانوسها خالی میکنند. چراآنها این کارراانجام میدهند؟برای اینکه ارزانتر است برای اینکه آنها هیچ هزینه ای برای فعالیتهای زیست محیطی نمی پردازند. ماهم نمی پردازیم وحالا میخواهیم شروع کنیم تا حقوقی را برای سیستم حسابرسی تهیه کنیم پس ماباید هزینه های واقعی را بپردازیم
درابتدا دولت آرژانتین اعلام کرد که هیچ مشکلی نیست شما درآرژانتین نمی توانید پنگوئن های آلوده به نفت پیدا کنید. ماقانون داریم ومااجازه تخلیه غیر مجاز نمی دهیم این برخلاف قانون ماست. لذا مابه این زمان نه ساله خاتمه دادیم تادولت را متقاعدکردیم که تعدادزیادی ازپنگوئن ها به موادنفتی آلوده اند. درچندین سال مانند همین امسال ما پیداکردیم بیشتراز80% ازپنگوئن های بالغ مرده رادرکنارساحل درحالیکه آغشته به موادنفتی بودند. این نقطه های آبی رنگ کوچک جوجه های تازه بدنیا آمده هستند ما این تحقیق را درهرماه مارس انجام میدهیم که نشاندهنده این است که آنها فقط دراین محیط ازماه ژانویه تا مارس بوده اند ویا سه ماه دربیشترین حالت که آنها درنفت بوده اند. وشمادربعضی از این سالها میتونید ببینید که بیشتر از 60 درصد از جوجه ها آغشته به نفت بودند.
واتفاقا دولت اینها را شنید وبه طورتعجب آوری قانونشان را عوض کردند آنها راه تانکرهایشان را عوض کردند 40 کیلومتردورتر از ساحل ومردم دیگر تخلیه غیرمجاز انجام ندادند وچیزی که حالا ما میبینیم اینه که تعداد کمی از پنگوئن ها به نفت آغشته اند پس چرابازهم تعدادی از پنگوئن ها به نفت آلوده اند؟ برای اینکه ما این مشکل را دراستان چوبات حل کردیم که مانند منطقه ای در آرژانتین است که پونتا تومبا هست وخط ساحلی آن 1000 کیلومتر است ولی ما این مشکلات را حل نکرده ایم درشمال آرژانتین اوروگوئه و برزیل وحالا من میخواهم به شما نشان دهم که پنگوئن ها تحت تاثیر قرار گرفته اند
ومن حالا میخوام درابطه با دوموضوع صحبت کنم آب وهوا.واین میتونه یک درس جالب باشه برای اینکه می یک سری برچسب های ماهواره ای بر پشت پنگوئن های ماگالانیک قرار دادم سعی کردم تاباپرداخت 2000دلار آنها رامتقاعدکنم تابرچسب های ماهواره ای را پشت پنگوئن ها بچسبانم ولی ما حالا برای بیشتر از یک دهه است که این کاررا میکنیم تابفهمیم آنها کجا میروند. فکر میکنم ما به یک منطقه محافظت شده دریایی به اندازه 30 کیلومتر نیازمندیم وبعد ازآن بایدپلاک های ماهواره ای راپشت پنگوئنها قرار دهیم پنگوئن ها چه چیزهایی را به مانشان میدهند وانها همه نقطاه های کوچکی هستند ازجاهاییکه پنگوئن ها درآنجا بودند مربوط به پنگوئن هائیکه در سال 2003 روی تخمهایشان خوابیده بودند. وچیزی که شمامیبینید اینه که بعضی ازاونها به تنهایی 800کیلومتر ازآشیانه هایشان دورتر شده اند که این یعنی جفتهایشان در آشیانه روی تخمهایش خوابیده است ودیگری خارج از آنجا مشغول پیداکردن غذاست ومدتی است که آنها مجبورند تنها باشند بدترین زمان برای یکی از جفتها زمانی است که جفت دیگر برمیگردد. وبدرستیکه همه اینها منجر به یک سیکل نادرست میگردد ودیگر نمیتوان جوجه های زیادی بدنیا بیایید.
حالا شما در سال 2003 میبینید همه اینها نقاطی هستند که پنگوئن ها قرار دارند آنها توانستند کمی بیشتر از نصف جوجه هایشان را بدنیا بیاورند. حالا در سال 2006 شما میبینید که آنها تقریبا سه چهارم جوجه هایشان را بدنیا آوردند از هر آشیانه وشما میتونید ببینید که آنها تقریبا نزدیک به پونتا تومبا هستند وخیلی هم دور نشده اند سال گذشته یعنی سال 2009 شما میبینید که اونها بدنیا آوردند تقریبا یک چهارم جوجه هایشان را وبعضی از اونها به تنهایی 900کیلومتر از آشیانه هایشان دورتر شده اند. این درست مثل این میمونه که شما کارتون تو شیکاگو باشه وباید مسافرت کنید به سنت لوئیس وهمسرتون ازاین موضوع خوشنودنیست برای اینکه شما باید همش کرایه رفت وآمدروپرداخت کنید وبرای مدت طولانیتری نیستید همین موضوع برای پنگوئنها نیز اتفاق می افتد واونها هم به طور متوسط 40کیلومتر بیشتر ازآن چیزی که 10سال پیش مرفتند میروند.
