آیا این لیزر می‌تواند مالاریا را در هم بکوبد؟

سخنرانی تد : آیا این لیزر می‌تواند مالاریا را در هم بکوبد؟
ناتان میروولد و اختراعات جدید تیم او -- به همان درخشانی که برجسته هستند -- به ما یادآوری می‌کند که جهان برای حل مسائل بزرگ مانند مالاریا به خلاقیت محاسبه نشده نیاز دارد. و همانطور که این ایده جا می‌افتد، او نسخه نمایشی ز...