دیل دورتی: ما سازنده ایم.

سخنرانی تد : دیل دورتی: ما سازنده ایم.
آمریکا توسط سازنده ها ساخته شد-- مخترعین آماتور کنجکاو و پراشتیاقی که عادت سرهم بندی کردنشان سرآغاز همه صنایع نوین بود. در کنفرانس تد شهر محرکها ، ناشر مجله ساخت، دیل دورتی، می گوید ما همه دردل سازنده ایم، و ابزارهای جدی...

لیزا گانسکی : آینده کسب و کار ، “شبکه” است

سخنرانی تد : لیزا گانسکی : آینده کسب و کار ، “شبکه” است
در تد شهر موتور ها ، لیزا گانسکی ، نویسنده کتاب " شبکه " ، در مورد یک آینده برای کسب و کار می گوید که به اشتراک گذاری همه جور چیزهاست ، چه از طریق سیستم اجاره ای هوشمند و بر اساس فن آوری ویا ، بطور پایدار تر ، شبکه های ک...