آموزش دی جی – DJ سخت افزاری و نرم افزاری

مردم به دلایل مختلفی به دنیای دیجی ها روی می آورند. عموماً این دلایل میتواند عشق به موسیقی، پول و یا شهرت باشد. شما نیز ممکن است در یک، دو یا هر سه ی این دسته ها تعلق داشته باشید اما مهمترین این گ...

آموزش عملی تکنیک ها و تجهیزات ضبط صدا

در این مجموعه آموزش به زبانی ساده و به صورت تئوری و عملی با کمک انیمیشن های جذاب ، مبانی ضبط صدا را خواهید آموخت. با تجهیزات ضبط صدا ، با تکنیک های ضبط صدا ، با روش ها و ابزارها و نرم افزارهای ضب...