دایانا لافنبرگ: چگونه از اشتباهات درس بگیریم؟

سخنرانی تد : دایانا لافنبرگ: چگونه از اشتباهات درس بگیریم؟
دایانا لافنبرگ سه چیز شگفت انگیزی که درباره تدریس آموخته است را با شما به اشتراک می گذارد ، منجمله نگرشی مهم درباره درس گرفتن از اشتباهات....