روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است

سخنرانی تد : روری سوترلند: دیدگاه شما تعیین کننده است
روری سوترلند می گوید: "محیط اطراف ما ممکن است کمتر از نحوه‌ی نگرش ما به آن اهمیت داشته باشد." در TEDxAthens، او یک مورد پیچیده را بررسی می کند که چگونه تغییر چارچوب فکری ما کلیدی برای رسیدن به شادی است....

هرچیزی که درون فیلم می‌شنوید دروغ است

سخنرانی تد : هرچیزی که درون فیلم می‌شنوید دروغ است
طراحی صدا برپایه‌ی فریفتن است -- وقتی یک فیلم یا نمایش تلویزیونی می‌بینید، تقریبا تمامی صداهایی که می‌شنوید ساختگی هستند. تسوس فرنتزولاس در این سخنرانی پر از صدا، مروری دارد بر نقش صدا در داستان‌گویی و نشان می‌دهد که چگو...