ماباید قادرباشیم تا اطلاعاتی ازاین اجتماع عمومی داشته باشیم ولذاماشروع به اشاعه افکاردرجهت حفظ ونگهداری منابع درجامعه کردیم ومابه فکر ایجاد یک علم نو وجدید در بستری نو افتادیم برای اینکه ما گزارشگرانی داریم که اتفاقا نویسندگان خوبی هم هستند که واقعا میتوانند خلاصه اطلاعات را برای استفاده اذهان عمومی درآورند وقابل دسترس کنند. واگر شمابه این علوم نو وجدید علاقمند شده اید وهمچنین به حفاظت ازمنابع شما میتونید به 11عضو وشریک مابپیوندید بعضی ازآنها دراینجا حاضرند مانند از حفاظت از طبیعت وبه این مجله نگاه کنید برای اینکه ما نیازداریم تا اطلاعاتی درباره حفاظت ازمنابع طبیعی برای اذهان عمومی استخراج کنیم
بله ودرآخر میخواهم بگویم که همه شما شاید درپاره ای اوقات ارتباطاتی درزندگیتان داشته باشید بایک سگ یاگربه ویا نوعی از حیوانات اهلی وشماتصدیق میکنید که آنها منحصربه فرد هستند وبعضی از شماآنهاراجزئی ازخانواده هایتان به حساب می آورید اگر شما با یک پنگوئن هم ارتباط داشتید شما آنهارانیزهمینگونه می پنداشتید آنهامخلوقات شگفت انگیزی هستند که دید شمارانسبت به دنیا عوض میکنند برای اینکه آنها باماتفاوتی ندارند آنها سعی میکنند که زندگی کنند آنها سعی میکنند که زادو ولدکنند آنهاسعی میکنند پیشرفت کنند ودرجهان به زندگی ادامه دهند
واین ماشین توربینی پنگوئن است ماشین توربینی هرگز تغذیه نمی کند اوماراملاقات کردونامش رافهماند برای اینکه اوشروع به کارکردن دائمی درزیر ماشین دیزلی من کرد یک کامیون دیزلی پس مااوراتوربینی نامیدیم توربو شروع به ضربه زدن بانوکش به درب کرده است ئاجازه دادیم که اوداخل بیاید ومن فقط میخواستم به شما نشان دهم که در یک روز چه اتفاقی افتاد زمانیکه توربو برای یکی از دوستانم موجب این عمل شد پس به این میگن توربو او به سمت یکی از دانشجویان فارغ التحصیل من آمد وشروع به نوازش او با باله هایش کرد همانطوریکه یک پنگوئن ماده را نوازش میدهد وشما دارید میبینید که اوقصد گازگرفتن ندارد این پسر قبلا همچنین چیزی ندیده بود اون داشت فکر میکرد که چه اتفاقی داره می افته واین حیوان داره چکار میکنه؟ این واقعا یک موضوع خارق العاده بود وشما به زودی خواهید دید که دانشجوی من وتوربو نیت خوبی داره درنوازش اون با باله هاش وحالا اون داره به اشخاص دیگه نگاه میکنه وداره میگه شما واقعا خارق العاده اید وحالا به این نگاه کنید پنگوئن ها واقعا از نظر شخصیتی متفاوتند دقیقا شبیه به سگ وگربه هایتان
وماحالا داریم سعی میکنیم که اطلاعاتمان را جمع آوری کنیم وبه صورت اصولی باسواد وآگاه شویم وماداریم سعی میکنم که قرار بدیم این اطلاعات را در یک فیلد در کامپیوتر وپنگوئن ها همیشه درگیر کمک کردن به ماهستند نه فقط به یک شیوه ودریک راه این یک فرکانس رادیویی سیستم IDاست مامقداری برنج را درپای پنگوئن ها جاگذاری کردیم که دارای کدمخصوصی بودند واین میگه که اونها کی هستند؟ آنها در طول جاده حرکت میکنندو شما میفهمید که اون کیه
خوب اینها تعدادی از پنگوئن ها هستند که دارند می آیند نگاه کنید این داره به سمت آشیانش بر میگرده همه اونها دارن تواین موقع دارن می آیند سرتاسر اینجا حرکت میکنند وفقط تعدادی از بیحالهاشون داخل میشوند این پنگوئن های ماده است که درحال شتابه اون واقعا داره میره برای اینگه واقعا گرمه که بخواد به جوجه هاش غذا بده واین یکی دیگه از اونهاست که با راحتی وتنبلی میتونه بدست بیاره ببینید که چقدر چاقه .اون داره میره تا به جوجه هاش غذا بده وحالا من میفهمم که اونا دارن بازی میکنن سلطان جعبه(نوعی بازی) این جعبه منه واین هم سیستمی که من با اون کار میکنم شما میتونید این پنگوئن ها رو ببینید اونها حرکت میکنند به اون سیمها نگاه میکنند ولی شبیه اون سیمها نیستند اونها ارتباط سیمها رو قطع میکنند وما دیگه هیچ اطلاعاتی نداریم
صدای خنده
ولی به واقع اونها موجودات زیبای شگفت آوری هستند بله مهمترین موضوع اینه که فقط شما میتونید خودتان را عوض کنید وتنها شمایید که میتونید دنیا روعوض کنید واون رو برای بقیه انسانها بهتر کنید به خوبی پنگوئن ها
خیلی ممنون ومتشکرم

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *