مایکل نورتون: چگونه شادی بخریم

سخنرانی تد : مایکل نورتون: چگونه  شادی بخریم
در تد کیمبریج، مایکل نورتون تحقیق جالبی را از اینکه چگونه پول میتواند بدون تردید شادی را بخرد به اشتراک میگذارد-- هنگامی که شما پول را برای خودتان خرج نمیکنید . به اطلاعات تعجب آوری گوش کنید که شیوه های مختلف خرج پول...