بشریت علیه ابولا. استراتژیهای برنده درجنگی دهشت زا

سخنرانی تد : بشریت علیه ابولا. استراتژیهای برنده درجنگی دهشت زا
به ادعای بروس ایلوارد از سازمان جهانی بهداشت، "ابولا تهدیدگر همه آن چیزی است که از ما انسان می سازد." با استناد به آمارهای موجه، وی برای ما توضیح می دهد که بیماری مسری ابولا چطور گسترش یافت-- و چطور هشدارهای جامعه بین ال...

تجربه من از ۳۱۷ روز گروگان بودن

سخنرانی تد : تجربه من از ۳۱۷ روز گروگان بودن
وینسنت کوشتل ، در سال ۱۹۹۸ در حین خدمت در کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در چچن ، به مدت ۳۱۷ روز به گروگان گرفته شد. این اولین بار است که وی از تجربه تلخ آن روزها سخن می گوید، از زندگی در سرداب زیرزمینی تاریک...