آموزش مبانی و روندهای طراحی لوگو و برند

به زبانی ساده می توان گفت در این دوره هم طراحی لوگو و هم برند سازی و هم بیزینس این دو کار را یاد می گیرید. به زبانی ساده می توان گفت در این دوره هم طراحی لوگو و هم برند سازی و هم بیزینس این دو کا...