• 1 - خوش آمدید
 • 2 - آماده شدن برای مبانی شبکه، MTA Exam 98-366
 • 3 - قبل از شروع این درس باید بدانید
 • 4 - کار با سیستم شماره گذاری دودویی
 • 5 - استفاده از سیستم شماره گذاری هگزادسیمال (16 تایی)
 • 6 - درک سیستم شماره گذاری اوکتال (8 تایی)
 • 7 - بررسی آدرس فیزیکی
 • 8 - کار با آدرس منطقی
 • 9 - درک چگونگی ادغام منطقی و فیزیکی با یکدیگر
 • 10 - بررسی multicast, unicast, و broadcast
 • 11 - مقایسه دامنه های broadcast و دامنه های collision
 • 12 - معرفی IPv4 و ساختار آدرس IPv4
 • 13 - درک طبقه بندی A، B، C، D و E در IPv4
 • 14 - استفاده از IPv4 addressing بدون کلاس
 • 15 - بررسی محدوده های آدرس IP محفوظ و حلقه
 • 16 - مقایسه IP خصوصی ، عمومی و IPv4 APIPA
 • 17 - Subnetting با IPv4
 • 18 - پیکربندی مسیرهای پیش فرض و تنظیمات gateway
 • 19 - درک و تنظیم یک subnet mask
 • 20 - معرفی IPv6
 • 21 - درک ساختار آدرس IPv6
 • 22 - کار با Subnetting در IPv6
 • 23 - پیکربندی gateway و subnet mask در IPv6
 • 24 - درک iPv6 محدوده های رزرو شده
 • 25 - درک لینک لوکال IPv6 ، تونلینگ 6to4، و 4to6
 • 26 - معرفی ipconfig
 • 27 - بررسی IP stacks دوگانه
 • 28 - توضیح DHCP و نحوه عملکرد DHCP
 • 29 - پیکربندی DHCP در ویندوز سرور 2012
 • 30 - توضیح DNS و نحوه عملکرد DNS
 • 31 - پیکربندی DNS در ویندوز سرور 2012
 • 32 - توضیح WINS و نحوه کار WINS
 • 33 - پیکربندی WINS در ویندوز
 • 34 - توضیح NAT و نحوه عملکرد NAT
 • 35 - درک پورت ها
 • 36 - بررسی پکت ها
 • 37 - استفاده از دسترسی از راه دور
 • 38 - مراحل بعدی
39000 تومان – خرید

آموزش مبانی شبکه و آدرس دهی IP

دانستن مبانی شبکه و نحوه آدرس دهی در شبکه بر اساس IP برای هر متخصص IT ضروری است. اما اگر احساس می کنید که در این زمینه ضعف دارید و درک عمیقی از برخی ریزه کاری ها ندارید جای نگرانی نیست. این آموزش برای شماست. این آموزش به تمام مفاهیم ضروری از جمله آدرس های logical و آدرس های فیزیکی، نحوه آدرس دهی بر اساس IPv4 و تمام جزئیات آن، نحوه آدرس دهی بر اساس IPv6 و تمام جزئیات آن و مسائل مربوطه مانند DHCP و DNS می پردازد و درکی مفهومی و عمیق برای شما ایجاد می کند.

برنامه درسی دوره

مقدمه
خوش آمدید 00:01:06
آماده شدن برای مبانی شبکه، MTA Exam 98-366 00:00:47
قبل از شروع این درس باید بدانید 00:00:47
مبانی سیستم های شماره گذاری مورد استفاده در شبکه
کار با سیستم شماره گذاری دودویی 00:06:59
استفاده از سیستم شماره گذاری هگزادسیمال (16 تایی) 00:05:45
درک سیستم شماره گذاری اوکتال (8 تایی) 00:02:23
درک آدرس
بررسی آدرس فیزیکی 00:07:35
کار با آدرس منطقی 00:05:30
درک چگونگی ادغام منطقی و فیزیکی با یکدیگر 00:06:17
بررسی multicast, unicast, و broadcast 00:03:09
مقایسه دامنه های broadcast و دامنه های collision 00:01:32
آدرس IPv4
معرفی IPv4 و ساختار آدرس IPv4 00:01:31
درک طبقه بندی A، B، C، D و E در IPv4 00:06:40
استفاده از IPv4 addressing بدون کلاس 00:02:53
بررسی محدوده های آدرس IP محفوظ و حلقه 00:02:45
مقایسه IP خصوصی ، عمومی و IPv4 APIPA 00:04:44
Subnetting با IPv4 00:04:30
پیکربندی مسیرهای پیش فرض و تنظیمات gateway 00:02:12
درک و تنظیم یک subnet mask 00:05:09
آدرس IPv6
معرفی IPv6 00:03:00
درک ساختار آدرس IPv6 00:02:42
کار با Subnetting در IPv6 00:03:10
پیکربندی gateway و subnet mask در IPv6 00:04:14
درک iPv6 محدوده های رزرو شده 00:08:18
درک لینک لوکال IPv6 ، تونلینگ 6to4، و 4to6 00:03:39
معرفی ipconfig 00:03:39
بررسی IP stacks دوگانه 00:00:52
تکنیکهای تحلیل Name و آدرس IP
توضیح DHCP و نحوه عملکرد DHCP 00:03:33
پیکربندی DHCP در ویندوز سرور 2012 00:09:06
توضیح DNS و نحوه عملکرد DNS 00:06:01
پیکربندی DNS در ویندوز سرور 2012 00:10:05
توضیح WINS و نحوه کار WINS 00:02:58
پیکربندی WINS در ویندوز 00:02:41
توضیح NAT و نحوه عملکرد NAT 00:04:37
دیگر مفاهیم مربوط به آدرس
درک پورت ها 00:02:33
بررسی پکت ها 00:02:58
استفاده از دسترسی از راه دور 00:05:14
نتیجه گیری
مراحل بعدی 00:01:03

39000 تومان – خرید
درس 1 : خوش آمدید

عنوان:آموزش مبانی شبکه و آدرس دهی IP
بخش: شبکه و سیستم عامل
مدرس: Timothy Pintello
مدت زمان:152 دقیقه
قیمت:39,000 تومان
39000 تومان – خرید
Timothy Pintello درباره مدرس:

Timothy Pintello – تيموتی پينتلو

یک مدیر سیستم ، تیموتی پینتلو استاد علوم کامپیوتر در Daytona State College است. تیموتی پینتلو استاد دانشیار و عضو شبکه در دانشکده علوم رایانه در دانشکده ایالت دیتونا است. او همچنین نویسنده کتاب درسی “مقدمه ای بر شبکه با +Network” است. قبل از تبدیل شدن به یک استاد دانشگاه، او در صنعت ارتباطات راه دور به عنوان اولین متخصص پشتیبانی شبکه، سپس یک تحلیلگر فناوری اطلاعات و در نهایت به عنوان یک مدیر سیستم کار میکرد. او در اوقات فراغت خود، از غواصی و عکاسی زیر آب لذت می برد.