سه پرسشی که موقع انجام هر کاری باید از خودتان بپرسید

سخنرانی تد : سه پرسشی که موقع انجام هر کاری باید از خودتان بپرسید
آنچه که شخصیت شما را تعریف می‌کند نحوه واکنش شما پس از شکست است. استیسی آبرامز اولین زن سیاه‌پوست در تاریخ ایالات متحده بود که از طرف یک حزب عمده نامزد انتخابات فرمانداری ایالت شد-- او این مبارزه سخت رقابتی را باخت، اما ...