آموزش ساخت داشبورد در اکسل 2016

آموزش ساخت داشبورد در اکسل شامل داشبوردهای مدیریتی و پیشرفته.داشبورد عبارت است از مجموعه عناصر گرافیکی که قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجو...

آموزش نگارش اسناد تحقیقاتی

تمام دانش آموزان ، دانشجویان ، اساتید ، پزشکان ، مهندسان ، مدیران و تکنسین ها گاهی باید اسناد تحقیقاتی در رابطه با موضوعی آماده کنند. این کورس آموزشی به منظور راهنمایی همه این عزیزان برای ساده ساز...