“روری سوترلند” : درس های زندگی از یک کارمند شرکت تبلیغاتی

سخنرانی تد : “روری سوترلند” : درس های زندگی از یک کارمند شرکت تبلیغاتی
تبلیغات با تغییر درک ما به ارزش یک محصول تجاری بیش از مقدار واقعی آن می افزایند. "روری سوترلند" ادعای جسورانه ای می کند که یک تغییر در ارزش ظاهری می تواند به اندازه ی چیزی که به آن ارزش "واقعی" می گوییم برای ما مهم باشد ...

روری سوترلند: وسایل کوچیک و بامزه

سخنرانی تد : روری سوترلند: وسایل کوچیک و بامزه
به نظر می رسد که مشکلات بزرگ نیاز به راه حل های بزرگ دارد، اما روری ساترلند گویند آگهی های تبلیغاتی می گوید بسیاری ازراه حل های زرق و برق دارو گران تنها در پنهان کننده بهتری هستند ، پاسخ ساده تر. برای نشان دادن، او ا...

روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است

سخنرانی تد : روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است
روری سوترلند می گوید: "محیط اطراف ما ممکن است کمتر از نحوه‌ی نگرش ما به آن اهمیت داشته باشد." در TEDxAthens، او یک مورد پیچیده را بررسی می کند که چگونه تغییر چارچوب فکری ما کلیدی برای رسیدن به شادی است....