اقدام شوک آور برای مجرمانه جلوه دادن اعتراضات غیر خشنونت آمیز

سخنرانی تد : اقدام شوک آور برای مجرمانه جلوه دادن اعتراضات غیر خشنونت آمیز
در سال ۲۰۰۲، روزنامه نگار محقق و یار TED تصمیم گرفت از فعالیت عادی اش که نوشتن درباره تیرادازیها و جنایتها در شیکاگو تریبون بود، وقفه ای کوتاه بگیرد. او به کمک گروهی محلی رفت که علیه آزمایشات روی حیوانات فعالیت می کردند،...

جولیا باکا: به اعمال بی خشونت توجه کنید

سخنرانی تد : جولیا باکا: به اعمال بی خشونت توجه کنید
در سال ۲۰۰۳، دهکده ی بودروس فلسطین، یک مبارزه ی ده ماهه بی خشونتی را برای جلوگیری از ساختن دیوار حائل در میان درختان زیتون شان بپا کردند. آیا در موردش چیزی شنیدید؟ خیر. جولیا باکا، فیلمساز برزیلی از ما میپرسد که چرا ما ...

جرمی گیلی: یک روز در صلح

سخنرانی تد : جرمی گیلی: یک روز در صلح
یک فکر ناب: متقاعد کردن تمام دنیا برای تلاش منظور در صلح زیستن تنها برای یک روز، در روز 21 سپتامبر هر سال. در این سخنرانی پرشور و صادقانه ، جرمی گیلی تعریف می کند که چطور این فکر ناب می تواند به واقعیت بپیوندد-- به حدی ...

سرجا پاپویچ: چگونه یک دیکتاتور را سرنگون کنیم

سخنرانی تد : سرجا پاپویچ: چگونه یک دیکتاتور را سرنگون کنیم
۲۰۱۱ سال مقاومت فوق العاده قدرت مردمی بود، که از بهار عرب شروع و به سرتاسر دنیا گسترش پیدا کرد. چطور این مقاومت چنین عملکرد خوبی داشت؟ "سرجا پاپویچ" (کسی که رهبری جنبش صلح آمیزی را برعهده داشت که منجر به سرنگونی اسلوبودا...