آموزش توتال سندینگ

آموزش توتال سندینگ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش کار با دوربین سندینگ

آموزش کار با دوربین سندینگ

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال سندینگ sanding

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال سندینگ sanding – شبیه ساز دوربین سندینگ – دانلود دفترچه راهنمای دوربین سندینگ 752

آموزش تخلیه دوربین سندینگ – دانلود دفترچه راهنمای دوربین سندینگ 752 – آموزش کار با دوربین سندینگ

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال pdf- فیلم آموزش نقشه برداری با توتال – فیلم آموزش تخلیه دوربین سندینگ

آموزش توتال استیشنpdf – دانلود دفترچه راهنما دوربین توتال استیشن STS-750 – دفترچه ی راهنمای کار با انواع دوربین های توتال استیشن

دانلود دفترچه راهنمای آموزش فارسی توتال استیشن سری TS02

دانلود دفترچه راهنمای آموزش فارسی توتال استیشن سری TS06

دانلود دفترچه راهنمای آموزش فارسی توتال استیشن سری TS09

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال سندینگ sanding – توتال استیشن چیست؟

توتال استیشن (به انگلیسی: total station) یا TST یک دستگاه نوری است

که در نقشه برداری مدرن برای برداشت جزییات، پیاده کردن دقیق عوارض بر روی

زمین، نقشه برداری صنعتی، مشاهدات محل وقوع حادثه توسط اداره پلیس

بازجویان محل جنایت، کسانی که به طور آزاد صحنه جنایت را باسازی می کنند و شرکت های بیمه مورد استفاده قرار می گیرد.

توتال استیشن ترکیبی از تئودولیت الکترونیکی (transit)، فاصله یاب الکترونیکی (EDM) و نرم افزار قابل اجرا در یک کامپیوتر خارجی است.

TST = Total Station Theodolite
EDM = Electronic Distance Measurement

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال سندینگ sanding – یک شخص می تواند توسط توتال استیشن زوایا و فواصل بین محل دستگاه و نقاطی که باید برداشت شوند را تعیین کند.

به کمک روش مثلث بندی، زوایا و فواصل می توانند برای محاسبه مختصات موقعیت

های حقیقی (X،Y،Z مسطحاتی و ارتفاعی) نقاط برداشت شده

و یا موقعیت دستگاه از نقاط مشخص، در حالت مطلق مورد استفاده قرار گیرند. داده ها می توانند از توتال به کامپیوتر انتقال داده شوند

و نرم افزار کاربردی، نقشه محل نقشه برداری شده را ترسیم می کند.

توتال + GPS

بعضی از توتال استیشن ها شامل GPS می شوند که این دو فناوری را ترکیب می کند

آموزش نقشه برداری با دوربین توتال سندینگ sanding – تا بتواند از مزیت هر دو آنها (GPS = بین نقاط برداشتی نیازی به دید مستقیم ندارد

و توتال استیشن قدیمی = مشاهدات به وسیله این دستگاه در مقایسه با GPS به خصوص در محور عمودی از دقت بیشتری بر خوردار است)

بهره برد و از خطا و زیان هر یک از آن ها (GPS = دقت پایین در راستای عمودی و بدون قرارگیری

روی نقطه دقت کمتر می شود و توتال استیشن = نیاز به دید مستقیم دارد و باید نسبت به یک نقطه مشخص یا یک خط بین دو نقطه یا نقاط بیشتر توجیه شود) بکاهد.

مشهد سئو