تنظیمات نمایش اعداد فارسی و واحد اندازه گذاری و اشاره گر ورد

منتظر آموزش های جدید باشید!

آموزش های ما همیشه در حال تکمیل، بیشتر و بهتر شدن هستند. با ما همراه باشید تا هر روز از آموزش های رایگان جدید فارسی استفاده کنید.

به کانال تلگرام ما بپیوندید تا آموزش های جدید مارا از دست ندهید:
به کانال آموزش 365 بپیوندید

تنظیمات نمایش اعداد فارسی و واحد اندازه گذاری

تنظیمات نمایش اعداد فارسی و واحد اندازه گذاری
  • قالب بندی متن و تنظیمات صفحه در Word - فعال کردن و تنظیمات خط کش در word
  • آﻣﻮزش ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﮐﺘﺎب و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ورد ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ روان - تنظیم انتهای خطوط در ورد 2016
  • آموزش justify ورد - تنظیم طول سطر در ورد  - تنظیم کادر در ورد