راز‌های زهر عنکبوت

متن سخنرانی :
خب، سلام. این سوفی است. حالش خوب است، نگران نباشید. همه چیز خوب پیش می‌رود. (خنده) چند نفر روی لبه جلویی هستند که از این کهالان آنجا هستند خیلی خوشحالند. (خنده) خب این سوفی است، نه سوفیا. سوفیا نه، سوفی او یک اسم فرانسوی دارد. و می‌پرسید چرا؟ (خنده) خب سوفی، برای اکثر افراد، نماد وحشت است، واقعا. خیلی پا‌های بلندی دارد، خیلی پشمالو است، خیلی بزرگ است و قابل اعتماد نیست. ولی برای من، سوفی شاهکاریخارق‌العاده از مهندسی زیستی است. ببینید، سوفی نمونه‌ای استاز همه آن موجوداتی که از آغاز زمان برای بقابرنامه‌ریزی کرده‌اند؛ همه آن حیواناتی که برای داشتنفرزند برنامه‌ریزی کرده‌اند نسل اندر نسل تا به امروز. ببینید، بیش از یک میلیارد سال قبل، اولین سلول‌های آغازین شروع بهتکامل کردند بر روی این سیاره. برای عنکبوتیان ۴۳۰ میلیون سالطول کشید تا چیزی بشوند که الان هستند: یکی از همه‌کاره‌ترین، یکی از متنوع‌ترین و یکی از تکامل‌یافته‌ترین گروه‌های– (خنده) شکارچی که تا کنون براین زمین پا نهاده‌اند. واقعا ورزشکارانه است که سخنرانی کنی در حالی که با یک رطیل سر و کلهمی‌زنی، باید این را بگویم. (خنده) پس نباید فراموش کنیم که سوفی– و در واقع، همه ما– همه ما نمونه‌ای هستیم ازآن همه جدال‌های بی‌رحمانه که به طور مداوم اجدادمان پیروز شده‌اند، همه پیشینیان مان، در واقع همه ما، تک‌تک شما، در حقیقت، یک داستان موفقیتیک میلیارد ساله است. و در مورد سوفی، بخشی از این موفقیت بهخاطر چیزی است که در سینه‌اش دارد، درست زیر چشمانش. در آنجا، یک جفت غده زهری داردکه به یک جفت چنگال وصل هستند، و آن چنگال‌ها به درون دهانش تا خورده‌اند. بنابراین، بدون آن چنگال‌ها و بدون این زهر، سوفی هرگز نمی‌تواند برایزنده ماندن کاری بکند. اکنون، بسیاری از جانورانبرای بقا سیستم‌های زهری را تکامل داده‌اند. امروزه، هر گونه از مار‌های سمی، هر گونه عنکبوت، هر گونه عقرب، شناسه زهر منحصر به خود را دارد، اگر با این عنوان موافق باشید، این شناسه منحصر به فرد از ده‌ها وبلکه صدها ترکیب شیمیایی تشکیل شده است. و همه این ترکیبات فقطبه یک دلیل تکامل یافته‌اند: ناتوان کنند و در نهایت بکشند. اکنون، در واقع زهر می‌تواندبه اشکال بسیار متنوعی عمل کند. باور کنید، زهر می‌تواند دردی را به شماتحمیل کند که هرگز قبل از آن نچشیده باشید. زهر همچنین می‌تواند قلب شما رادر عرض دقایقی متوقف کند، یا می‌تواند خون شما را لخته کند. زهر می‌تواند تقریباًدر یک لحظه شما را فلج کند، یا می‌تواند گوشت شما راتحلیل ببرد مثل اسید. اکنون، همه اینهاتقریباً مخوف هستند، می‌دانم، ولی برای من مانند موسیقی است برای گوش. این چیزی است که عاشقش هستم. خب چرا اینگونه است؟ خب، به این خاطر نیست که من دیوانه‌ام، نه. (خنده) فقط تصور کنید ما چه می‌توانستیم بکنیم اگر می‌توانستیم همه اینترکیبات فوق قوی را جمع‌آوری کنیم و در جهت منافع خودمان استفاده کنیم. شگفت‌آور می‌بود، درست است؟ چه می‌شد اگر می‌توانستیم از آن زهرها،نمی‌دانم، آنتی‌بیوتیک‌های جدید تولید کنیم؟ چه می‌شد اگر واقعا می‌توانستیم به افرادیکه از دیابت رنج می‌برند کمک کنیم؟ یا فشار خون؟ خب، در واقع، همه این کاربردهاپیشاپیش در حال توسعه بوده‌اند توسط دانشمندانی مثل من در سرتاسر جهانکه عرض خواهم کرد. ببینید، فشار خون معمولا از طریقتجویز دارو سیر درمانی طی می‌کند دارویی که از سمی حاصل شده که توسط یک افعی متعلق بهآمریکای جنوبی تولید می‌شود. افرادی که دیابت نوع دو دارند رامی‌توان در واقع با استفاده از سم یک مارمولکمتعلق به آمریکای شمالی تحت نظر گرفت و در بیمارستان‌ها در سراسر دنیا، پروتکل جدیدی در حال شکل گیری است تا از سم یک حلزون دریاییبرای بیهوشی استفاده کنند. ببینید، سم نوعی کتابخانه عظیماز ترکیبات شیمیایی است که در دسترس ماست، که دارد توسط صدها هزارموجود زنده تولید می‌شود. و – اوه، ببخشید، فقط می‌خواهدکمی پیاده‌روی کند. (خنده) در واقع تصور می‌شود عنکبوتیان به تنهایی بیش از ده میلیون نوع ترکیبات با کاربرد بالقوه درمانی تولید می‌کنند. ۱۰ میلیون. وآیا می‌دانید تاکنون دانشمندان چه تعداد ازاینها را برای مطالعه برنامه‌ریزی کرده‌اند؟ حدود ۰/۰۱ درصد. بنابراین معنایش این استکه همچنان ۹۹/۹۹ درصد از این ترکیبات که آنجا هستند، کاملا ناشناخته‌اند، و فقط منتظر جمع‌آوری و آزمایش هستند، که خارق‌العاده است. ببینید، تا به حال دانشمندانتلاششان را متمرکز کرده‌اند روی جانوران خیلی کاریزماتیک، خیلی خطرناک – افعی‌ها، کبراها، عقرب‌ها، عنکبوت‌های بیوه سیاه. اما همه حشرات ریزیکه در واقع دوروبر ما هستند چطور؟ ببینید، مانند آن عنکبوتیکه پشت مبل شما زندگی می‌کند؟ ببینید، آنی که تصمیم می‌گیردفقط از کف اتاق سریع بدود وقتی شما دارید تلویزیون می‌بینید و باعث می‌شود جیغ بزنید؟ آه، پس شما هم از اینها در منزل دارید. (خنده) خب، در مورد اینها چطور؟ آیا آنها هم نوعیترکیب شگفت‌آور تولید می‌کنند در آن بدن کوچکشان؟ خب، طبق یک جواب صادقانه چند ماه قبل،"ما هیچ سر نخی نداریم." اما حالا که من و دانشجویانمشروع کردیم به اینکه نگاهی بیاندازیم، می‌توانم بگویم اینها هم در واقع دارند ترکیباتی بسیار بسیار جالب تولید می‌کنند. و می‌خواهم درباره این خیلی کوتاهبا شما صحبت کنم، اما اول، باید بیشتر توضیح دهم"ما داریم نگاه می‌اندازیم." خب چطور نگاه می‌اندازیم؟ خب، اول از همه، من و دانشجوهایمباید تعداد زیادی عنکبوت بگیریم. خب، چطور این کار را می‌کنیم؟ خب، شگفت زده می‌شوید. وقتی که نگاه می‌اندازید، تعداد زیادی عنکبوت پیدا می‌کنید. آنها در واقع همه جا دوروبر ما هستند. و در عرض دو ساعت، ما می‌توانیم شاید ۲۰۰،۳۰۰، ۴۰۰ عنکبوت بگیریم، و آنها را به آزمایشگاهم می‌آوریم، و هر کدام از آنها را درمنزل انفرادی خودش قرار می‌دهیم. و به هر کدامشان یک مقدار غذا می‌دهیم. خب الان می‌دانم دارید چه فکری می‌کنید: "این آقا خل است. او یک هتل برای عنکبوت‌ها سر کارش دارد..." (خنده) نه، نه دقیقا اینگونه این نیست و این چالشی نیست که شما رابه انجام آن دعوت کنم. نه، وقتی این کار را انجام دادیم، چند روز صبر می‌کنیم، و سپس، این عنکبوت‌ها را بیهوش می‌کنیم. وقتی خواب هستند، یک شوک کوچک الکتریکیبه بدنشان وارد می‌کنیم و این شوک غده سمشان را منقبض می‌کند. سپس، زیر یک میکروسکوپ، می‌توانیم قطره کوچکی از زهر ببینیم. خب یک لوله آزمایشگاهبه ضخامت مو، یک لوله مویین بر می‌داریم و آن قطرات ریز را جمع می‌کنیم. سپس، عنکبوت را بر می‌داریمو به منزلش بر می‌گردانیم، و همین فرآیند را دوبارهبا یکی دیگر شروع می‌کنیم. چون عنکبوت‌ها در طول این فرآیندکاملا سالم می‌مانند، معنایش این است که چند روز بعد، وقتی که دوباره سم تولیدکردند و حالشان بهتر شد، ما می‌توانیم آن‌ها رادر طبیعت رها کنیم. باید صدها عنکبوت استفاده شوند تا فقط به اندازهیک قطره باران زهر تولید کنیم. بنابراین این قطره برای ما خیلی گرانبهاست. و همین که بدست آمد، آن را منجمد می‌کنیم، و سپس آن را از یک دستگاه عبور می‌دهیم که همه ترکیبات شیمیایی موجوددر زهر را جدا و خالص‌سازی می‌کند. داریم در مورد مقدار اندکی صحبت می‌کنیم. در واقع داریم از حدود یک دهم یک میلیونمیک لیتر از ترکیب شیمیایی حرف می‌زنیم ولی می‌توانیم این ترکیب راچند هزار بار رقیق کنیم در حجم خودش با آب و سپس آن را در مقابل طیف زیادیاز موارد خطرناک آزمایش کنیم مثل سلول‌های سرطانی و باکتری‌ها. و اینجاست که بخش بسیار هیجان‌انگیزاز کارم شروع می‌شود، چون این یک قمار ناب علمی است. برای من عین "بزن بریم لاس وگاس پسر" (خنده) ما ساعات زیادی، منابع زیادی، زمان زیادی برای آماده‌سازیاین ترکیبات، صرف می‌کنیم، و سپس آنها را آزمایش می‌کنیم. و بیشتر اوقات، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اصلا هیچ چیز. اما هر از چند گاهی– فقط هر از چند گاهی، در می‌یابیم که فلان ترکیب خاصاثرات اعجاب‌آوری دارد. این بردن قمار است. و وقتی این را می‌گویم، در واقع، باید چیز دیگری از جیبم در بیاورم– بترسید، خیلی بترسید. (خنده) الان، در این لوله کوچک، مندر واقع این عنکبوت خیلی معمولی را دارم. نوعی عنکبوت که می‌توانیددر سایه‌بانتان پیدا کنید، که می‌توانید در زیرزمین‌تان پیدا کنید یا که می‌توانیددر لوله فاضلابتان پیدا کنید، فهمیدید: در توالتتان. حالا، این عنکبوت کوچک اتفاقا ترکیبات ضد میکروبیکاملا قدرتمند