فیلم آموزش نقشه برداری با توتال

منتظر آموزش های جدید باشید!

آموزش های ما همیشه در حال تکمیل، بیشتر و بهتر شدن هستند. با ما همراه باشید تا هر روز از آموزش های رایگان جدید فارسی استفاده کنید.

به کانال تلگرام ما بپیوندید تا آموزش های جدید مارا از دست ندهید:
به کانال آموزش 365 بپیوندید

فیلم آموزش نقشه برداری با توتال

فیلم آموزش نقشه برداری با توتال - دانلود فرمول های نقشه برداری - روش تقاطع در نقشه برداری

جهت خرید و مشاوره رایگان پکیج جهل ساعته دوربین های لایکا و سندینگ با مدرس این دوره ها مهندس محمد جواد رضوان طلب به شماره 09156494839 در تماس باشید.

ترفیع و تقاطع در نقشه برداری چیستروش ترفیع در نقشه بردارینقشه برداری ارتفاعیفرمول ترفیع نقشه بردارینقشه برداری پلانیمتریجزوه نقشه برداری 2پیمایش در نقشه بردارینقشه برداری مسطحاتی

روش ترفیع در نقشه برداری

روش تقاطع در نقشه برداریفرمول ترفیع نقشه برداریجزوه نقشه برداری 2آموزش پیمایش در نقشه برداریآموزش توجیه دوربین لایکاتوجیه ارتفاعی دوربین توتالآموزش توتال استیشن لایکا ts06

آموزش کامل فارسی دوربین توتال استیشن لایکا 407

فری استیشن در لایکابرداشت زمین با دوربین توتالنحوه سانتراژ دوربین توتالآموزش نقشه برداری با دوربین توتال pdfآموزش دوربین توتالتوجیه ارتفاعی دوربین توتالنحوه سانتراژ دوربین توتال

برداشت زمین با دوربین توتال

فری استیشن در لایکاآموزش دوربین توتال استیشن لایکا ts02توجیه دوربین توتال استیشن۱-آشنایی با مفاهیم نقشه برداری۲-سانتراژ کردن دوربین در حالت خارج از ایستگاه۳-سانتراژ کردن دوربین روی ایستگاه زمینی۴-ایجاد Job  و مدیریت آن۵-وارد کردن بنچ مارک ها به دوربین

۶-برداشت نقاط و آشنایی کامل با برنامه برداشت ((Surveying

۷-کنترل های EDM در حالت های مختلف۸-برداشت عوارض با کد گذاری (Coding)۹-معرفی دوربین به پروژه از طریق برنامه ترفیع Resection یا Free Station۱۰-کنترل برنامه ترفیع به سه روش۱۱-معرفی دوربین به پروژه از طریق برنامه توجیه مختصاتی ((Ori.With.Angle۱۲-معرفی دوربین به پروژه از طریق برنامه توجیه زاویه ای ((Ori.With.Angle

۱۳-معرفی دوربین به پروژه از طریق برنامه توجیه زاویه ای با برنامه Quick Survey

۱۴-پیاده کردن نقاط (Stake Out)۱۵-برنامه خط مرجع (Reference Line)۱۶-برنامه خط اتصال (Tie Distance)۱۷-برنامه نقطه دوردست (Remote Height)۱۸-برنامه مساحت ((Area

۱۹-انتقال نقاط به کامپیوتر (تخلیه) و انتقال نقاط به دوربین توتال (آپلود)

۲۰-کنترل شاقولی ستون ها۲۱-کنترل تراز صفحه ستون ها۲۲-روند تهیه نقشه های توپوگرافی۲۳-روند تهیه نقشه های کروکی اراضی و ساختمان ها۲۴- تهیه نقشه مختصاتی و تهیه صورتمجلس ایستگاه ها۲۵-تهیه نقشه برداشت مختصاتی۲۶- پیاده سازی مختصاتی مسطحاتی۲۷- پیاده سازی مختصاتی ارتفاعی۲۸- پیاده سازی غیر مختصاتی ارتفاعی۲۹- گونیا کردن یک راستا به صورت غیر مختصاتی۳۰- امتداد دادن یک راستا به صورت غیر مختصاتی۳۱-کنترل نمای یک ساختمان به صورت مختصاتی۳۲-کنترل نمای یک ساختمان به صورت غیر مختصاتی

۳۳- کاربرد شلنگ تراز در دوربین توتال

۳۴- شاقولی المان های قائم به صورت محلی و مختصاتی۳۵- کنترل آکس صفحه ستون ها به صورت غیر مختصاتی۳۶-تعیین مساحت، محیط و طول اراضی۳۷- کنترل شیب طولی و عرضی۳۸- پیاده سازی شیب طولی و عرضی۳۹-کنترل مختصات آکس ستون ها به صورت مختصاتی۴۰- کنترل تراز روی تیرهای فلزی و بتنی۴۱- پیاده سازی ارتفاعی لول و تراز مهره های صفحه ستون های برج۴۲- نحوه تهیه نقشه تو پو گرافی۴۳- کنترل کوپل نقاط ایستگاه ها
دریافت کد تخفیف !

کد تخفیف : 2020

کافیست عدد 2020 را در قسمت کد تخفیف، در مراحل پرداخت وارد نمایید.
این کد امروز و فردا فعال می باشد .