آموزش پایتون python – بخش دوم

آموزش پایتون python – بخش دوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش آدامز msc adams  – بخش دوم

آموزش آدامز msc adams – بخش دوم

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با پیش پردازنده ی sass

آشنایی با پیش پردازنده ی sass

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

آشنایی با نرم افزار پرزی Prezi

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش CSS سی اس اس – بخش 1

آموزش CSS سی اس اس – بخش 1

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش CSS سی اس اس – بخش 2

آموزش CSS سی اس اس – بخش 2

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی وان درایو

آموزش مقدماتی وان درایو

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
کار با فایل ها در متلب

کار با فایل ها در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
داده ها و عمگرها در متلب

داده ها و عمگرها در متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آشنایی با نرم افزار متلب

آشنایی با نرم افزار متلب

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی نرم افزار مایا

آموزش مقدماتی نرم افزار مایا

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی مایا maya – بخش 2

آموزش مقدماتی مایا maya – بخش 2

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی
آموزش مقدماتی مایا maya – بخش 3

آموزش مقدماتی مایا maya – بخش 3

شاخه: سطح: نوع دوره: ویدیوئی