تعریف صفحه گسترده و مفاهیم کارپوشه(workbook) و کاربرگ (worksheet) اکسل 2016

تعریف صفحه گسترده و مفاهیم کارپوشه(workbook) و کاربرگ (worksheet) اکسل 2016

تعریف صفحه گسترده و مفاهیم کارپوشه(workbook) و کاربرگ (worksheet) اکسل 2016 – مفهموم صفحه گسترده: فایلی می باشد که اطلاعات اکسل را در خود نگهداری می نمایید.
صفحه گسترده شامل موارد ذیل می باشد.
به هر صفحه کاری کارپوشه(workbook) گفته می شود.
که شامل تعدای کاربرگ (worksheet) می باشد.
تعریف صفحه گسترده و مفاهیم کارپوشه(workbook) و کاربرگ (worksheet) اکسل 2016 – هر کارپوشه(workbook) شامل سه کار برگ (worksheet) می باشد و از تعدای سطر(Row) (ردیف های افقی در هر کار برگ که با یک شماره مشخص شده اند) و ستون (Column) (به هر یک از ردیف های عمودی در یک کار برگ که با حروف لاتین نام گذاری شده اند) تشکیل شده. فایل های جدید در اکسل به صورت پیش فرض (Book1) ذخیره می گردد .که این نام قابل تغییر می باشد.
به خانه های کاربرگ که از تلاقی سطر ها و ستون ها تشکیل شده اند سلول می گویند
سلولی که در آن قرار داریم و حالت فعال دارد سلول فعال (Active cell) می نامند.

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *