• 1 - کار را از دست نده
 • 2 - آنچه شما باید بدانید
 • 3 - کار با پرونده های تمرینی
 • 4 - چرا به کنترل نسخه نیاز دارید؟
 • 5 - کنترل نسخه چیست؟
 • 6 - گیت چیست؟
 • 7 - خط فرمان در مقابل رابط کاربری گرافیکی
 • 8 - مفاهیم Git و اصطلاحات
 • 9 - خدمات میزبانی
 • 10 - گردش کارگیت
 • 11 - نصب Git در Mac
 • 12 - نصب Git روی رایانه
 • 13 - استفاده از خط فرمان
 • 14 - اصول خط فرمان
 • 15 - تنظیمات Git را پیکربندی کنید
 • 16 - راه اندازی مخزن محلی
 • 17 - راه اندازی مخزن از راه دور
 • 18 - اضافه کردن تغییرات با اضافه کردن Git و کامیت
 • 19 - مخازن را با pull و push کردن گیت ، آبدیت نگه دارید
 • 20 - حذف کردن مخزن یا شاخه
 • 21 - چالش: همه را کنار هم قرار دهید
 • 22 - راه حل: همه را کنار هم قرار دهید
 • 23 - استفاده از رابط کاربری گرافیکی
 • 24 - رابط کاربری گرافیکی نصب کنید
 • 25 - کار با مخزن
 • 26 - اضافه کردن تغییرات و به روز بودن
 • 27 - شاخه گیت چیست؟
 • 28 - کار با شاخه ها
 • 29 - ادغام شاخه ها
 • 30 - چالش: همه را کنار هم قرار دهید
 • 31 - راه حل: همه را کنار هم قرار دهید
 • 32 - گیت برای همکاری
 • 33 - مراحل بعدی
49000 تومان – خرید

مبانی برنامه نویسی و کنترل نسخه با گیت!!!

پیگیری دستی تغییرات پرونده ها می تواند سرعت شما را کم کند. سیستم های کنترل نسخه به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا این کار را بارگیری نکنند و همچنین به طور کلی از پروژه های خود محافظت می کنند.
در این دوره ، مربی کریستینا تروونگ مبانی کنترل نسخه را با Git ، محبوب ترین نرم افزار کنترل نسخه منبع باز، پوشش می دهد.
گردش کار و نحوه نصب نرم افزار بر روی مک ها و رایانه های شخصی.
وی سپس نحوه مدیریت مخازن را با استفاده از خط فرمان یا رابط کاربری گرافیکی (GUI) نشان می دهد
در طول راه ، او چالش ها و راه حل هایی را ارائه می دهد که به شما کمک می کند نحوه عملکرد این مفاهیم را در عمل درک کنید.
عناوین شامل شده:
مزایای استفاده از سیستم های کنترل نسخه
مفاهیم و اصطلاحات ضروری Git
گردش کار اساسی Git
استفاده از خط فرمان در مقابل رابط کاربری گرافیکی
پیکربندی تنظیمات Git
راه اندازی مخازن محلی و از راه دور
استفاده از رابط کاربری گرافیکی برای افزودن و انجام تغییرات
کار با شاخه ها

برنامه درسی دوره

معرفی:
کار را از دست نده 00:01:43
آنچه شما باید بدانید 00:00:44
کار با پرونده های تمرینی 00:00:38
مقدمه ای بر کنترل نسخه:
چرا به کنترل نسخه نیاز دارید؟ 00:02:35
کنترل نسخه چیست؟ 00:02:03
گیت چیست؟ 00:02:53
خط فرمان در مقابل رابط کاربری گرافیکی 00:02:25
مفاهیم Git و اصطلاحات 00:03:16
خدمات میزبانی 00:02:20
گردش کارگیت 00:04:27
نصب Git در Mac 00:02:34
نصب Git روی رایانه 00:03:53
Git و خط فرمان:
استفاده از خط فرمان 00:01:44
اصول خط فرمان 00:05:45
تنظیمات Git را پیکربندی کنید 00:03:53
راه اندازی مخزن محلی 00:04:02
راه اندازی مخزن از راه دور 00:04:46
اضافه کردن تغییرات با اضافه کردن Git و کامیت 00:06:17
مخازن را با pull و push کردن گیت ، آبدیت نگه دارید 00:04:31
حذف کردن مخزن یا شاخه 00:00:40
چالش: همه را کنار هم قرار دهید 00:02:10
راه حل: همه را کنار هم قرار دهید 00:05:59
Git و رابط کاربر گرافیکی (GUI):
استفاده از رابط کاربری گرافیکی 00:01:28
رابط کاربری گرافیکی نصب کنید 00:05:32
کار با مخزن 00:03:05
اضافه کردن تغییرات و به روز بودن 00:04:32
شاخه گیت چیست؟ 00:01:28
کار با شاخه ها 00:05:31
ادغام شاخه ها 00:04:30
چالش: همه را کنار هم قرار دهید 00:01:04
راه حل: همه را کنار هم قرار دهید 00:02:32
نتیجه گیری:
گیت برای همکاری 00:01:09
مراحل بعدی 00:00:49
49000 تومان – خرید

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درس 2 : آنچه شما باید بدانید

برای این دوره، داشتن اطلاعات قبلی از گیت مورد نیاز نیست، اما من پیشنهاد می کنم که یک درک اساسی از برنامه نویسی داشته باشید، یا اینکه با یک یا دو وب سایت ارتباط برقرار کرده باشید. و مطمئن شین که با بارگیری و نصب نرم افزار، استفاده از ویرایشگر متن و کار با فایل سیستم احساس راحتی می کنید. گرچه گیت و کنترل نسخه دارای کاربردهای متنوعی است، اما این دوره بیشتر در استفاده از کنترل نسخه در زمینه برنامه نویسی متمرکز خواهد بود. می تونید در طول استفاده از ویندوز آن را درک کنید، اما فقط توجه داشته باشید که ممکن است تفاوت هایی بین سیستم های عامل وجود داشته باشد.

عنوان: مبانی برنامه نویسی و کنترل نسخه با گیت!!!
بخش: برنامه نویسی
مدرس: Christina Truong
مدت زمان: 101 دقیقه
قیمت: 49,000 تومان
49000 تومان – خرید
Christina Truong درباره مدرس: