دیوید هافمن هیجانش در مورد اسپاتنیک (Sputnik) را با ما به اشتراک میگذارد.

سخنرانی تد : دیوید هافمن هیجانش در مورد اسپاتنیک (Sputnik) را با ما به اشتراک میگذارد.
دیوید هافمن، فیلم ساز، قسمت هایی از فیلم مستند خودش را در مورد هیجانی که اسپاتنیک ایجاد کرد، به اشتراک میگذارد، که در آن چگونگی پرتاب اسپاتنیک در 1957 توسط شوروی به تصویر کشیده شده است. اتفاقی که منجر به مسابقه در فضانور...

دیوید هافمن درباره ی از دست دادن همه چیز صحبت می کند.

سخنرانی تد : دیوید هافمن درباره ی از دست دادن همه چیز صحبت می کند.
نه روز قبل از (سخنرانی) 2008 TED، دیوید هافمنِ فیلمساز، تقریبا همه ی داراییش را در آتشسوزی یی از دست داد که خانه، محل کار و نتیجه ی 30 سال جمع آوریش را از بین برد. او نگاهی به زندگیِ قبلِ خود که نابود شده می کند و به آین...