تولید می‌کند. این حتی ظرفیت کشتن آن باکتری‌هایمقاوم در مقابل دارو را دارد که این قدر برای مامشکل ایجاد می‌کنند، که غالبا سرخط رسانه‌ها را می‌سازند. اکنون، صادقانه بگویم، اگردرون لوله فاضلابتان زندگی می‌کردم، من هم آنتی‌بیوتیک می‌ساختم. (خنده) اما این عنکبوت کوچک، ممکن است جواب دغدغه‌هایبسیار بسیار مهم ما را داشته باشد. ببینید، در سرتاسر دنیا، در هر روز حدود ۱٫۷۰۰ نفر به خاطر عفونت‌های مقاومدر مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها می‌میرند. این را در ۳۶۵ ضرب کنید، به عدد سرسام‌آور ۷۰۰٫۰۰۰مرگ در هر سال می‌رسید چون آنتی‌بیوتیک‌هایی که ۳۰، ۲۰، ۱۰سال پیش موثر بودند قابلیت کشتن میکروب‌هایبسیار رایج را ندارند. واقعیت این است که دنیا دارداز آنتی‌إیوتیک تخلیه می‌شود، و صنعت داروسازی هیچ جوابی ندارد. در واقع، هیچ سلاحیکه پاسخ این دغدغه باشد ندارد. ببینید ۳۰ سال پیش، می‌توانستید ملاحظه کنیدکه ۱۰ تا ۱۵ نوع آنتی‌بیوتیک جدید می‌توانستند بازار را برای دو سال بگیرند. آیا می‌دانید در پنج سال گذشته چند تااز آنها توانسته‌اند بازار را بگیرند؟ دو. حقیقت این است که اگرهمین مسیر را ادامه دهیم. تنها چند دهه بعد کاملا درمانده خواهیم بود در مقابل عفونت‌ها، دقیقا وضعیتی که قبل ازکشف پنی‌سیلین داشتیم ۹۰ سال قبل. بنابراین می‌بینید که در یکجنگ به سر می‌بریم با دشمنی نامرئی که بسیار سریعتر از ما تکامل می‌یابدو خود را سازگار می‌سازد. و در این جنگ، این عنکبوت کوچک ممکن استیکی از بزرگترین سلاح‌های سری ما باشد. فقط نصف یک میلیونم یک لیتر از یک زهر، که ۱۰٫۰۰۰ بار رقیق شده است، همچنان قادر است بیشتر باکتری‌ها را بکشد آن‌هایی که در مقابلدیگر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومند. واقعا خارق‌العاده است. هر دفعه که این آزمایش راتکرار می‌کنم، تعجب می‌کنم: که چطور همچین چیزی ممکن است؟ واقعاً چقدر احتمالات و راز‌های دیگریاین هم‌کیش‌ها دارند؟ چه نوع محصول شگفت‌آور دیگریواقعاً می‌توان یافت، اگر دقیق‌تر بنگریم؟ بنابراین هر وقت از من می‌پرسند،"آیا حشرات آینده داروهای درمانی هستند؟" جوابم این است، "خب، واقعاً معتقدم حشراتبرخی پاسخ‌های کلیدی را با خود دارند." و ما نیازمندیم که خود را با ابزارهایبررسی حشرات مجهز کنیم. پس وقتی امشب برگشتید منزل، و این عنکبوت را در گوشه اتاقتان دیدید… (خنده) له‌اش نکنید. (خنده) فقط به او نگاه کنید، تحسینش کنید و به خاطر بسپاریدکه مخلوقی کاملا رویایی است، محصولی خالص از تکامل، و اینکه ممکن است که همین عنکبوت، روزی، جواب خواهد داد، کلید زنده ماندن خود شما را عرضه خواهد کرد. می‌بینید، او دیگر کم‌اهمیت نیست، قبول دارید؟ (خنده) متشکرم. (تشویق)

دیدگاه شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *