دیوید دِبرونکارت: ملاقات با بیمار الکترونیکی دیو ( e-Patient Dave)

سخنرانی تد : دیوید دِبرونکارت: ملاقات با  بیمار الکترونیکی دیو ( e-Patient Dave)
زمانیکه دیوید دِبرونکارت فهمید که مبتلا به بیماری سرطان پیشرفته نادری است از طریق شبکه نت به گروه بیماران مبتلا به این بیماری ، ملحق شد-- و روش درمانی را پیدا کرد که دکترش از آن بی اطلاع بود. این ( روش) جان او را نجات د...