فیلم فارسی رایگان آموزش انیمیشن سازی تون بوم Toon Boom

فیلم فارسی رایگان آموزش انیمیشن سازی تون بوم Toon Boom – در ادامه

در این دوره آموزشی، تمامی ابزارها و روش‌های برای تولید انیمیشن با استفاده از نرم‌افزار Toon Boom Harmony را خواهید آموخت.
رابط کاربری

در این بخش، با رابط کاربری نرم‌افزار Toon Boom Harmony آشنا خواهید شد

و چگونگی کار با نماهای مختلف و شیوه استفاده از X-sheet را فرا خواهید گرفت.
• خلق اثر هنری

در این بخش، راه‌های مختلف وارد کردن آثار هنری به محیط نرم‌افزار را خواهید آموخت.

همچنین، چگونگی طراحی شکل و شمایل کاراکتر مورد نظر و اضافه کردن جلوه‌های بصری را فراخواهید گرفت.
• انیمیشن سازی فریم به فریم
در این بخش، پویانمایی فریم به فریم را به شیوه سنتی یاد می‌گیرید

و مراحل مربوط به طراحی ژست‌های اصلی، اضافه و حذف کردن المان‌ها و رنگ آمیزی را خواهید آموخت.

فیلم فارسی رایگان آموزش انیمیشن سازی تون بوم Toon Boom – ریگ کردن کاراکتر
پس از طراحی انیمیشن دوبعدی به شیوه سنتی، از ابزارهای پیشرفته برنامه Toon Boom Harmony برای ریگ کردن کاراکتر مورد نظر استفاده می‌کنیم.
• به پایان رساندن یک سکانس
در پایان این دوره آموزشی، شیوه افزودن جلوه‌های ویژه بصری، حرکت دادن دوربین‌ها در فضای سه بعدی و خروجی گرفتن از پروژه نهایی (با فرمت‌های مختلف) را می‌آموزید.

مشهد سئو